• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Maliye Postası Dergisi'nde Yayınlanan Makale,Yargı Kararları ve Özelgeler

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞI HESAPLANARAK ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETİN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ

01 Ekim 2023, Pazar

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

E: 2020/6164

K: 2021/6681

DAVACI BAKIMINDAN KESİNLEŞMEYEN ÖDEME EMİRLERİ ÜZERİNDEN HACİZ İŞLEMİ TATBİK EDİLMESİ

01 Ekim 2023, Pazar

T.C.

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

E: 2020/4146

K: 2021/4014

İZAHA DAVET UYGULAMASI

01 Ekim 2023, Pazar

Ahmet KORKMAZ

SAĞLIK HARCAMALARININ BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİMİ

01 Ekim 2023, Pazar

Mustafa Hakan ALEMDAROĞLU

KOOPERATİFLERİN VE ÜST KURULUŞLARININ DIŞ DENETİMİ

01 Ekim 2023, Pazar

Nuray ÇELİK CEYLAN

TÜM YÖNLERİYLE TELAFİ ÇALIŞMASI

01 Ekim 2023, Pazar

Erol GÜNER

ÜNİVERSİTENİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN KİRALANMASINDA VERGİLEME VE BELGE DÜZENİ

01 Ekim 2023, Pazar

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 45404237-300.11.84-103

19/03/2013

SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİNİN GELİR VE DAMGA VERGİSİ

01 Ekim 2023, Pazar

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1255-458 24/06/2010

TAŞINMAZIN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN BEŞ YIL SÜRE İLE PASİFTE ÖZEL BİR FON HESABINDA TUTULMAMASI HALİNDE İSTİSNADAN YARARLANILAMAZ

01 Ekim 2023, Pazar

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2018/5056

Karar No : 2020/5067

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLANMASI HAKKINDA

07 Eylül 2023, Perşembe

T.C.

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi 

E:2018/3090  K:2018/7551

 TEMLİKİN MAL KAÇIRMA AMACIYLA MUVAZAALI OLARAK YAPILMASI HAKKINDA

07 Eylül 2023, Perşembe

T.C.

YARGITAY

1. Hukuk Dairesi

E: 2019/2431  K: 2021/3054

ÖNE ÇIKAN YÖNLERİYLE UZLAŞMA MÜESSESESİ

07 Eylül 2023, Perşembe

Fehmi EGE

BİNA VE SİTE YÖNETİCİ ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

06 Eylül 2023, Çarşamba

Erdoğan ARSLAN

KOOPERATİFLERDE ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

06 Eylül 2023, Çarşamba

Özdem SATICI TOPRAK

YILLIK İZİNDE İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR?

06 Eylül 2023, Çarşamba

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

SATIŞ BEDELİNİN EMSAL ARAŞTIRILMASI YAPILARAK TESPİTİ MÜMKÜN İKEN, VUK 267. MADDESİNE GÖRE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINA İLİŞKİN YAPILAN TARHİYAT

06 Eylül 2023, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

DÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2016/7156

Karar No : 2021/3299

KDV İNDİRİMLERİNİN REDDİ SURETİYLE YENİDEN OLUŞTURULAN BEYAN TABLOSUNA İSTİNADEN VERGİ TARHEDİLMESİ

06 Eylül 2023, Çarşamba

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/1558

Karar No : 2021/740

TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ

14 Ağustos 2023, Pazartesi

T.C.

YARGITAY

8. Hukuk Dairesi

E:2021/14307

K:2021/11067

İŞVERENCE İŞ YERİNDEKİ SERVİS UYGULAMASININ KALDIRILMASI VE İŞ YÜKÜNÜN AĞIRLAŞTIRILMASI NEDENİYLE İSTİFA

14 Ağustos 2023, Pazartesi

T.C.

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

E:2017/15606

K:2018/22321

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Kubilay TÜRKŞEN

AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLERİN İNDİRİMİ

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Ertan AYDOĞAN

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE GENEL BAKIŞ

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Cihan TEKİN

“RESMİ DAİRE”LERCE YAPILAN ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Ahmet ARSLAN

SON DÜZENLEMELER KAPSAMINDA ON SORUDA İDARİ PARA CEZALARI

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Özkan AYKAR-Yüksel GÜNEŞ

KATMA DEĞER VERGİLERİNİN İNDİRİMLERİNDEN ÇIKARILMASI SURETİYLE İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ ÜZERİNE TAHAKKUK EDEN VERGİLER

14 Ağustos 2023, Pazartesi

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2020/526

Karar No : 2020/609

ADİ ORTAKLIK ADINA KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATI YAPILMASI

14 Ağustos 2023, Pazartesi

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/898

Karar No : 2021/828

MALİ TATİL MÜESSESESİ ÜZERİNE

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Fehmi EGE

MOTORLU KARA TAŞITI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMALARI

12 Temmuz 2023, Çarşamba

İbrahim Tolga ESEN

GAYRİMADDİ HAKLARIN VERGİ HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Ercan Serdar TOKSOY-Muharrem YALVAÇ

YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Kenan AKBULUT

ŞİRKETLERİN BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLANÇOLARI İLE İHALEYE KATILMAK

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Hilmi Bahadır BARÇIN

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARMA

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

KIDEM TAZMİNAT ALACAKLARI NE ZAMAN ZAMAN AŞIMINA UĞRAR

12 Temmuz 2023, Çarşamba

İsmail ŞENTÜRK

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Cemil GÜNDÜZ

VERGİ İNCELENMESİ SONUÇLANIP TARHİYAT YAPILDIKTAN SONRA İHTİYATÎ HACİZ İŞLEMİ TESİSİ

12 Temmuz 2023, Çarşamba

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU

E: 2021/6   

K: 2022/2

İMAR UYGULAMASININ - TAPUNUN MAHKEME KARARI İLE İPTALİ

13 Haziran 2023, Salı

T.C.
YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi

E: 2021/423
K: 2021/984

HAKSIZ NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ - POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI

13 Haziran 2023, Salı

T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

E:2017/9668, K:2018/128

PAZARCI ESNAFININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

12 Haziran 2023, Pazartesi

Fırat İNSEL

MÜNFERİT İTHALATÇI VE BAYİLERE TEMİNAT UYGULAMASI

12 Haziran 2023, Pazartesi

Mehmet Ali YAPRAK

ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI

12 Haziran 2023, Pazartesi

Göktürk KARAGÖZ

ANONİM ŞİRKETLERDE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

12 Haziran 2023, Pazartesi

Özdem SATICI TOPRAK

DENEME SÜRESİ ve İŞÇİLİK HAKLARI

12 Haziran 2023, Pazartesi

Erol GÜNER

İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI

12 Haziran 2023, Pazartesi

Mehmet YALÇIN

MALİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE TEBLİĞ EDİLEN YAZIYLA DEFTER VE BELGELERİNİN İBRAZININ İSTENMESİ

12 Haziran 2023, Pazartesi

T.C.    

DANIŞTAY 

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2018/5946
Karar No : 2020/4225

FATURAYA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

05 Mayıs 2023, Cuma

TC
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

E: 2016/1007
K: 2017/3634

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI OLMAYAN NEDENLE FESHİ - İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

05 Mayıs 2023, Cuma

T.C.
YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi

E:2017/42722, K:2017/23679 

7440 SAYILI KANUNLA YAPILAN DİĞER VERGİ DÜZENLEMELERİ

05 Mayıs 2023, Cuma

Kubilay TÜRKŞEN

VERGİ HUKUKUNDA MUVAZAA İŞLEMLERİ

05 Mayıs 2023, Cuma

Ercan Serdar TOKSOY

 
3WTURK CMS v8.3.3