• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN BANDROL BİLGİLERİNİN YANLIŞ AKTARILMASI KAÇAKÇILIK SUÇU KAPSAMINA ALINDI

TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN BANDROL BİLGİLERİNİN YANLIŞ AKTARILMASI KAÇAKÇILIK SUÇU KAPSAMINA ALINDI

14 Aralık 2022, Çarşamba

7423 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi Usul  Kanunu'nun "Kaçakçılık suçları ve cezaları" başlıklı 359. maddesine (d) bendi eklendi.

KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

14 Aralık 2022, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı ,  Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği'ni yayımladı. Tebliğ ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar yapılıyor; usul ve esaslar  belirleniyor.

İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNİN ÇALIŞANLARA VERİLECEK YEMEK BEDELİ BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNİN ÇALIŞANLARA VERİLECEK YEMEK BEDELİ BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

09 Aralık 2022, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2020/20 İşveren İşlemleri Genelgesinin 4 / (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlara verilecek yemek paralarının prime esas kazanca dahil edilmesine dair bölümünde değişiklik yapan 2022/22 sayılı Genelgeyi yayımladı.

FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

03 Aralık 2022, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bildirim Formlarının (Form Ba-Form Bs) verilmesi hakkında düzenlemeler yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)'i yayımladı. Tüm alış ve/veya satışları 5.000 T.L.nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermeyecekler.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

30 Kasım 2022, Çarşamba

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6435 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın, imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesine  ilişkin geçici 8. maddesinin 1.a bendi  yürürlükten kaldırıldı.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYA DAİR EŞİK DEĞERLER YENİDEN BELİRLENDİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYA DAİR EŞİK DEĞERLER YENİDEN BELİRLENDİ

30 Kasım 2022, Çarşamba

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 6434 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin eşik değerlerde değişiklik yapıldı.

MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARA TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARA TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

25 Kasım 2022, Cuma

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7421 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle Maliye Bakanlığı'na motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden faaliyetlerini yerine getirirken doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar  için teminat alabilmesine dair yetki verildi. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere özel usulsüzlük cezası kesilecek.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ FAİZLERİ VE COVID-19 CEZALARININ TAHSİLİ HAKKINDA TEBLİĞLER

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ FAİZLERİ VE COVID-19 CEZALARININ TAHSİLİ HAKKINDA TEBLİĞLER

25 Kasım 2022, Cuma

7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile yüksek öğrenim kredi borçları ve COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezaları hakkında açıklamaların yapıldığı Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15) ile Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16) Resmi Gazete'de yayımlandı.

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEK YEMEK BEDELİ HAKKINDA GENELGE

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEK YEMEK BEDELİ HAKKINDA GENELGE

24 Kasım 2022, Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Prime Esas Kazanca Dahil Edilmeyecek Yemek Bedeli hakkında 2022/20 sayılı Genelgeyi yayımladı. 5510 sayılı Kanunun 4 -1/ (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı günlük  51,01 TL  olarak belirlendi.

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

24 Kasım 2022, Perşembe

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç)  olarak tespit edildi.

1600 CC'NİN ALTINDAKİ BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTIRILDI

1600 CC'NİN ALTINDAKİ BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTIRILDI

24 Kasım 2022, Perşembe

Resmi Gazete'de yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla otomotivde  motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri artıldı.  1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin liraya, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Bu düzenleme sıfır araç fiyatlarında aracın yer aldığı matrah dilimine göre   %10-%20 arası bir indirim getiriyor.

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

18 Kasım 2022, Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.Şantiye şefi,konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personel olarak tanımlandı.

NOTERLİK VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

NOTERLİK VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

17 Kasım 2022, Perşembe

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun  başkatibi oldukları noterliklerin boşalması üzerine noterliği bir süre yöneten davacılara  ödenen vekalet ücretinin vergiye tabi olup olmadığı  hususunun  düzeltme ve şikayet hükümleri çerçevesinde incelenemeyeceği hakkında verdiği E: 2022/6, K: 2022/10 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ HAKKINDA MASAK TEBLİĞİ

KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ HAKKINDA MASAK TEBLİĞİ

17 Kasım 2022, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'ni (Sıra No: 21) yayımladı. Tebliğ ile yapılan düzenlemelere göre kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkılaştırılmış tedbirler uygulanacak.

VERGİ İNCELENMESİ SONUÇLANIP TARHİYAT YAPILDIKTAN SONRA İHTİYATÎ HACİZ İŞLEMİ TESİSİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

VERGİ İNCELENMESİ SONUÇLANIP TARHİYAT YAPILDIKTAN SONRA İHTİYATÎ HACİZ İŞLEMİ TESİSİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

14 Kasım 2022, Pazartesi

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun vergi incelemesi sonuçlanıp tarhiyat yapıldıktan sonra borçlu hakkında 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna  göre ihtiyati haciz işlemi tesis edilip edilemeyeceğine dair ESAS NO : 2021/6     KARAR NO: 2022/2 sayılı içtihadın birleştirilmesi kararı  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇALIŞANLARA VERİLEN YEMEK PARASINDAN SGK PRİMİ ALINMASINA DAİR DEĞİŞİKLİK

ÇALIŞANLARA VERİLEN YEMEK PARASINDAN SGK PRİMİ ALINMASINA DAİR DEĞİŞİKLİK

11 Kasım 2022, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı.Sigortalılara yemek yardımı, çocuk zammı ve aile zammı adı altında verilecek paralardan prim alınmasına dair düzenlemeler yapıldı.

ÇALIŞANLARA YAPILACAK BAZI DESTEK ÖDEMELERİNE VERGİ İSTİSNASI - BAZI BORÇLAR İÇİN İCRA TAKİBİ SONLANDIRILACAK

ÇALIŞANLARA YAPILACAK BAZI DESTEK ÖDEMELERİNE VERGİ İSTİSNASI - BAZI BORÇLAR İÇİN İCRA TAKİBİ SONLANDIRILACAK

09 Kasım 2022, Çarşamba

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla işverenlerce çalışanlara verilen yemek parasında gelir vergisi istisnasının kapsamı genişletildi. 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere  ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

30 Ekim 2022, Pazar

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı takvim yılı içinde işveren değişikliği yapan ücretlilerin  talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işveren eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılabilecek.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

27 Ekim 2022, Perşembe

7419 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Endüstri bölgeleri içinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA BEYAN EDİLEN KDV TEVKİFATI ÖDENDİĞİ DÖNEMDE İNDİRİLEBİLECEK

KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA BEYAN EDİLEN KDV TEVKİFATI ÖDENDİĞİ DÖNEMDE İNDİRİLEBİLECEK

25 Ekim 2022, Salı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) Resmi Gazete'de yayımlandı. Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen KDV'nin indirimi,gıda maddeleri teslimde KDV iadesinin nakden yapılması ,tam istisna kapsamındaki işlemlerde kur farkı ve diğer bazı işlemlerde yeni düzenlemeler yapıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

21 Ekim 2022, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle Bakanlığın görev alanında bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli  Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esasları  belirleniyor.

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 92)

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 92)

11 Ekim 2022, Salı

Sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapıldığı Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) Resmi Gazete'de yayımlandı.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BAŞVURU SİSTEMİ AÇILDI

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BAŞVURU SİSTEMİ AÇILDI

07 Ekim 2022, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancıların çalışma izni muafiyeti başvurularının yapılacağı “Çalışma İzni Muafiyeti Sistemini” devreye aldı.Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 48’inci maddesinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancılar çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla ülkemizde çalışabilecekler.

DAVALISI HARÇTAN MUAF OLAN DAVALARDA HARÇ ALINMAYACAK

DAVALISI HARÇTAN MUAF OLAN DAVALARDA HARÇ ALINMAYACAK

06 Ekim 2022, Perşembe

Anayasa Mahkemesi 06.10.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/61, K: 2022/101 sayılı kararı ile Harçlar Kanunu'nun  28. maddesinin birinci fıkrasının 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle değiştirilen (a) bendi ile  32. maddesinin birinci cümlesinin  "davalısı harçtan muaf olan davalar" yönünden  iptaline karar verdi.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

05 Ekim 2022, Çarşamba

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.Taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya, illerde il müdürü veya görevlendireceği memur, ilçelerde varsa milli emlak müdürü veya milli emlak müdür yardımcısı, yoksa il müdürünün görevlendireceği personel yetkili olacak.

İMAR KANUNUNUN SORUNLU TAŞINMAZLARA İLİŞKİN EK 7 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İMAR KANUNUNUN SORUNLU TAŞINMAZLARA İLİŞKİN EK 7 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

05 Ekim 2022, Çarşamba

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği'ni yayımladı. İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesi 'ne göre alan, sınır, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hâle gelen, imar uygulama hatalarının varlığı tespit edilmesine rağmen bu hataların düzeltilemediği, haricî bölünmeye tabi tutulup tescili sağlanamayan ve/veya zamanla farklı nedenlerle fiilî kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalar ile çözümü mümkün olmayan taşınmazlardan bu madde kapsamında uygulama yapılması gerekenlerin sınır ve koordinatları Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

05 Ekim 2022, Çarşamba

Tarım ve Orman Bakanlığı,Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik kolaylıklar getirildi.kuruluş aşamasında belirlenen üretim konusunun, ihtiyaç duyulması halinde, projenin devamlılığının sağlanması açısından Bakanlık onayı ile değiştirilebilmesine yönelik hüküm eklendi.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ’DE DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ’DE DEĞİŞİKLİK

01 Ekim 2022, Cumartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/1)'İ yayımladı. Nitelikli personel ve enerji desteklerinin uygulama esaslarında değişiklikler yapıldı.

2022 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2022 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

01 Ekim 2022, Cumartesi

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/61 ile 2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç)  olarak belirlendi.

EPDK, VERGİ KAÇIRANLARIN LİSANSINI İPTAL EDEBİLECEK

EPDK, VERGİ KAÇIRANLARIN LİSANSINI İPTAL EDEBİLECEK

23 Eylül 2022, Cuma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Petrol piyasasında faaliyet gösterenlerin faaliyetlerine ilişkin vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans iptali yapılabilecek.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARAR VE TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARAR VE TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK

14 Eylül 2022, Çarşamba

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında 6030 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) Resmi Gazete'de yayımlandı.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

14 Eylül 2022, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı,  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.Değişiklikle, mesafeli sözleşmelerin büyük bir kısmının platformlar üzerinden yapıldığı dikkate alınarak satıcı/sağlayıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin bazı yükümlülükler getirildi. 

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARINDA ARTIŞ

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARINDA ARTIŞ

13 Eylül 2022, Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında ,  Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğleri yayımladı.

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILMASI

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILMASI

13 Eylül 2022, Salı

Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) yayımlandı.

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

07 Eylül 2022, Çarşamba

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik'i yayımladı.Yönetmelikle  spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ HAKKINDA SİRKÜLER

GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ HAKKINDA SİRKÜLER

07 Eylül 2022, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamaların yapıldığı VUK Sirküleri No:145'i yayımladı. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her halükarda bildirilecek. 

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

25 Ağustos 2022, Perşembe

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Aile hekimlerine destek ödemesi yapılacak.

VERGİ KAYIPLARINDA MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI

VERGİ KAYIPLARINDA MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI

25 Ağustos 2022, Perşembe

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı , "Meslek Mensuplarının Sorumlulukları" konulu bir Genel Yazı yayımladı. Genel Yazı ile vergi müfettişlerince yürütülmekte olan vergi incelemeleri sırasında meslek mensuplarının mesleki sorumluluklarına ilişkin olarak sorumluluk raporu  düzenlenmesine dair açıklamalar yapılıyor.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

25 Ağustos 2022, Perşembe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Gelir vergisi stopajı teşvikinde asgari ücret istisnası uygulamasına dair açıklamalar yapıldı.

"E-İHRACAT DESTEKLERİ" HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

"E-İHRACAT DESTEKLERİ" HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

25 Ağustos 2022, Perşembe

E-İhracat Destekleri Hakkında  5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. e-ihracat şirketlerinin ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5 milyon TL’ye kadar desteklenecek. 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

25 Ağustos 2022, Perşembe

5987 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapıldı. Taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan   işyerlerinin yönetmeliğe aykırı durumlarının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için süre 31 Temmuz 2023'e uzatıldı.

SGK ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SGK ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

23 Ağustos 2022, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu,  Kurum Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE BAĞIMSIZ DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE BAĞIMSIZ DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

21 Ağustos 2022, Pazar

Ticaret Bakanlığı, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımladı. Ticaret Bakanlığı, alışveriş merkezleri arasındaki uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamını belirledi.

İHRACATÇILARA VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

İHRACATÇILARA VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

18 Ağustos 2022, Perşembe

İhracat Destekleri Hakkında  5973 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. İhracatçılara, pazara giriş belgesi ,yurt dışı marka tescil,pazara giriş projesi hazırlama,yurt dışı pazar araştırması,yurt içi ve yurt dışı fuar,marka alım,küresel tedarik zinciri,kira,tanıtım,faiz,kredi sigortası,tasarım ve ürün geliştirme ,marka ve TURQUALITY, zincir marka ve diğer bazı alanlarda muhtelif destekler verilecek.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Ağustos 2022, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yaptı. 1/7/2023 tarihine kadar ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde  tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

09 Ağustos 2022, Salı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına dair usul ve esaslar açıklanıyor.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN REDDİ HALİNDE BORCUN ZAMLI ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN REDDİ HALİNDE BORCUN ZAMLI ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

05 Ağustos 2022, Cuma

Anayasa Mahkemesi,  2 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan   21.4.2022 tarih ve E.2021/119, K.2022/48 sayılı  Kararı ile ödeme emrine yapılan itirazlarda  haksız çıkan borçludan,  itirazın reddedilmesi halinde amme alacağının %10 zamla tahsil edilmesine ilişkin madde hükmünü iptal etti.

UZLAŞMA ESASLARI İLE TEVSİK ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

UZLAŞMA ESASLARI İLE TEVSİK ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

04 Ağustos 2022, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı, Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  Yönetmeliklerinde değişiklik yaptı. 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için de uzlaşma talep edilebilecek.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

01 Ağustos 2022, Pazartesi

29 Temmuz tarihli Resmi Gazetede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ni yayımladı. 25/11/2014 tarihli  Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Ağustos 2022, Pazartesi

Ticaret Bakanlığı Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanarak, bu tür satışlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

MOTORLU ARAÇLARIN ÖTV'LERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

MOTORLU ARAÇLARIN ÖTV'LERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

26 Temmuz 2022, Salı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu taşıtların  ithal aşamasında ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesi için gümrük müdürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış ÖTV’ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar tarafından icra edildiğine dair "Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge" talep edilecek.

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

23 Temmuz 2022, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı. Bazı güneş enerjisi sistemleri için ruhsat alınma zorunluluğu kaldırıldı.  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve “imar” plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmalara dair hükümler içeriyor.

AR-GE PERSONELİ ÜCRETLERİ STOPAJ TEŞVİKİNDE ÇALIŞMA SÜRESİ ORANI %75'E ÇIKARILDI

AR-GE PERSONELİ ÜCRETLERİ STOPAJ TEŞVİKİNDE ÇALIŞMA SÜRESİ ORANI %75'E ÇIKARILDI

21 Temmuz 2022, Perşembe

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdam edilen personele verilen ücretlerde  31/12/2023 tarihine kadar  toplam çalışma süresinin yüzde 75’i kadar söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler için de stopaj teşviki verilecek.Yani söz konusu personel, diğer şartların da sağlanması halinde  çalışma süresinin  yüzde 75’ini söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirse dahi gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanılabilecek.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TAHSİLAT GENEL TEBLİĞLERİ

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TAHSİLAT GENEL TEBLİĞLERİ

21 Temmuz 2022, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar  için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapılması ve ilgili kanunlarında ödeme süresi öngörülmemiş olan idari para cezaları hakkında açıklamaların yapıldığı Tahsilat Genel Tebliğlerini (Seri:B Sıra No:13 ve Seri:B Sıra No:14) yayımladı.

GECİKME ZAMMI ORANI VE TECİL FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

GECİKME ZAMMI ORANI VE TECİL FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

21 Temmuz 2022, Perşembe

Amme Alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine ilişkin 5801 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı  ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlendi.

2022 İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2022 İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

21 Temmuz 2022, Perşembe

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/60 ile 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki)   olarak belirlendi.

İADESİ TALEP EDİLEN VERGİLERE İLİŞKİN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURUDURLMASI İÇİN TEMİNAT ŞARTI İPTAL EDİLDİ

İADESİ TALEP EDİLEN VERGİLERE İLİŞKİN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURUDURLMASI İÇİN TEMİNAT ŞARTI İPTAL EDİLDİ

08 Temmuz 2022, Cuma

Anayasa Mahkemesi,  7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  1/6/2022 tarih ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı ile İdari Yargılama Usulü Kanunu'nu 27. maddesinin 4. fıkrasının "Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.” hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

VERGİDEN MUAF YEMEK VE TAŞIMA ÖDEMELERİ TUTARLARI ARTIRILDI

VERGİDEN MUAF YEMEK VE TAŞIMA ÖDEMELERİ TUTARLARI ARTIRILDI

08 Temmuz 2022, Cuma

Ücretlilere verilecek  bir günlük yemek bedeli ile taşıma giderlerinin gelir  vergisinden istisna edilen kısmını yeniden belirleyen "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 5799 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" yayımlandı.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

08 Temmuz 2022, Cuma

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14) Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, teminat olarak kabul edilecek.

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

07 Temmuz 2022, Perşembe

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 7416 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni terim ve kavramlar eklendi , elektronik ticaretle ilgili taraflara ilave yükümlülükler getirildi.

YENİ VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ YAPAN ; FATURA VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI HALİNDE CEZALARI ARTIRAN KANUN

YENİ VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ YAPAN ; FATURA VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI HALİNDE CEZALARI ARTIRAN KANUN

05 Temmuz 2022, Salı

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu , Vergi Usul Kanunu ,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, İmar Kanunu ,Türk Ticaret Kanunu , ÖTV Kanunu, Kabahatler Kanunu , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ

05 Temmuz 2022, Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde yayımlanan   Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile açıklanan katsayılara göre 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren  çalışanlara  ödenecek kıdem tazminatının tavanı  yıllık 15.371,40 TL oldu. 

 

TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERDE YAPILABİLECEK - STOKÇULARA VERİLECEK CEZALAR ARTIRILDI

TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERDE YAPILABİLECEK - STOKÇULARA VERİLECEK CEZALAR ARTIRILDI

28 Haziran 2022, Salı

7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. 7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklikle noterlere taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapma ve  tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verme yetkisi verildi.

İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA SGK GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA SGK GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Haziran 2022, Salı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, ilişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 2011/13 sayılı
Genelgede değişiklik yapan 2022/11 sayılı Genelgeyi yayımladı.Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde, işverenin Kuruma borcu bulunmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin olmaması halinde araştırma işlemi yapılmayacak.

 

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

28 Haziran 2022, Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ,Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı. Vergi incelemesi  "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ ARTIRILDI

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ ARTIRILDI

23 Haziran 2022, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliği yayımladı. 18 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan tebliğ ile  belirlenen birim maliyetler yaklaşık %43 oranında artırıldı.

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

17 Haziran 2022, Cuma

İçişleri Bakanlığı , Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirim ve her an ulaşılabilecek" işletici bulundurma zorunluluğu getirildi.

DÖVİZ İŞLEMLERİNDE VE PARA TRANSFERLERİNDE LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

DÖVİZ İŞLEMLERİNDE VE PARA TRANSFERLERİNDE LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

16 Haziran 2022, Perşembe

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile  banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve  yetkili müesseselerce (döviz büfeleri)  döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

15 Haziran 2022, Çarşamba

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7410 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

 

KONUT KİRA ARTIŞINA % 25 SINIRI GETİRİLDİ

KONUT KİRA ARTIŞINA % 25 SINIRI GETİRİLDİ

11 Haziran 2022, Cumartesi

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7409  Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici 1. maddeye göre konut kira sözleşmelerinde artış bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecek. 

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜZDE 10'A YÜKSELTİLDİ

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜZDE 10'A YÜKSELTİLDİ

11 Haziran 2022, Cumartesi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

04 Haziran 2022, Cumartesi

TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik 7408 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanunla, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutuldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEM KİRA HEM DE FAİZ DESTEĞİ VERİLEBİLECEK

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEM KİRA HEM DE FAİZ DESTEĞİ VERİLEBİLECEK

04 Haziran 2022, Cumartesi

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 5630 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

İNTERNETTE ALIM-SATIM VE KİRALAMA İLANLARINA DAİR BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU

İNTERNETTE ALIM-SATIM VE KİRALAMA İLANLARINA DAİR BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU

31 Mayıs 2022, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı , internet sitelerinde verilen alım -satım ve kiralama  ilanlarına  yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni  (Sıra No: 538) yayımladı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Mayıs 2022, Cumartesi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğe "İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri"  ile "Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde İstisna " bölümleri eklendi. 

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

28 Mayıs 2022, Cumartesi

Adalet Bakanlığı, İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik'i yayımladı. Yönetmelik İcra ve İflâs Kanununa göre haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları kapsıyor.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

27 Mayıs 2022, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9) yayımladı. Tebliğ ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde ve  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılıyor.

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Mayıs 2022, Cuma

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i yayımladı.

Devlet destekli ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.

SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ÖTV ORANI ARTIRILDI

SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ÖTV ORANI ARTIRILDI

27 Mayıs 2022, Cuma

5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. 5613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ise sinemaya eğlence vergisi desteği uzatıldı.

TÜRK CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7406 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

TÜRK CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7406 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

27 Mayıs 2022, Cuma

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7406 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

BASİT USUL MÜKELLEFİYET HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

BASİT USUL MÜKELLEFİYET HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

26 Mayıs 2022, Perşembe

Basit usulde ticari kazanç hakkında usul ve esasların belirlendiği , açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) Resmi Gazete'de yayımlandı.   Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak.

 

KAMU İHALELERİNDE EK FİYAT FARKI UYGULAMALARI

KAMU İHALELERİNDE EK FİYAT FARKI UYGULAMALARI

14 Mayıs 2022, Cumartesi

Kamuda mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı uygulama esaslarının belirlendiği 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.Fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunması şartı aranmayacak.  Ancak esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici, idareye 13 Haziran 2022 tarihine kadar yazılı olarak müracaat edecek.

İŞLETMELERİN AKTİFLERİNDEKİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ

İŞLETMELERİN AKTİFLERİNDEKİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ

14 Mayıs 2022, Cumartesi

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların yeniden değerlemeye tabi tutulması hakkında usul ve esasların açıklandığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) yayımlandı.  Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan; kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini,  yeniden değerleyebilecekler.

İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

14 Mayıs 2022, Cumartesi

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) yayımlandı. Tebliğ ile ihracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması hakkında açıklamalar yapılıyor.

SİT ALANLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR, HAZİNE TAŞINMAZLARIYLA TRAMPA EDİLEBİLECEK.

SİT ALANLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR, HAZİNE TAŞINMAZLARIYLA TRAMPA EDİLEBİLECEK.

30 Nisan 2022, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımlandı. Buna göre sit alanları içinde kalan kesin yapı yasaklı taşınmazlar, Hazine taşınmazlarıyla trampa edilebilecek.

POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

22 Nisan 2022, Cuma

Ticaret Bakanlığı , Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) 'i yayımladı. Tebliğ, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine  eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

21 Nisan 2022, Perşembe

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapan 5478 sayılı Cumhurbaşkanı kararı  yayımlandı. Yatırım projelerinin yatırımlara devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar TL'ye yükseltildi.

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT YAPILACAK - İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI GETİRİLDİ

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT YAPILACAK - İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI GETİRİLDİ

21 Nisan 2022, Perşembe

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)  Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklilerle isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirildi ; demir-çelik ürünlerinin teslimi kısmi tevkifat kapsamına alındı ;  konut ve arsa teslimlerinde KDV oranlarına dair açıklamalar yapıldı ;imalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade uygulaması getirildi.

İHRACATIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

İHRACATIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

20 Nisan 2022, Çarşamba

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında ; Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında ; Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞ TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

19 Nisan 2022, Salı

Çalışma mevzuatının uygulanmasına ilişkin yapılacak izleme, denetleme ve teftiş faaliyetleri ile teftiş edilenler ve diğer ilgilileri kapsayan "İş Teftişi Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5434)" yayımlandı. 5432 ve 5433 Cumhurbaşkanı Kararları ile de  sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ile  İş Teftişi Tüzüğü  yürürlükten kaldırıldı.

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KULLANIM YASAĞI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

19 Nisan 2022, Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli sözleşme yapma  yasağına, mevcuttaki sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine ilişkin esasları belirleyen TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'de değişiklik yaptı.

CEP TELEFONLARININ ÖTV'SİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

CEP TELEFONLARININ ÖTV'SİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

19 Nisan 2022, Salı

Resmi Gazete’de yayınlanan 5431 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarında fiyata göre kademeli olarak artan ÖTV matrahında değişiklik yapılarak, yüzde 25’lik ÖTV’ye tabi en düşük matrah tutarı 640 liradan 1500 liraya yükseltildi. 

 İHRACAT BEDELLERİNİN EN AZ YÜZDE 40'I TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

 İHRACAT BEDELLERİNİN EN AZ YÜZDE 40'I TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

16 Nisan 2022, Cumartesi

Merkez Bankası, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi'nde değişiklik yapan yeni bir genelge yayınladı. Buna göre 18 Nisan Pazartesi itibarıyla yüzde 25 olan ihracat döviz gelirinin Merkez Bankası'na satış oranı yüzde 40'a çıkarıldı

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 7394 SAYILI KANUN

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 7394 SAYILI KANUN

15 Nisan 2022, Cuma

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunla vergi kaçakçılığına yönelik cezalar artırılıyor vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getiriliyor.Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen  kazançlar kurumlar vergisinden  müstesna  olacak .

SGK'DAN YURT DIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLARA YOKLAMA UYARISI

SGK'DAN YURT DIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLARA YOKLAMA UYARISI

08 Nisan 2022, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden yaptığı duyuru ile , yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananların, ‘3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi’ni, yurt dışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine göndermeleri gerektiğini bildirdi.

YARGITAY KARARI: KOOPERATİFLER TACİR SAYILIR

YARGITAY KARARI: KOOPERATİFLER TACİR SAYILIR

06 Nisan 2022, Çarşamba

 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu , 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  12/11/2021 Tarihli ve E: 2020/2, K: 2021/3 Sayılı Kararı ile kooperatiflerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir sayılacaklarına hükmetti.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

01 Nisan 2022, Cuma

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7392 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. İcra ve İflas Kanunu'ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunlu olacak.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Mart 2022, Perşembe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.OSB mülkiyetindeki alanlara ilave katılımcıların ya da kamu kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki alanların da plan değişikliğiyle hizmet destek alanına çevrilebilmesine imkan tanındı.

GALERİCİLERİN İKİNCİ EL ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV ORANI %18'E ÇIKARILDI

GALERİCİLERİN İKİNCİ EL ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV ORANI %18'E ÇIKARILDI

29 Mart 2022, Salı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Galericilerin ikinci el araç teslimlerinde KDV% 18'e çıkarıldı, temel temizlik ve hijyen ürünleri ile yeme içme  hizmetlerinin  tamamında KDV %8'e indirildi.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

22 Mart 2022, Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yaptı.Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Sanayi Bakanlığı ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

22 Mart 2022, Salı

Merkez Bankası, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ;  Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve  Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğlerde değişiklik yaptı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

21 Mart 2022, Pazartesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklik yaptı. Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile karo vb. inşaat malzemeleri imalatı  çok tehlikeli sınıfına alındı.

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

19 Mart 2022, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı,  Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.Kuyum ticareti yapabilmek için gereken yetki belgesi mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da verilebilecek.

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARDI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARDI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

19 Mart 2022, Cumartesi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun  Faizsiz Finans Muhasebe Standardı hakkında açıklamaların yapıldığı   kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

18 Mart 2022, Cuma

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) Resmi Gazete'de yayımlandı. KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 150 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 150 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

18 Mart 2022, Cuma

Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair 5307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kararla yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

YURTDIŞINDAN 150 EUROYU GEÇMEYEN ALIMLARDA GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI

YURTDIŞINDAN 150 EUROYU GEÇMEYEN ALIMLARDA GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI

15 Mart 2022, Salı

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile AB dışı ülkelerden kargoyla gelecek 150 euroyu geçmeyen ve  ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük vergisi  yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.Eşyanın  AB ülkelerinden gelmesi halinde yüzde 18 vergi ödenecek.

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ VERGİ CEZALARINI ETKİLEMEYECEĞİNE DAİR KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLDİ

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ VERGİ CEZALARINI ETKİLEMEYECEĞİNE DAİR KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLDİ

10 Mart 2022, Perşembe

Anayasa Mahkemesi,  9  Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4/11/2021 tarihli ve E: 2019/4, K: 2021/78 Sayılı Kararı ile Vergi Usul Kanunu'nun  "Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul" başlıklı 367. maddesinin 6. fıkrasını Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti.

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

08 Mart 2022, Salı

Adalet Bakanlığı, İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik'i yayımladı.  İcra ve İflâs Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KARAR

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KARAR

08 Mart 2022, Salı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" bölümüne ilişkin değişiklikler yapan  kararını yayımladı.

VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARI KAMU ALACAKLARINDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK

VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARI KAMU ALACAKLARINDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK

07 Mart 2022, Pazartesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ni  (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları ile Yasal Tevkifat ve Diğer Kesintilerin Mahsubu) yayımladı.Tebliğ ile  merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esaslar  belirlendi.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARI VADE SONLARINDA YENİLENEBİLECEK

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARI VADE SONLARINDA YENİLENEBİLECEK

07 Mart 2022, Pazartesi

Merkez Bankası,  Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. 

ELEKTRİKTE KDV %18'DEN %8'E İNDİRİLDİ

ELEKTRİKTE KDV %18'DEN %8'E İNDİRİLDİ

01 Mart 2022, Salı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Mesken ve tarımsal sulama gruplarına yapılan  elektrik teslimlerinde KDV oranı %18'den %8'e indirildi.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

26 Şubat 2022, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yaptı. Yönetmeliğe özellikle su tasarrufuna ilişkin bölümler eklendi. 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK

24 Şubat 2022, Perşembe

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5209 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın teşvik kapsamındaki yatırımlarda, gümrük vergisi muafiyeti, faiz veya kar payı desteği, tamamlama vizesi başvuruları bölümlerinde düzenlemeye gidildi.

KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN KARARLAR

KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN KARARLAR

24 Şubat 2022, Perşembe

Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların belirlendiği 5202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de ayrıca 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar ın belirlendiği 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

19 Şubat 2022, Cumartesi

SGK Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikle, SGK'nin elde ettiği verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi. Vatandaşlar kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini  talep edebilecek.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ (YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ (YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/7)’DE DEĞİŞİKLİK

18 Şubat 2022, Cuma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i yayımladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ İLE FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ İLE FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

18 Şubat 2022, Cuma

Ticaret Bakanlığı , Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikleri yayımladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 2 milyon TL'ye kadar para cezası kesilebilecek.

 
3WTURK CMS v8.3.3