• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Maliye Postası Dergisi'nde Yayınlanan Makale,Yargı Kararları ve Özelgeler

MAYIS 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

MAYIS 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

01 Mayıs 2024, Çarşamba

ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ

01 Mayıs 2024, Çarşamba

T.C. YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

E: 2021/5149

K: 2021/12612

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİK VE BUNA BAĞLI OLARAK FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANMASI

01 Mayıs 2024, Çarşamba

T.C. YARGITAY

20. Hukuk Dairesi

E:2017/37910

K: 2017/18502 

SERMAYENİN VERGİLENDİRİLMESİ

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Erdoğan ARSLAN

MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ SORUMLULUĞU

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Fırat İNSEL

KAMU KURUMLARININ FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Ahmet ARSLAN

FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMA ŞEKLİ

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

YARIM GÜNLÜK YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI

01 Mayıs 2024, Çarşamba

Erol GÜNER

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE EDİLMESİ NEDENİYLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN AKTİFTEN ÇIKARILMASI SURETİYLE DOĞAN ZARAR HAKKINDA

01 Mayıs 2024, Çarşamba

T.C. Danıştay 

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2021/222 

Karar No : 2023/96

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

31 Mart 2024, Pazar

Ahmet ESEN

ENFLASYON DÜZELTMESİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

31 Mart 2024, Pazar

İsmet Levent ÜNLÜ

KURUMLARDA FİNASMAN GİDER KISITLAMASI

31 Mart 2024, Pazar

Fahrettin AÇAR

YURT DIŞINDAN ALINIP YURT DIŞINA MAL SATIŞI

31 Mart 2024, Pazar

Hasan Basri CAN

DAVACININ BA FORMLARINDA YER ALAN BİLGİLERDEN HAREKETLE KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİN REDDİ SURETİYLE RE’SEN TARHİYAT YAPILMASI

31 Mart 2024, Pazar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2020/565 Karar No : 2020/565

e-ARŞİV FATURA KULLANICISININ İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞINI YAPTIĞI ÜRÜNÜN MÜŞTERİ TARAFINDAN İADESİ

31 Mart 2024, Pazar

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: E-11395140-105[VUK3-377]-515807

Tarih:02.07.2021

GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

03 Mart 2024, Pazar

Ahmet ESEN

2023 TAKVİM YILI ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

03 Mart 2024, Pazar

Ahmet ALTUNKUŞ-Latif AKÇA

KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASI - 2023

03 Mart 2024, Pazar

Fehmi EGE

2023 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI

03 Mart 2024, Pazar

Serkan KOŞAR-Ahmet ALTUNKUŞ

2023 TAKVİM YILI DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

03 Mart 2024, Pazar

Onur ŞAHİN-Serkan KOŞAR

ŞUBAT 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

ŞUBAT 2024 MALİYE POSTASI İÇİNDEKİLER

07 Şubat 2024, Çarşamba

ELEKTRONİK TİCARET - ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ

06 Şubat 2024, Salı

T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

E:2017/5834

K:2018/12148

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA ÖTV İSTİSNASI

06 Şubat 2024, Salı

Fahrettin AÇAR

ASGARİ ÜCRETTE HACİZ İŞLEMLERİ VE SORUNLARI

06 Şubat 2024, Salı

Mehmet SAY

KOOPERATİFLERDE OLAĞAN GENEL KURUL OPLANTILARI

06 Şubat 2024, Salı

Özdem SATICI TOPRAK

İŞÇİNİN DEVAMSIZLIK SAATLERİ TOPLANARAK İŞTEN ÇIKARILMASI

06 Şubat 2024, Salı

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

YENİ İHALE KARARI ALINMADAN  VERİLEN FİYAT FARKININ DAMGA VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI 

06 Şubat 2024, Salı

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2023/3

Karar No : 2023/5

POS TEFECİLİĞİ - ZİNCİRLEME SUÇ

07 Ocak 2024, Pazar

T.C.

YARGITAY

9. Ceza Dairesi

E: 2020/8300

K: 2021/382

İZAHA DAVET MÜESSESESİ

07 Ocak 2024, Pazar

Kasım TOSUN

MALİ TATİLDE TUTANAK DÜZENLENMESİ

07 Ocak 2024, Pazar

T.C. DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/9311

Karar No : 2020/5311

ÖNSÖZ

03 Aralık 2023, Pazar

Ahmet ESEN

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

03 Aralık 2023, Pazar

Ahmet ESEN

2023 YILI BİLANÇOLARININ ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMASI

03 Aralık 2023, Pazar

İbrahim Tolga ESEN

YENİLEME FONU UYGULANMASINDA ESASLAR VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

03 Aralık 2023, Pazar

Altar Ömer ARPACI

ENFLASYON MUHASEBESİ TEKRAR UYGULANIYOR MU?

03 Aralık 2023, Pazar

Fırat İNSEL

ESAS SERMAYE PAYININ MİRAS YOLUYLA GEÇMESİ

31 Ekim 2023, Salı

T.C.

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

E: 2020/88

K: 2020/5086

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KANUNA UYGUN KURULUP KURULMADIĞI VE MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞI

31 Ekim 2023, Salı

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

E: 2021/8742

K: 2021/13323

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDELERİ

31 Ekim 2023, Salı

Özkan AYKAR-Onur ŞAHİN

ACENTELERİN DENKLEŞTİRME TALEP ETME HAKKI

31 Ekim 2023, Salı

Ufuk ÜNLÜ

PERSONELİN SEYAHATLERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YEME, İÇME , OTOPARK HARCAMALARI V.B. İÇİN DÜZENLENEN PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI

31 Ekim 2023, Salı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685

28/11/2011

e-DEVLETTEN ÖĞRENİLEN VERGİ BORCU KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN, DAVA KONUSU YAPILAMAZ

31 Ekim 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/11749

Karar No : 2021/1595

 
3WTURK CMS v8.3.3