• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

06 Nisan 2021, Salı

Ticaret Bakanlığı, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ'i yayımladı. Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı karara istinaden bastırılacak.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Mart 2021, Pazartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Türkiye'de doğrudan yatırım yapan  yabancı şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneğinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlük KEP adresine gönderilme zorunluluğu kaldırıldı.

2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ ile MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ ile MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

24 Mart 2021, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile  Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

24 Mart 2021, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların  “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni (Sıra No: 527) yayımladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

10 Mart 2021, Çarşamba

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ni yayımladı.

FAALİYETLERİNE YENİDEN İZİN VERİLENLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

FAALİYETLERİNE YENİDEN İZİN VERİLENLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

09 Mart 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde " 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru" yayımladı.

KALKINMAKTA OLAN BÖLGELERDEKİ İŞVERENLERE SAĞLANAN İLAVE SGK PRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

KALKINMAKTA OLAN BÖLGELERDEKİ İŞVERENLERE SAĞLANAN İLAVE SGK PRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

24 Şubat 2021, Çarşamba

 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ı bendine göre sağlanan 5 puanlık işveren hissesi prim desteğine ilaveten aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca kalkınmakta olan bölgelerde sağlanan  6 puanlık prim desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2.mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÖVİZ POZİSYONLARI HAKKINDA MERKEZ BANKASINA BİLGİ VERİLMESİ ESASLARI DEĞİŞTİ

DÖVİZ POZİSYONLARI HAKKINDA MERKEZ BANKASINA BİLGİ VERİLMESİ ESASLARI DEĞİŞTİ

24 Şubat 2021, Çarşamba

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan    Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇOK ULUSLU İŞLETME GRUPLARININ ÜLKE BAZLI RAPORLARI HAKKINDA SİRKÜLER

ÇOK ULUSLU İŞLETME GRUPLARININ ÜLKE BAZLI RAPORLARI HAKKINDA SİRKÜLER

24 Şubat 2021, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı , Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3'ü yayımladı. Sirkülerde çok uluslu işletme gruplarının ülke bazlı raporlarının  gönderilme süresinin uzatılması ile  ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar yapıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

24 Şubat 2021, Çarşamba

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklik yaptı. Dezenfektan imalatı çok tehlikeli sınıfına alındı.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK

21 Şubat 2021, Pazar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de değişiklik yapan tebliğleri yayımladı. Kıymetli madenlerin ithali ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

20 Şubat 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı, Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. Söz konusu değişiklikle işletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturuldu.

ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN BAZI HALLERDE TESLİMİNDE ÖTV ORANI SIFIRLANDI

ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN BAZI HALLERDE TESLİMİNDE ÖTV ORANI SIFIRLANDI

19 Şubat 2021, Cuma

Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair 3559 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

19 Şubat 2021, Cuma

Resmi Gazete'de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi  uzatıldı.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUNA HATALI BAŞVURULAR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUNA HATALI BAŞVURULAR

17 Şubat 2021, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borç yapılandırmasından faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden ancak başvurularını kanunda  ya da tebliğde öngörülen şekilde yapmayan mükelleflerin  1 Mart 2021 tarihine kadar tekrar başvuru yapabileceklerine dair BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2021/1) yayımlandı.

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI DESTEĞİNİN UYGULAMA ESASLARI

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI DESTEĞİNİN UYGULAMA ESASLARI

17 Şubat 2021, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranlara destek ödemesinin detaylarının belirlendiği  "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliği" yayımladı.

KDV'DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

KDV'DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

16 Şubat 2021, Salı

Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin değişikliklerin yapıldığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) yayımlandı.  Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi yapılabilmesi için alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirildi. 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

13 Şubat 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Posta İdaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilecek.

SMMM VE YMM'LER İÇİN SGK'YA YAPILACAK BİLDİRİMLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

SMMM VE YMM'LER İÇİN SGK'YA YAPILACAK BİLDİRİMLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ

13 Şubat 2021, Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu ,  SMMM ve YMMM'lerin COVID-19 veya diğer rahatsızlıkları nedeni ile Kuruma yapmaları gereken bildirimleri süresinde yapamamaları halinde  mücbir sebep durumunda olunması nedeni ile bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için süre uzatımı yapan "Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi" konulu 2021/3 sayılı Genelgeyi yayımladı.

ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA TEBLİĞ

09 Şubat 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen  belgelerin elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu hakkında usul ve esasların belirlendiği 509 numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinde değişiklik yapan 526 numaralı tebliği yayımladı.

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI  DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

06 Şubat 2021, Cumartesi

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

05 Şubat 2021, Cuma

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 numaralı tebliğ  yayımlandı. Hizmet ihracatında faturanın döviz olarak düzenlenme zorunluluğu kaldırıldı. 

İNŞAAT İŞLERİNDE TEVKİFAT ARTIRILDI ; FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI ORANI BELİRLENDİ

İNŞAAT İŞLERİNDE TEVKİFAT ARTIRILDI ; FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI ORANI BELİRLENDİ

04 Şubat 2021, Perşembe

4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile finansman gider kısıtlamasına ilişkin oran %10 olarak belirlendi , birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden yapılacak kesinti oranı %5'e çıkarıldı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

03 Şubat 2021, Çarşamba

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 sayılı  Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.

2021 YILI BASİT USUL BEYANNAME VERME DÖNEMİ BAŞLADI

2021 YILI BASİT USUL BEYANNAME VERME DÖNEMİ BAŞLADI

02 Şubat 2021, Salı

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin; 2020 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyannameleri 2021 yılı Şubat ayının başından 01.03.2021 akşamına kadar verilecektir.  (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/115  ile basit usul için beyanname verilme zamanı şubat ayının son günü olarak belirlenmiştir. 28 Şubat’ın hafta sonu olması nedeniyle beyan ve ödeme süresi 01.03.2021 tarihidir.)

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV'Sİ ARTIRILDI

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV'Sİ ARTIRILDI

02 Şubat 2021, Salı

 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları arttırıldı.

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

31 Ocak 2021, Pazar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli sözleşme yapma  yasağına, mevcuttaki sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine ilişkin esasları belirleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ

30 Ocak 2021, Cumartesi

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR

30 Ocak 2021, Cumartesi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonu harcamalarından alınan özel iletişim vergisi oranı %7.5 tan %10 a çıkarıldı. 

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

26 Ocak 2021, Salı

Kamu İhale Kurumu,   Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama , Elektronik İhale Uygulama , Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama , Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklikler yaptı.

E-FATURALAR FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEK

E-FATURALAR FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMEYECEK

25 Ocak 2021, Pazartesi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yapılan değişikliğe göre  e-fatura ve  e-arşiv fatura olarak düzenlenen elektronik belgeler, 2021 Temmuz ayından itibaren, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu'na (Form Bs)"  dahil edilmeyecek.

COVID-19 NEDENİ İLE KAPATILAN İŞ YERLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ

COVID-19 NEDENİ İLE KAPATILAN İŞ YERLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ

25 Ocak 2021, Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 524 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile   Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan   işyerleri için   mücbir sebep hali ilan edildi.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

23 Ocak 2021, Cumartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemeyecek.

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN SÜRE UZATMINA İLİŞKİN KARARLARI

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN SÜRE UZATMINA İLİŞKİN KARARLARI

15 Ocak 2021, Cuma

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun TMS 1 ve TFRS 4'de yer alan bazı tarihlerin ertelenmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

15 Ocak 2021, Cuma

Emlak Vergisi Kanununa eklenen  “Değerli Konut Vergisi” uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı. Vergi değeri 5 milyon TL ve üzerindeki konut malikleri 2021 Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine değerli konut vergisi beyannamesi  verecekler.

NAKDİ ÜCRET İLE İSTİHDAM DESTEKLERİNİN MİKTARI ARTIRILDI

NAKDİ ÜCRET İLE İSTİHDAM DESTEKLERİNİN MİKTARI ARTIRILDI

13 Ocak 2021, Çarşamba

Nakdi ücret desteği ile   istihdam desteklerinin 2021 yılı asgari ücret artış oranında  (%21,56) artırılması hakkında  3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

TÜRK TİCARET KANUNU VE DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK TİCARET KANUNU VE DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10 Ocak 2021, Pazar

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Dernekler Kanununda değişiklikler yapıldı. Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI DEĞİŞTİ

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI DEĞİŞTİ

08 Ocak 2021, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 06.01.2021 tarihli Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile açıklanan katsayılara göre 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında  çalışanlara  ödenecek kıdem tazminatının tavanı  yıllık 7.638,96 TL oldu. 

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

02 Ocak 2021, Cumartesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinde belirtilen ticari işletmeler arasında yapılan işlemlerde borçlunun temerrüde düşmesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranını belirledi.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

30 Aralık 2020, Çarşamba

Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasına ilişkin düzenlemeler yapan 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

30 Aralık 2020, Çarşamba

3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile   7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna kapsamında vergi , SGK prim ve diğer çeşitli borçların yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. 

1 OCAK 2021 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

1 OCAK 2021 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

28 Aralık 2020, Pazartesi

1 Ocak 2021  tarihinden itibaren asgari ücret , yüzde  21,56  oranında artırılarak aylık brüt  3.577,50  TL , asgari geçim indirimi hesaplanmadan net   2.557,50    TL olacak. Bekar ve çocuksuz  bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi eklenerek elde edeceği ücret ise net  2.825,50   lira olacak. 1 Ocak 2021  tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak.

SİGARA VE TÜRÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV İNDİRİMİ

SİGARA VE TÜRÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV İNDİRİMİ

25 Aralık 2020, Cuma

3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürüldü. Maktu vergiler ise değişmedi. Sigaranın yüzde 67 olan vergi oranı, yüzde 63'e düşürüldü. 2021 yılının ilk altı ayında sigara vergisine enflasyon oranındaki artış da yansıtılmayacak.

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE DESTEK VERİLMESİ

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE DESTEK VERİLMESİ

23 Aralık 2020, Çarşamba

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve bu Karara ilişkin Tebliğ yayımlandı.  Söz konusu mevzuat ile Kovid-19 salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

MEVDUAT FAİZİ, TAHVİL , BONO VE FONLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERE VERGİ İNDİRİMİ

MEVDUAT FAİZİ, TAHVİL , BONO VE FONLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERE VERGİ İNDİRİMİ

23 Aralık 2020, Çarşamba

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarından  bazı vadeler için yapılan indirimli tevkifat uygulamasının süresi 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı. Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlerden yapılan tevkifatlar da  düşürüldü . 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

23 Aralık 2020, Çarşamba

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden  tahsil edilecek bedellerin ertelenmesine ilişkin  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) Resmi Gazete'de yayımlandı. 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

22 Aralık 2020, Salı

Merkez Bankası'nın reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği 19 Aralıkta yayımlandı.

GÖSTERGE FAİZ ORANINA İLİŞKİN BAZI MUHASEBE STANDARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

GÖSTERGE FAİZ ORANINA İLİŞKİN BAZI MUHASEBE STANDARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

22 Aralık 2020, Salı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun  Gösterge Faiz Oranı Reformu  kapsamında  TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da değişiklikler yapan   Kararı 18 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

17 Aralık 2020, Perşembe

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.Kararın faiz veya kâr payı desteği,öncelikli yatırım başlıklı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

YURT DIŞINDA KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYA TABİ İŞLER HAKKINDA GENELGE

YURT DIŞINDA KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYA TABİ İŞLER HAKKINDA GENELGE

16 Aralık 2020, Çarşamba

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışında yapılan kısa süreli çalışmaya tabi işler nedeni ile SGK tarafından bağlanan  aylıklarının kesilmeyeceğine , kesilmiş aylıkların yeniden bağlanmasına dair açıklamaları yapıldığı "Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler" konulu ,  2020/51 sayılı Genelgeyi yayımladı.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

11 Aralık 2020, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik  yaptı.   Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen; yapı denetim kuruluşlarından 385.079,10 Türk Lirası tutarında teminat alınacak.

İLAVE İSTİHDAM İLE NORMALLEŞME DESTEKLERİNİN SÜRELERİ UZATILDI

İLAVE İSTİHDAM İLE NORMALLEŞME DESTEKLERİNİN SÜRELERİ UZATILDI

02 Aralık 2020, Çarşamba

Resmi Gazete'de yayımlanan 3 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave istidama verilen vergi ve sigorta prim destekleri ile  kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ile  nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için normal çalışma süresine dönülmesi durumunda verilen  sigorta prim desteğinin süresi uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPMAMIŞ OLANLARA BAŞVURU YAPMA İMKANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPMAMIŞ OLANLARA BAŞVURU YAPMA İMKANI

01 Aralık 2020, Salı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında 3238 Sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuruda bulunmamış işverenlere kısa çalışmaya başvuru imkanı getirildi.

DERNEK VE KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

DERNEK VE KOOPERATİFLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

29 Kasım 2020, Pazar

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikleri (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar erteledi.

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

27 Kasım 2020, Cuma

Ticaret Bakanlığı  7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği yayımladı. Tebliğ ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından  takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

27 Kasım 2020, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği'ni (Seri No: 1) yayımladı. Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin  usul ve esaslar belirleniyor. 

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA SGK GENELGELERİ

7256 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA SGK GENELGELERİ

20 Kasım 2020, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu, 7256 sayılı kanun uyarınca Kurum alacaklarının yapılandırılması  ile 5510 sayılı kanunun 4/1-b kapsamındaki sigortalılığın durdurulması hakkında açıklamaların yapıldığı 2 adet genelge yayımladı.

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKANI GETİREN 7256 SAYILI KANUN

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKANI GETİREN 7256 SAYILI KANUN

17 Kasım 2020, Salı

Vergi , SGK prim ve diğer çeşitli borçların yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

YURTDIŞI BORÇLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI BORÇLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

06 Kasım 2020, Cuma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı.

TARIM ALANLARI,ALKOLLÜ ÜRÜN VE TÜTÜN SATIŞI HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPAN 7255 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

TARIM ALANLARI,ALKOLLÜ ÜRÜN VE TÜTÜN SATIŞI HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPAN 7255 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

05 Kasım 2020, Perşembe

7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımına hapis ve para cezası verilmesini,  tütün ve alkollü içkilerin satışı, özel ormanlar ve şeker piyasasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DÜZENLEME

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DÜZENLEME

28 Ekim 2020, Çarşamba

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

23 Ekim 2020, Cuma

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Organize Sanayi Bölgelerinde sanayi parsellerinde değer artış payı alınmayacak.

EŞYA MENŞE BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

EŞYA MENŞE BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

20 Ekim 2020, Salı

Ticaret Bakanlığı,  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre  gümrük beyannamesi tescil edilmesine karşın, ekinde "menşe şahadetnamesi" bulunmayan ve bazı yükümlülüklerinin yerine getirilmediği belirlenen eşyalar için, çıkış yerini belgeleyen uygun bir menşe şahadetnamesi 6 ay içinde gümrük idaresine ibraz edilebilecek.

2020 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2020 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

20 Ekim 2020, Salı

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/55 ile 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz)  olarak belirlendi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞLER

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞLER

17 Ekim 2020, Cumartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)'i yayımladı.

EMLAKÇILIK YAPMAK İÇİN YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK

EMLAKÇILIK YAPMAK İÇİN YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA YÖNETMELİK

14 Ekim 2020, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğe göre taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabilecek.

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

09 Ekim 2020, Cuma

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmeliK Resmi Gazete'de yayımlandı. Malların üretiminin yapıldığı veya satışa sunulduğu ve toptancı hali bulunmayan yerlerde hal rüsumunu belediyeler tahsil edecek.

 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

09 Ekim 2020, Cuma

Ticaret Bakanlığı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  yapan yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğin başlığı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirildi.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

07 Ekim 2020, Çarşamba

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yapılacak teşvik belgesi müracaatları için süre 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

İHRACATÇIYA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

İHRACATÇIYA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

07 Ekim 2020, Çarşamba

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Şartları sağlayan ihracatçılara verilen  hususi pasaportların süresini 2 yıldan 4 yıla çıkaran kanuni düzenlemeye ilişkin hüküm uygulamayı düzenleyen Cumhurbaşkanı kararına da eklendi.

SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLANLARIN MÜKELLEFİYETLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA TEBLİĞ

SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLANLARIN MÜKELLEFİYETLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA TEBLİĞ

07 Ekim 2020, Çarşamba

Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından tespit edilerek mükellefiyet kayıtlarının silinmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

03 Ekim 2020, Cumartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmeliğe yapı sınır bedeli kavramı eklendi. 

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

30 Eylül 2020, Çarşamba

Kamu İhale Kurumu,  Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ve Yönetmeliklerle Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama ,  Elektronik İhale Uygulama , Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama , Mal Alımı İhaleleri Uygulama  , Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama ,   İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında , Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama,  Yönetmeliklerinde değişiklik yaptı.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ ’DE DEĞİŞİKLİK

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ ’DE DEĞİŞİKLİK

23 Eylül 2020, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı. 

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASININ SÜRESİ UZATILDI

KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASININ SÜRESİ UZATILDI

18 Eylül 2020, Cuma

 Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında 2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem karlarının sadece %25’ini dağıtabilmelerine ilişkin sınırlama 30 Eylülden 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldı.

HAZİNE ARAZİLERİNİN TARIM AMAÇLI KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

HAZİNE ARAZİLERİNİN TARIM AMAÇLI KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

16 Eylül 2020, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliği'ni (Sıra No: 400) yayımladı.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

15 Eylül 2020, Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasına ilişkin iş ve  işlemlere yönelik usul ve esasların belirlendiği İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliği yayımladı.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

12 Eylül 2020, Cumartesi

İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Taşımacıların kara yolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİ

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİ

10 Eylül 2020, Perşembe

Ticaret Bakanlığı'nın  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

EMLAKÇILARIN İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN SÜRESİ UZATILDI

EMLAKÇILARIN İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN SÜRESİ UZATILDI

09 Eylül 2020, Çarşamba

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.  Yapılan değişiklikle  emlakçıların işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları için yönetmelik ve eklerinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeleri için verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine ertelendi .


TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ ’DE DEĞİŞİKLİK

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ ’DE DEĞİŞİKLİK

01 Eylül 2020, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı,Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)'ü yayımladı.

2021 YILI EMLAK VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

2021 YILI EMLAK VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

01 Eylül 2020, Salı

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespit edildiği EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 77) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISA ÇALIŞMANIN SONA ERMESİNDEN SONRA İŞVERENLERE SAĞLANACAK PRİM DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE

KISA ÇALIŞMANIN SONA ERMESİNDEN SONRA İŞVERENLERE SAĞLANACAK PRİM DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE

31 Ağustos 2020, Pazartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar ile 
nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumunda  kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle prim desteği sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2020/35 sayılı Genelgeyi yayımladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

31 Ağustos 2020, Pazartesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  kısa çalışma ödeneğinin  süresi 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.  Buna göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işverenler kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim 2020'ye  kadar yararlanmaya devam edecek.

ÖZEL OKULLARDA KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ OTOMOBİL SATIŞLARINDA ÖTV DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL OKULLARDA KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ OTOMOBİL SATIŞLARINDA ÖTV DEĞİŞTİRİLDİ

30 Ağustos 2020, Pazar

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile  eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirildi; otomobil satışlarında uygulanan ÖTV oranlarında ve ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

28 Ağustos 2020, Cuma

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TFRS'Yİ UYGULAYACAK KURUMLARA İLİŞKİN KARAR

FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TFRS'Yİ UYGULAYACAK KURUMLARA İLİŞKİN KARAR

26 Ağustos 2020, Çarşamba

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS’leri uygulayacak kurumlara ilişkin listede değişikliğe gitti.

SEL FELAKETİ NEDENİ İLE GİRESUN'DA SGK'NA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENDİ

SEL FELAKETİ NEDENİ İLE GİRESUN'DA SGK'NA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENDİ

26 Ağustos 2020, Çarşamba

SGK,  internet sitesinde yayımladığı bir duyuru ile Giresun ili genelinde 5510 sayılı Kanun kapsamında  tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilecek her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirledi. 

KULLANILMIŞ MALLARIN YENİLENEREK TEKRAR SATIŞA SUNULMASI

KULLANILMIŞ MALLARIN YENİLENEREK TEKRAR SATIŞA SUNULMASI

22 Ağustos 2020, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle , cep telefonu ve yönetmeliğin ekinde  yer alan diğer bazı kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esasları düzenleniyor.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI HAKKINDA GİB DUYURUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI HAKKINDA GİB DUYURUSU

19 Ağustos 2020, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde 26 Ağustos 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hakkında açıklamaların yapıldığı bir duyuru yayımladı.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

15 Ağustos 2020, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı,İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yaptı. Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları ve diğer bazı hususları kapsıyor.

ARAÇ MUAYENELERİNDE SÜRE UZATIMI

ARAÇ MUAYENELERİNDE SÜRE UZATIMI

13 Ağustos 2020, Perşembe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı internet sitesinde araç muayene sürelerinin uzatılması hakkında bir basın açıklaması yayımladı.Buna göre  03/04/2020-03/07/2020 tarihleri arasında araç muayenesi dolan araçların muayene süreleri uzatıldı.

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ DÜZENLEMESİ

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ DÜZENLEMESİ

09 Ağustos 2020, Pazar

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2834 sayılı Karar   Resmi Gazete'de yayımlandı.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

07 Ağustos 2020, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu, internet sitesinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında bir duyuru yayımladı. Duyuruda Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçildiği ve  bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapılması gerektiği ifade edildi.

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

06 Ağustos 2020, Perşembe

1/7/2020 tarihinden itibaren, kamu sektörüne dahil idarelerin ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde fiyat farkı hesabında kullanılan proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere açıklanan fiyat artış oranlarına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

SOSYAL MEDYANIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 7253 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

SOSYAL MEDYANIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 7253 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

01 Ağustos 2020, Cumartesi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 7253 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV ORANLARI VE KİRA STOPAJLARI İNDİRİLDİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN SÜRELERİ UZATILDI

KDV ORANLARI VE KİRA STOPAJLARI İNDİRİLDİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN SÜRELERİ UZATILDI

31 Temmuz 2020, Cuma

Resmi Gazete'de yayımlanan 4 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sektör ve iş kollarında  uygulanan KDV oranları ile iş yeri kiralamalarında  yapılan vergi kesintisi oranı  yıl sonuna kadar indirildi ; kısa çalışma ödeneğinin, nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. 

İZAHA DAVET UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

İZAHA DAVET UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

30 Temmuz 2020, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı, izaha davet uygulaması hakkında açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)'u yayımladı. Tebliğ ile yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

28 Temmuz 2020, Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (2020/1) yayımladı.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

28 Temmuz 2020, Salı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecek yahut değiştirebilecek. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemeyecek yahut değiştirilemeyecek.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

28 Temmuz 2020, Salı

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7252 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre elliden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

22 Temmuz 2020, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde değişikliğe gitti. Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecek.

DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

22 Temmuz 2020, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı Define Arama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Define aramak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amirine bir dilekçe ile müracaat edecek.

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

15 Temmuz 2020, Çarşamba

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7249 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanun'a göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek.

2020 İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2020 İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

10 Temmuz 2020, Cuma

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/54 ile 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 2,10 (yüzde iki virgül on)  olarak belirlendi.

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

09 Temmuz 2020, Perşembe

İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmeliği yayımladı.Derneklerin kuruluş işlemlerinde dernek kuruluşunda dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu konuda alınmış kararın "fotokopisi" ifadesi "örneği" olarak değiştirildi.

KAMUYA AİT DENİZ ARAÇLARINA AKARYAKIT TESLİMLERİNDE ÖTV ORANI SIFIRA İNDİRİLDİ

KAMUYA AİT DENİZ ARAÇLARINA AKARYAKIT TESLİMLERİNDE ÖTV ORANI SIFIRA İNDİRİLDİ

09 Temmuz 2020, Perşembe

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 2728 Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRELERİ 1 AY UZATILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRELERİ 1 AY UZATILDI

30 Haziran 2020, Salı

2706 ve  2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile işten çıkarma yasaklarının süreleri 1 ay uzatıldı.

1 TEMMUZ 2020'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YÜKÜMLÜLÜKLER

1 TEMMUZ 2020'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YÜKÜMLÜLÜKLER

28 Haziran 2020, Pazar

Eğer bir erteleme olmaz ise 1 Temmuz 2020'den itibaren VUK Genel Tebliğ 509'da belirlenen mükelleflerin  e-fatura,e-irsaliye,e-müstahsil makbuzu  uygulamalarına geçmeleri ,  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre elliden az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurmaları gerekecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Haziran 2020, Pazar

26 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik yayımlandı.

ÇEK KANUNU ,ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN UZAKTAN İPTAL EDİLMESİ HAKKINDA 7247 SAYILI KANUN

ÇEK KANUNU ,ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN UZAKTAN İPTAL EDİLMESİ HAKKINDA 7247 SAYILI KANUN

24 Haziran 2020, Çarşamba

Çek Kanununda değişiklikler yapan,  abonelik sözleşmelerinin  elektronik yöntemle de kurulabilmesini ve  iptal  edilebilmesini mümkün kılan , yurt dışında bulunan vatandaşların kısa süreli çalışmalarının emekli aylıklarının kesilmesinin önüne geçen 7247 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞVERENLERİN SGK İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPAN GENELGE

İŞVERENLERİN SGK İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPAN GENELGE

24 Haziran 2020, Çarşamba

SGK, işverenlerin  sosyal güvenlik mevzuatı işlemleri ve  yükümlülükleri hakkında geniş açıklamaların yapıldığı 227 sayfalık İşveren İşlemleri başlıklı 2020/20 sayılı Genelgeyi yayımladı.

ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

23 Haziran 2020, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösteren Tebliğin Ekinde değişiklik yapıldı. Söz konusu tebliğ ile  çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranları belirleniyor.

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

09 Haziran 2020, Salı

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı.

 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

09 Haziran 2020, Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmelikle emlakçılar, oto galeriler ve diğer  iş yerlerini ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.

KİRALAMALARA İLİŞKİN TFRS 16 STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK

KİRALAMALARA İLİŞKİN TFRS 16 STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK

05 Haziran 2020, Cuma

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu TFRS 16 - Kiralamalar Standardında değişiklik yapan Kararını yayımladı. C0VID-19'la ilgili olarak tanınan kira imtiyazlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

65 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ BAZI MÜKELLEFLERİN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

65 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ BAZI MÜKELLEFLERİN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

02 Haziran 2020, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mücbir sebep hali kapsamındaki 65 yaş ve üstünde olan bazı mükellefler tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin bir duyuru yayımladı.

DÖVİZ ,ALTIN VE FİNANSMAN BONOLARINDAN ALINAN VERGİ ARTIRILDI

DÖVİZ ,ALTIN VE FİNANSMAN BONOLARINDAN ALINAN VERGİ ARTIRILDI

27 Mayıs 2020, Çarşamba

24 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile  bankaların çıkardığı finansman bonolarından alınan vergi ile döviz ve altın alım satımında alınan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi artırıldı.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

27 Mayıs 2020, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 312) yayımlandı.

BİNEK ARAÇLARDA GİDER KISITLAMASI VE TELİF KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİNEK ARAÇLARDA GİDER KISITLAMASI VE TELİF KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

27 Mayıs 2020, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı, serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması , binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi, İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması , ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ve diğer bazı konularda açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliğini (Seri No: 311) yayımladı.

 
3WTURK CMS v8.3.3