• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

EMLAKÇILARIN İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ERTELEME

EMLAKÇILARIN İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ERTELEME

02 Ağustos 2021, Pazartesi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin Geçici 6. maddesinde yapılan değişikliğe göre  taşınmaz ticareti ile uğraşanların işyerlerinin yönetmeliğe aykırı durumlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için son tarih 31 Temmuz 2022 tarihine  ertelendi. 

KDV ORANLARI İLE KİRA STOPAJ İNDİRİMİ SÜRELERİ UZATILDI

KDV ORANLARI İLE KİRA STOPAJ İNDİRİMİ SÜRELERİ UZATILDI

31 Temmuz 2021, Cumartesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile  bazı sektörlerdeki KDV oranı  ile iş yeri kiralamalarında  yapılan vergi kesintisinin indirimli  olarak uygulamasının süreleri 31 Temmuz  2021 tarihinden  30 Eylül 2021'e uzatıldı. 

OTELLERDE KDV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI

OTELLERDE KDV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI

30 Temmuz 2021, Cuma

30 Temmuz günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  geceleme hizmetleri için  KDV oranının %1 olarak uygulamasının süresi  31 Temmuz 2021  tarihinden  30 Eylül 2021'e uzatıldı.

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Temmuz 2021, Salı

İş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine olanak bulunmayan karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan  taşıma işlerinde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenleyen "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde" değişiklik yapıldı.

TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

16 Temmuz 2021, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

16 Temmuz 2021, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre Bakanlık tarafında takip edilen bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

PURO VE SİGARİLLO ÖTV ORANLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

PURO VE SİGARİLLO ÖTV ORANLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

16 Temmuz 2021, Cuma

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki  4298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı  yüzde 80'den yüzde 45'e indirildi.

BANKALARA BORCU OLANLAR GÜNDE EN FAZLA 3 KEZ ARANABİLECEK

BANKALARA BORCU OLANLAR GÜNDE EN FAZLA 3 KEZ ARANABİLECEK

16 Temmuz 2021, Cuma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikle yapılan düzenlemeye göre  banka ya da benzeri kuruluşların kredi alacaklarını devralan varlık yönetim şirketleri kredi borçlularını resmi tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında bir günde en fazla 3 kez arayabilecek.

İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

16 Temmuz 2021, Cuma

 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlerin değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) yayımlandı.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

14 Temmuz 2021, Çarşamba

7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişikliklerle idari işlemlerde ilgili idare tarafından cevap verilmemesi sebebi ile işlemin reddedilmiş sayılmasına  ilişkin süreler altmış günden otuz güne indirildi. 

SİNEMA BİLETLERİNDE EĞLENCE VERGİSİ 2022 HAZİRAN AYINA KADAR SIFIR OLACAK

SİNEMA BİLETLERİNDE EĞLENCE VERGİSİ 2022 HAZİRAN AYINA KADAR SIFIR OLACAK

14 Temmuz 2021, Çarşamba

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair  4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

GELİR VE SERVETLERİN GERÇEK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

GELİR VE SERVETLERİN GERÇEK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

13 Temmuz 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'u yayımladı. Tebliğ ile gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Kapsama girenlerin gerçek faydalanıcı bilgilerini 31/8/2021 günü sonuna kadar  Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekiyor.

PLANLI - PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI - PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

13 Temmuz 2021, Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Alanlar İmar Yönetmeliğinde balkonların yüzde 30 içinde kalmak kaydıyla ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 15'ine kadar emsal harici olan kısmı, ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 20'sine çıkarıldı.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

29 Haziran 2021, Salı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2012/3305 sayılı Kararda değişiklikler yapan  4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.  Yatırım desteklerinden yararlanmak için asgari sabit yatırım tutarı sınırları artırıldı. 

 KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

 KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

26 Haziran 2021, Cumartesi

Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALKOL VE SİGARADA BU YILIN İKİNCİ YARISINDA MAKTU ÖTV ARTIŞI YAPILMAYACAK

ALKOL VE SİGARADA BU YILIN İKİNCİ YARISINDA MAKTU ÖTV ARTIŞI YAPILMAYACAK

25 Haziran 2021, Cuma

Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkındaki 4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz-Aralık dönemi için sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görüldü.

MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN GENEL YAZI

MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN GENEL YAZI

23 Haziran 2021, Çarşamba

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde  bildirilen meslek adı ve kodunda değişiklik yapılması halinde   yapılacak işlemlerin belirlendiği E-79961784-045.99-26478601 sayılı Genel Yazıyı yayımladı. 

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

21 Haziran 2021, Pazartesi

Ticaret Bakanlığı, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'i yayımladı. Tebliğ ile gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair uyulama esasları açıklanıyor.

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN

19 Haziran 2021, Cumartesi

Yapılan düzenleme ile iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu tutuldu. 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN HAKKINDA SGK GENELGESİ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN HAKKINDA SGK GENELGESİ

15 Haziran 2021, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  tarafından takip edilen alacakların 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılması hakkında açıklamaların yapıldığı 2021/20 sayılı Genelge yayımlandı.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

14 Haziran 2021, Pazartesi

7326 sayılı Borç Yapılandırma Kanununa göre  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esasların  belirlendiği tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİNEYE AİT ARAZİLERDE KURULU TURİZM TESİSLERİNDE ECRİMİSİL VE KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİ

HAZİNEYE AİT ARAZİLERDE KURULU TURİZM TESİSLERİNDE ECRİMİSİL VE KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİ

11 Haziran 2021, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)'ü yayımladı. Tebliğ ile 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kullanım bedelleri ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin 30/11/2022 tarihine kadar ertelenmesi hakkında açıklamalar yapılıyor.

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İMKANI GETİREN 7326 SAYILI KANUN

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İMKANI GETİREN 7326 SAYILI KANUN

09 Haziran 2021, Çarşamba

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanunla vergi ve SGK'na olan borçların  yapılandırması (trafik para cezaları ve MTV dahil), matrah- vergi artırımı, stok beyanı, kasa-ortaklardan alacaklar ve ilgili diğer hesaplarda düzeltme, aktifteki kıymetlerin yeniden değerlemesi  gibi olanaklar sağlanıyor.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

08 Haziran 2021, Salı

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapan  tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Borcu yoktur belgesi olmadan ödeme yapanlara ve işlem tesis edenlere 6.618 Türk lirası idari para cezası verilecek.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

03 Haziran 2021, Perşembe

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) Resmi Gazete'de yayımlandı.Kısmi KDV tevkifatı uygulamasında sınır 2021 Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere 2.000 T.L.'ye çıkarıldı. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 T.L.’yi aşmadığı takdirde,  kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacak.

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılara katılmalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE ÖTV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE ÖTV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2021, Cumartesi

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  Resmi Gazete'de yayımlandı. Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi ile  meydana gelecek.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2021, Cumartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.  Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecek. 

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

25 Mayıs 2021, Salı

Ticaret Bakanlığı , internet sitesinde 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği hakkında açıklamaların yapıldığı   bir basın duyurusu yayımladı.

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİ KREDİ FAİZLERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİ KREDİ FAİZLERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK

25 Mayıs 2021, Salı

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7319 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

25 Mayıs 2021, Salı

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kurumlarda "finansman gider kısıtlaması" ile  "sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları"  hakkında açıklamalar yapıldı.

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEN ALINAN ÖTV ORANLARI ARTIRILDI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEN ALINAN ÖTV ORANLARI ARTIRILDI

20 Mayıs 2021, Perşembe

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki 3994 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranlarında değişiklik yapıldı.

BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

04 Mayıs 2021, Salı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  4447 sayılı Kanunun Geçici 30uncu maddesine göre bazı sektörlerdeki işverenlere verilecek prim desteği hakkında uygulama esaslarının belirlenerek açıklamaların yapıldığı 2021/14 sayılı Genelgeyi yayımladı.

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7318 SAYILI KANUN

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7318 SAYILI KANUN

30 Nisan 2021, Cuma

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödeme kaydedici cihaz ve benzeri elektronik sistemlere müdahale eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

EVLERDE ÜRETİME ESNAF MUAFLIĞI ; E-İHRACATTA VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

EVLERDE ÜRETİME ESNAF MUAFLIĞI ; E-İHRACATTA VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

30 Nisan 2021, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı" ile "Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle mal ihracatında vergi indirimi" uygulama esaslarının belirlenerek açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)'ü yayımladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILDI

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILDI

30 Nisan 2021, Cuma

İşçi çıkarma yasağı ve buna bağlı olarak nakdi ücret desteğinin süresini uzatan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile İş Kanunu'nun geçici 10. maddesine göre işçi çıkarma yasağının ve nakdi ücret desteği ödemesinin süresi 17 Mayıs 2021 tarihinden 30 Haziran 2021'e  uzatıldı.

CİRO VE GELİR KAYBI DESTEKLERİNE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

CİRO VE GELİR KAYBI DESTEKLERİNE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

30 Nisan 2021, Cuma

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyurular  ile  3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen gelir kaybı desteği ile 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen ciro kaybı desteğine başvuru süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.

 

 

ÖTV'SİZ AKARYAKIT SATAN İŞLETMELER PETROL PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

ÖTV'SİZ AKARYAKIT SATAN İŞLETMELER PETROL PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

24 Nisan 2021, Cumartesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği  yayımladı. Petrol piyasasında mevzuata aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı lisansı iptal edilenlere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI , SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA UYGULAMASI KALDIRILDI

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI , SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA UYGULAMASI KALDIRILDI

22 Nisan 2021, Perşembe

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak. 

SGK'DAN YAPILANDIRILAN BORÇLARININ İLK TAKSİDİNİ ÖDEMEYEN İŞVERENLERE YENİ FIRSAT

SGK'DAN YAPILANDIRILAN BORÇLARININ İLK TAKSİDİNİ ÖDEMEYEN İŞVERENLERE YENİ FIRSAT

20 Nisan 2021, Salı

SGK, kuruma olan ve 7256 Sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlarının ilk taksidini 31 Mart 2021 tarihinde ödemeyen işverenlerin yapılandırılmalarının bozulmamasına imkan tanıyan 2020/45 Sayılı Genelge'de değişiklik yapan 2021/12 sayılı Genelgeyi yayımladı. 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

20 Nisan 2021, Salı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usullerin düzenlendiği İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 

KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

14 Nisan 2021, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile kuyumculara  2021 sonuna kadar yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

BAZI İŞLEMLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

BAZI İŞLEMLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

10 Nisan 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı bazı işlemlerde  noter onaylı imza sirkülerinin ibraz şartını kaldıran Yönetmelikleri yayımladı. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Hal Kayıt Sistemi'ne kayıt için  imza sirküleri aranmayacak.

İŞTEN ÇIKARMA KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE

İŞTEN ÇIKARMA KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE

09 Nisan 2021, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı Genelge ile işten çıkış yasağı olmasına rağmen İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler gerekçe gösterilerek işten çıkarmaların artması nedeni ile  işten çıkışta kullanılan “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak  41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar ekledi.

VERGİ DENETİMİ VE UZLAŞMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

VERGİ DENETİMİ VE UZLAŞMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

07 Nisan 2021, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimi ve tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliklerinde değişiklikler yaptı.  "Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği" ile vergi incelemelerinde mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları görüşüp Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturuldu.

KİRA ÖDEMELERİNDE COVID-19’LA İLGİLİ İMTİYAZLAR HAKKINDA STANDART

KİRA ÖDEMELERİNDE COVID-19’LA İLGİLİ İMTİYAZLAR HAKKINDA STANDART

07 Nisan 2021, Çarşamba

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun " COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler"e ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

06 Nisan 2021, Salı

Ticaret Bakanlığı, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ'i yayımladı. Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı karara istinaden bastırılacak.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Mart 2021, Pazartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Türkiye'de doğrudan yatırım yapan  yabancı şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneğinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlük KEP adresine gönderilme zorunluluğu kaldırıldı.

2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ ile MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ ile MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

24 Mart 2021, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile  Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

24 Mart 2021, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların  “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni (Sıra No: 527) yayımladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

10 Mart 2021, Çarşamba

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ni yayımladı.

FAALİYETLERİNE YENİDEN İZİN VERİLENLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

FAALİYETLERİNE YENİDEN İZİN VERİLENLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

09 Mart 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde " 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru" yayımladı.

KALKINMAKTA OLAN BÖLGELERDEKİ İŞVERENLERE SAĞLANAN İLAVE SGK PRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

KALKINMAKTA OLAN BÖLGELERDEKİ İŞVERENLERE SAĞLANAN İLAVE SGK PRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

24 Şubat 2021, Çarşamba

 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ı bendine göre sağlanan 5 puanlık işveren hissesi prim desteğine ilaveten aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca kalkınmakta olan bölgelerde sağlanan  6 puanlık prim desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2.mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÖVİZ POZİSYONLARI HAKKINDA MERKEZ BANKASINA BİLGİ VERİLMESİ ESASLARI DEĞİŞTİ

DÖVİZ POZİSYONLARI HAKKINDA MERKEZ BANKASINA BİLGİ VERİLMESİ ESASLARI DEĞİŞTİ

24 Şubat 2021, Çarşamba

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan    Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇOK ULUSLU İŞLETME GRUPLARININ ÜLKE BAZLI RAPORLARI HAKKINDA SİRKÜLER

ÇOK ULUSLU İŞLETME GRUPLARININ ÜLKE BAZLI RAPORLARI HAKKINDA SİRKÜLER

24 Şubat 2021, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı , Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3'ü yayımladı. Sirkülerde çok uluslu işletme gruplarının ülke bazlı raporlarının  gönderilme süresinin uzatılması ile  ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar yapıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

24 Şubat 2021, Çarşamba

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklik yaptı. Dezenfektan imalatı çok tehlikeli sınıfına alındı.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK

21 Şubat 2021, Pazar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de değişiklik yapan tebliğleri yayımladı. Kıymetli madenlerin ithali ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

20 Şubat 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı, Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. Söz konusu değişiklikle işletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturuldu.

ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN BAZI HALLERDE TESLİMİNDE ÖTV ORANI SIFIRLANDI

ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN BAZI HALLERDE TESLİMİNDE ÖTV ORANI SIFIRLANDI

19 Şubat 2021, Cuma

Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair 3559 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

19 Şubat 2021, Cuma

Resmi Gazete'de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi  uzatıldı.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUNA HATALI BAŞVURULAR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUNA HATALI BAŞVURULAR

17 Şubat 2021, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borç yapılandırmasından faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden ancak başvurularını kanunda  ya da tebliğde öngörülen şekilde yapmayan mükelleflerin  1 Mart 2021 tarihine kadar tekrar başvuru yapabileceklerine dair BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2021/1) yayımlandı.

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI DESTEĞİNİN UYGULAMA ESASLARI

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI DESTEĞİNİN UYGULAMA ESASLARI

17 Şubat 2021, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranlara destek ödemesinin detaylarının belirlendiği  "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliği" yayımladı.

KDV'DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

KDV'DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

16 Şubat 2021, Salı

Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin değişikliklerin yapıldığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) yayımlandı.  Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi yapılabilmesi için alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirildi. 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

13 Şubat 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Posta İdaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilecek.

SMMM VE YMM'LER İÇİN SGK'YA YAPILACAK BİLDİRİMLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

SMMM VE YMM'LER İÇİN SGK'YA YAPILACAK BİLDİRİMLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

13 Şubat 2021, Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu ,  SMMM ve YMMM'lerin COVID-19 veya diğer rahatsızlıkları nedeni ile Kuruma yapmaları gereken bildirimleri süresinde yapamamaları halinde  mücbir sebep durumunda olunması nedeni ile bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için süre uzatımı yapan "Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi" konulu 2021/3 sayılı Genelgeyi yayımladı.

ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA TEBLİĞ

09 Şubat 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen  belgelerin elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu hakkında usul ve esasların belirlendiği 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinde değişiklik yapan 526 numaralı tebliği yayımladı.

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI  DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

06 Şubat 2021, Cumartesi

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

05 Şubat 2021, Cuma

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 numaralı tebliğ  yayımlandı. Hizmet ihracatında faturanın döviz olarak düzenlenme zorunluluğu kaldırıldı. 

İNŞAAT İŞLERİNDE TEVKİFAT ARTIRILDI ; FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI ORANI BELİRLENDİ

İNŞAAT İŞLERİNDE TEVKİFAT ARTIRILDI ; FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI ORANI BELİRLENDİ

04 Şubat 2021, Perşembe

4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile finansman gider kısıtlamasına ilişkin oran %10 olarak belirlendi , birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden yapılacak kesinti oranı %5'e çıkarıldı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

03 Şubat 2021, Çarşamba

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 sayılı  Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.

2021 YILI BASİT USUL BEYANNAME VERME DÖNEMİ BAŞLADI

2021 YILI BASİT USUL BEYANNAME VERME DÖNEMİ BAŞLADI

02 Şubat 2021, Salı

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin; 2020 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyannameleri 2021 yılı Şubat ayının başından 01.03.2021 akşamına kadar verilecektir.  (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/115  ile basit usul için beyanname verilme zamanı şubat ayının son günü olarak belirlenmiştir. 28 Şubat’ın hafta sonu olması nedeniyle beyan ve ödeme süresi 01.03.2021 tarihidir.)

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV'Sİ ARTIRILDI

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV'Sİ ARTIRILDI

02 Şubat 2021, Salı

 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları arttırıldı.

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

31 Ocak 2021, Pazar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli sözleşme yapma  yasağına, mevcuttaki sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine ilişkin esasları belirleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ

30 Ocak 2021, Cumartesi

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR

30 Ocak 2021, Cumartesi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonu harcamalarından alınan özel iletişim vergisi oranı %7.5 tan %10 a çıkarıldı. 

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

26 Ocak 2021, Salı

Kamu İhale Kurumu,   Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama , Elektronik İhale Uygulama , Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama , Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklikler yaptı.

E-FATURALAR FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEK

E-FATURALAR FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEK

25 Ocak 2021, Pazartesi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yapılan değişikliğe göre  e-fatura ve  e-arşiv fatura olarak düzenlenen elektronik belgeler, 2021 Temmuz ayından itibaren, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu'na (Form Bs)"  dahil edilmeyecek.

COVID-19 NEDENİ İLE KAPATILAN İŞ YERLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ

COVID-19 NEDENİ İLE KAPATILAN İŞ YERLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ

25 Ocak 2021, Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 524 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile   Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan   işyerleri için   mücbir sebep hali ilan edildi.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

23 Ocak 2021, Cumartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemeyecek.

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN SÜRE UZATMINA İLİŞKİN KARARLARI

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN SÜRE UZATMINA İLİŞKİN KARARLARI

15 Ocak 2021, Cuma

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun TMS 1 ve TFRS 4'de yer alan bazı tarihlerin ertelenmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

15 Ocak 2021, Cuma

Emlak Vergisi Kanununa eklenen  “Değerli Konut Vergisi” uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı. Vergi değeri 5 milyon TL ve üzerindeki konut malikleri 2021 Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine değerli konut vergisi beyannamesi  verecekler.

NAKDİ ÜCRET İLE İSTİHDAM DESTEKLERİNİN MİKTARI ARTIRILDI

NAKDİ ÜCRET İLE İSTİHDAM DESTEKLERİNİN MİKTARI ARTIRILDI

13 Ocak 2021, Çarşamba

Nakdi ücret desteği ile   istihdam desteklerinin 2021 yılı asgari ücret artış oranında  (%21,56) artırılması hakkında  3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

TÜRK TİCARET KANUNU VE DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK TİCARET KANUNU VE DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10 Ocak 2021, Pazar

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Dernekler Kanununda değişiklikler yapıldı. Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI DEĞİŞTİ

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI DEĞİŞTİ

08 Ocak 2021, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 06.01.2021 tarihli Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile açıklanan katsayılara göre 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında  çalışanlara  ödenecek kıdem tazminatının tavanı  yıllık 7.638,96 TL oldu. 

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

02 Ocak 2021, Cumartesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinde belirtilen ticari işletmeler arasında yapılan işlemlerde borçlunun temerrüde düşmesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranını belirledi.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

30 Aralık 2020, Çarşamba

Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasına ilişkin düzenlemeler yapan 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

30 Aralık 2020, Çarşamba

3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile   7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna kapsamında vergi , SGK prim ve diğer çeşitli borçların yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. 

1 OCAK 2021 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

1 OCAK 2021 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

28 Aralık 2020, Pazartesi

1 Ocak 2021  tarihinden itibaren asgari ücret , yüzde  21,56  oranında artırılarak aylık brüt  3.577,50  TL , asgari geçim indirimi hesaplanmadan net   2.557,50    TL olacak. Bekar ve çocuksuz  bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi eklenerek elde edeceği ücret ise net  2.825,50   lira olacak. 1 Ocak 2021  tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak.

SİGARA VE TÜRÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV İNDİRİMİ

SİGARA VE TÜRÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV İNDİRİMİ

25 Aralık 2020, Cuma

3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürüldü. Maktu vergiler ise değişmedi. Sigaranın yüzde 67 olan vergi oranı, yüzde 63'e düşürüldü. 2021 yılının ilk altı ayında sigara vergisine enflasyon oranındaki artış da yansıtılmayacak.

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE DESTEK VERİLMESİ

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE DESTEK VERİLMESİ

23 Aralık 2020, Çarşamba

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve bu Karara ilişkin Tebliğ yayımlandı.  Söz konusu mevzuat ile Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

MEVDUAT FAİZİ, TAHVİL , BONO VE FONLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERE VERGİ İNDİRİMİ

MEVDUAT FAİZİ, TAHVİL , BONO VE FONLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERE VERGİ İNDİRİMİ

23 Aralık 2020, Çarşamba

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarından  bazı vadeler için yapılan indirimli tevkifat uygulamasının süresi 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı. Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlerden yapılan tevkifatlar da  düşürüldü . 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

23 Aralık 2020, Çarşamba

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden  tahsil edilecek bedellerin ertelenmesine ilişkin  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) Resmi Gazete'de yayımlandı. 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

22 Aralık 2020, Salı

Merkez Bankası'nın reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği 19 Aralıkta yayımlandı.

GÖSTERGE FAİZ ORANINA İLİŞKİN BAZI MUHASEBE STANDARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

GÖSTERGE FAİZ ORANINA İLİŞKİN BAZI MUHASEBE STANDARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

22 Aralık 2020, Salı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun  Gösterge Faiz Oranı Reformu  kapsamında  TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler yapan   Kararı 18 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

17 Aralık 2020, Perşembe

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.Kararın faiz veya kâr payı desteği,öncelikli yatırım başlıklı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

YURT DIŞINDA KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYA TABİ İŞLER HAKKINDA GENELGE

YURT DIŞINDA KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYA TABİ İŞLER HAKKINDA GENELGE

16 Aralık 2020, Çarşamba

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışında yapılan kısa süreli çalışmaya tabi işler nedeni ile SGK tarafından bağlanan  aylıklarının kesilmeyeceğine , kesilmiş aylıkların yeniden bağlanmasına dair açıklamaları yapıldığı "Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler" konulu ,  2020/51 sayılı Genelgeyi yayımladı.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

11 Aralık 2020, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik  yaptı.   Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen; yapı denetim kuruluşlarından 385.079,10 Türk Lirası tutarında teminat alınacak.

İLAVE İSTİHDAM İLE NORMALLEŞME DESTEKLERİNİN SÜRELERİ UZATILDI

İLAVE İSTİHDAM İLE NORMALLEŞME DESTEKLERİNİN SÜRELERİ UZATILDI

02 Aralık 2020, Çarşamba

Resmi Gazete'de yayımlanan 3 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave istidama verilen vergi ve sigorta prim destekleri ile  kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ile  nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için normal çalışma süresine dönülmesi durumunda verilen  sigorta prim desteğinin süresi uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPMAMIŞ OLANLARA BAŞVURU YAPMA İMKANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPMAMIŞ OLANLARA BAŞVURU YAPMA İMKANI

01 Aralık 2020, Salı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında 3238 Sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuruda bulunmamış işverenlere kısa çalışmaya başvuru imkanı getirildi.

DERNEK VE KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

DERNEK VE KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

29 Kasım 2020, Pazar

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikleri (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar erteledi.

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

27 Kasım 2020, Cuma

Ticaret Bakanlığı  7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği yayımladı. Tebliğ ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından  takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

27 Kasım 2020, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ni (Seri No: 1) yayımladı. Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin  usul ve esaslar belirleniyor. 

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA SGK GENELGELERİ

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA SGK GENELGELERİ

20 Kasım 2020, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu, 7256 sayılı kanun uyarınca Kurum alacaklarının yapılandırılması  ile 5510 sayılı kanunun 4/1-b kapsamındaki sigortalılığın durdurulması hakkında açıklamaların yapıldığı 2 adet genelge yayımladı.

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKANI GETİREN 7256 SAYILI KANUN

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKANI GETİREN 7256 SAYILI KANUN

17 Kasım 2020, Salı

Vergi , SGK prim ve diğer çeşitli borçların yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

YURTDIŞI BORÇLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI BORÇLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

06 Kasım 2020, Cuma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı.

TARIM ALANLARI,ALKOLLÜ ÜRÜN VE TÜTÜN SATIŞI HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPAN 7255 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

TARIM ALANLARI,ALKOLLÜ ÜRÜN VE TÜTÜN SATIŞI HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPAN 7255 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

05 Kasım 2020, Perşembe

7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımına hapis ve para cezası verilmesini,  tütün ve alkollü içkilerin satışı, özel ormanlar ve şeker piyasasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DÜZENLEME

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DÜZENLEME

28 Ekim 2020, Çarşamba

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

23 Ekim 2020, Cuma

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Organize Sanayi Bölgelerinde sanayi parsellerinde değer artış payı alınmayacak.

EŞYA MENŞE BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

EŞYA MENŞE BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

20 Ekim 2020, Salı

Ticaret Bakanlığı,  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre  gümrük beyannamesi tescil edilmesine karşın, ekinde "menşe şahadetnamesi" bulunmayan ve bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmediği belirlenen eşyalar için, çıkış yerini belgeleyen uygun bir menşe şahadetnamesi 6 ay içinde gümrük idaresine ibraz edilebilecek.

2020 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2020 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

20 Ekim 2020, Salı

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/55 ile 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz)  olarak belirlendi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞLER

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞLER

17 Ekim 2020, Cumartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)'i yayımladı.

EMLAKÇILIK YAPMAK İÇİN YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK

EMLAKÇILIK YAPMAK İÇİN YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK

14 Ekim 2020, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğe göre taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabilecek.

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

09 Ekim 2020, Cuma

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmeliK Resmi Gazete'de yayımlandı. Malların üretiminin yapıldığı veya satışa sunulduğu ve toptancı hali bulunmayan yerlerde hal rüsumunu belediyeler tahsil edecek.

 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

09 Ekim 2020, Cuma

Ticaret Bakanlığı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  yapan yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğin başlığı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirildi.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

07 Ekim 2020, Çarşamba

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yapılacak teşvik belgesi müracaatları için süre 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

İHRACATÇIYA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

İHRACATÇIYA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

07 Ekim 2020, Çarşamba

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Şartları sağlayan ihracatçılara verilen  hususi pasaportların süresini 2 yıldan 4 yıla çıkaran kanuni düzenlemeye ilişkin hüküm uygulamayı düzenleyen Cumhurbaşkanı kararına da eklendi.

SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLANLARIN MÜKELLEFİYETLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA TEBLİĞ

SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLANLARIN MÜKELLEFİYETLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA TEBLİĞ

07 Ekim 2020, Çarşamba

Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından tespit edilerek mükellefiyet kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

03 Ekim 2020, Cumartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmeliğe yapı sınır bedeli kavramı eklendi. 

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

30 Eylül 2020, Çarşamba

Kamu İhale Kurumu,  Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ve Yönetmeliklerle Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama ,  Elektronik İhale Uygulama , Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama , Mal Alımı İhaleleri Uygulama  , Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama ,   İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında , Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama,  Yönetmeliklerinde değişiklik yaptı.

 
3WTURK CMS v8.3.3