• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE ŞİRKETLERİN KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA TEVKİFAT SIFIRLANDI

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE ŞİRKETLERİN KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA TEVKİFAT SIFIRLANDI

14 Şubat 2022, Pazartesi

5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşik vatandaşların açacakları kur korumalı vadeli mevduat hesaplarında  yüzde sıfır stopaj oranından yaralanabilmeleri imkanı getirildi.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANLARINI %1'E İNDİREN KARAR

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANLARINI %1'E İNDİREN KARAR

13 Şubat 2022, Pazar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

12 Şubat 2022, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde değişiklik yaptı. 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

10 Şubat 2022, Perşembe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Muafiyet, indirim ve istisnalar, desteklenecek programlara ilişkin ve diğer bazı bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

03 Şubat 2022, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

02 Şubat 2022, Çarşamba

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine ilişkin hak ve yükümlülükler düzenleniyor.

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

01 Şubat 2022, Salı

Ticaret Bakanlığı , Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikle  kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimleri ile birlik ve merkez birliklerinin denetim için yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ ERTELENDİ - ŞİRKETLERİN KUR FARKI KAZANÇLARINA İSTİSNA İMKANI

ENFLASYON MUHASEBESİ ERTELENDİ - ŞİRKETLERİN KUR FARKI KAZANÇLARINA İSTİSNA İMKANI

29 Ocak 2022, Cumartesi

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7352 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi. Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabına geçen şirketlerin kur farkı kazançları vergiden istisna tutulacak.

ÜCRETLERDE VERGİ İSTİSNASININ UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ÜCRETLERDE VERGİ İSTİSNASININ UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

27 Ocak 2022, Perşembe

Ücretlerin  asgari ücret tutarına kadar olan bölümünden gelir ve damga vergisi alınmaması hakkında uygulamaya ilişkin açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) Resmi Gazete'de yayımlandı.   

E-FATURA VE E - İRSALİYE UYGULAMALARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

E-FATURA VE E - İRSALİYE UYGULAMALARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

22 Ocak 2022, Cumartesi

e-fatura ve e-irsaliye hakkında usul ve esasların açıklandığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Resmi Gazete'de yayımlandı.2021 yılında brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 4 milyon T.L. ve üzeri olan mükellefler  1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN

21 Ocak 2022, Cuma

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 7351 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla, BES'te devlet katkısı yüzde 25'ten %30 çıkarıldı, ihracatçı kurumların  vergi oranı 1 puan indirildi, Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı geçici madde eklendi.

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

18 Ocak 2022, Salı

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Resmi Gazete'de yayımlandı.Birlik Yüklenicilerinin KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makama ilişkin bölümünde değişiklik yapıldı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Ocak 2022, Salı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.

KOOPERATİFLER HAKKINDA YÖNETMELİKLER YAYIMLANDI

KOOPERATİFLER HAKKINDA YÖNETMELİKLER YAYIMLANDI

14 Ocak 2022, Cuma

Ticaret Bakanlığı , Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği'ni, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği, Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği'ni ve Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliği 'ni yayımladı.

BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

13 Ocak 2022, Perşembe

Resmi Gazete'de yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla otomotivde  alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi, motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen binek otomobillerde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

SOSYAL MEDYADAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

SOSYAL MEDYADAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

12 Ocak 2022, Çarşamba

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden  elde edilen kazançlar ile  mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin  elde ettikleri kazançlara  uygulanacak gelir vergisi istisnasına ilişkin  usul ve esasları düzenleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) yayımlandı.

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

11 Ocak 2022, Salı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Denetçilik sınavına dair değişiklikler yapıldı.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KARARLARI

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KARARLARI

05 Ocak 2022, Çarşamba

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları  31 Aralık 2021 tarihlİ 5. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlandı.

ÇIRAK VE STAJYER ÜCRETLERİNDE DEVLET KATKISI SÜRESİ UZATILDI

ÇIRAK VE STAJYER ÜCRETLERİNDE DEVLET KATKISI SÜRESİ UZATILDI

05 Ocak 2022, Çarşamba

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında 5063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

02 Ocak 2022, Pazar

Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile getirilen bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) uygulamasının süresi 31 Aralık 2021 tarihli 6. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  30 Haziran 2022  tarihine uzatıldı.

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIMLARDA KDV İADESİ

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIMLARDA KDV İADESİ

31 Aralık 2021, Cuma

5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile    imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin   KDV  geçici 37. maddesinde düzenlendiği şekilde 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da iade edilebilmesi imkanı getirildi.

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

29 Aralık 2021, Çarşamba

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin  "çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi" başlıklı maddesi yürürlükten kaldırıldı.

ÜCRETLERDEN GELİR VERGİSİ ALINMAMASINI DÜZENLEYEN KANUN

ÜCRETLERDEN GELİR VERGİSİ ALINMAMASINI DÜZENLEYEN KANUN

24 Aralık 2021, Cuma

Ücretlerin  asgari ücret tutarına kadar olan bölümünden gelir ve damga vergisi alınmamasını düzenleyen  Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  7349 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla bütün ücretlerde  asgari geçim indirimi ve diğer ücretleri düzenleyen maddeler  de yürürlükten  kaldırıldı.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

24 Aralık 2021, Cuma

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla  elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırıldı. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunuda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda , 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldı.

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

24 Aralık 2021, Cuma

Ticaret Bakanlığı, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Kuyumculukla uğraşanların yetki belgesi alması için  süre, 31 Aralık 2021'den 30 Haziran 2022'ye uzatıldı.

KAR PAYLARINDA , DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARINDA TEVKİFAT ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

KAR PAYLARINDA , DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARINDA TEVKİFAT ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

22 Aralık 2021, Çarşamba

4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  tam ve dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kar paylarında tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a çekildi.

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV AKARYAKIT FİYATLARDAKİ AZALIŞ KADAR ARTACAK

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV AKARYAKIT FİYATLARDAKİ AZALIŞ KADAR ARTACAK

22 Aralık 2021, Çarşamba

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

22 Aralık 2021, Çarşamba

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) Resmi Gazete'de yayımlandı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine "Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası" ile  " Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması" konularında açıklamaların yapıldığı bölümler eklendi.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA VE TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA VE TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

18 Aralık 2021, Cumartesi

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4925 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de değişiklik  yapan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 OCAK 2022 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

1 OCAK 2022 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

16 Aralık 2021, Perşembe

1 Ocak 2022  tarihinden itibaren asgari ücret , yüzde  50,51  oranında artırılarak aylık brüt   5.004 TL ,  net   4.253,4    TL olacak. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Gelir vergisi kaldırıldığı için asgari ücrette  asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Asgari ücretin işverene SGK primleri dahil maliyeti 5.879,70 T.L. olacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN GENELGE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN GENELGE

11 Aralık 2021, Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,  Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasların belirlendiği 2021/38 sayılı Genelgeyi yayımladı.Genelgeye göre işverenlerin , 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde,(03.01.2022) tarihine kadar  elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi almaları ve  www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet) başvuru yapmaları gerekiyor.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU'NUN ETİK KURALLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KARARI

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU'NUN ETİK KURALLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KARARI

10 Aralık 2021, Cuma

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Karar Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından yapılan değişikliklere dair düzenlemeleri  içeriyor.

 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA TEBLİĞ

10 Aralık 2021, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı,  1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış olan tarımsal destek  ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316)'yı yayımladı.

AĞIR HASTALIĞI BULUNAN VEYA DOĞUM YAPAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI

AĞIR HASTALIĞI BULUNAN VEYA DOĞUM YAPAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI

02 Aralık 2021, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamaların yapıldığı "VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/137"yi yayımladı.

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

30 Kasım 2021, Salı

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7343 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla İcra ve İflas Kanunu'nda, Avukatlık Kanunu'nda,  Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nda , Harçlar Kanunu'nda,  Devlet Memurları Kanunu'nda, Türk Medenî Kanunu'nda, Çocuk Koruma Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

2021 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2021 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

27 Kasım 2021, Cumartesi

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 533) ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi)  olarak tespit edildi.

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV %8'E İNDİRİLDİ

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV %8'E İNDİRİLDİ

26 Kasım 2021, Cuma

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033  sayılı kararda değişiklik yapan 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TARH ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİNE ÜÇ AYDAN AZ BİR ZAMAN KALMASI HALİNDE UZLAŞMA YAPILAMAYACAĞINA DAİR HÜKÜM İPTAL EDİLDİ

TARH ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİNE ÜÇ AYDAN AZ BİR ZAMAN KALMASI HALİNDE UZLAŞMA YAPILAMAYACAĞINA DAİR HÜKÜM İPTAL EDİLDİ

22 Kasım 2021, Pazartesi

Danıştay 4. Dairesi  30.09.2021 tarihli ve E.2018/459, K.2021/4770 sayılı kararı ile Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin "İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez." hükmünü iptal etti.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

20 Kasım 2021, Cumartesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini yayımladı. Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanıyor.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN SMS YA DA E-POSTA İLE BİLDİRİLMEMESİ TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLEMEZ

ELEKTRONİK TEBLİGATIN SMS YA DA E-POSTA İLE BİLDİRİLMEMESİ TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLEMEZ

19 Kasım 2021, Cuma

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine dair kararı 18 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÖVİZ BÜROLARI 100 ABD DOLARINI AŞAN İŞLEMLERDE KİMLİK TESPİTİ YAPACAK

DÖVİZ BÜROLARI 100 ABD DOLARINI AŞAN İŞLEMLERDE KİMLİK TESPİTİ YAPACAK

18 Kasım 2021, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de değişiklik yaptı. Döviz bürolarında  doviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

05 Kasım 2021, Cuma

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7341 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla çeklerde ibraz yasağının süresi uzatıldı, serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin bazı  kazançlarına vergi istisnası getirildi, şirketlerin tasfiyesinde kalan varlıkların dağıtılmasına dair sürede değişiklik yapıldı.

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

26 Ekim 2021, Salı

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 7338 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla yapılan değişikliklere göre basit usul mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna olacak, youtube veya sitelerden  internet ortamında yapılan paylaşımlardan  ya da mobil cihazlar için geliştiren  uygulamalardan elde edilen gelirler kesinti yoluyla vergilendirilecek. Geçici vergi beyannamesi 4 değil , üç, altı ve dokuz aylık dönemler itibarıyla 3 kere verilecek.

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN

26 Ekim 2021, Salı

Kooperatifler Kanununda değişiklik yapan 7339 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıkça çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabi olacak.

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

21 Ekim 2021, Perşembe

İçişleri Bakanlığı tarafından Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hakkında bir madde eklendi.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DEFTER BEYAN SİSTEMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

19 Ekim 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı Defter-Beyan Sistemi  hakkında düzenlemelerin yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde değişiklik yapan  532 numaralı VUK Tebliğini yayımladı.  Kayıtların sisteme yapılma süresi hakkında tebliğe yeni hükümler eklendi.

 

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

13 Ekim 2021, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliği yayımladı. Buna göre bina yıkımı ruhsatsız ve inşaat mühendisi olmadan yapılamayacak.

DÖVİZ BÜROLARININ KURULUŞ, ŞUBE AÇMA, FAALİYETTE BULUNMA VE DENETİM ESASLARI DEĞİŞTİRİLDİ

DÖVİZ BÜROLARININ KURULUŞ, ŞUBE AÇMA, FAALİYETTE BULUNMA VE DENETİM ESASLARI DEĞİŞTİRİLDİ

13 Ekim 2021, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı,  döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyette bulunma ve denetim esaslarını düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. 

GEÇİCİ VERGİ VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

GEÇİCİ VERGİ VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

06 Ekim 2021, Çarşamba

Tevkif yoluyla kesilen vergiler ile  geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın  iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de değişiklikler yapan tebliğ yayımlandı.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

01 Ekim 2021, Cuma

İşveren, söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin tehlike sınıfına göre;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirecek. 

İKİNCİ EL TELEFONLARDA KDV ORANI %1'E İNDİRİLDİ

İKİNCİ EL TELEFONLARDA KDV ORANI %1'E İNDİRİLDİ

30 Eylül 2021, Perşembe

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik Yapan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2. el cep telefonlarının satışında KDV oranı %1' indirildi.

ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

30 Eylül 2021, Perşembe

Türkiye İş Kurumu, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Ücret Garanti Fonu ile işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin  üç aylık ödenmeyen ücret alacakları karşılanıyor.

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

28 Eylül 2021, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu,  maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumlarının tespitine ve  esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasların  düzenlendiği "Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği"ni yayımladı.

LÜKS TAŞITIN GİDERLERİNİN KABUL EDİLEBİLECEĞİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

LÜKS TAŞITIN GİDERLERİNİN KABUL EDİLEBİLECEĞİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

27 Eylül 2021, Pazartesi

Danıştay Dokuzuncu Dairesi  2016/1761 Esas  ve  2018/6508 Karar No.lu kararı ile arazi taşıtı ile iki televizyona ait amortisman ve harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile  tarh edilen gelir vergisi ile kesilen vergi cezasını kaldırdı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

24 Eylül 2021, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,  Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasların belirlendiği Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelik Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna  göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM VE GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINDA TEVKİFAT ORANI

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM VE GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINDA TEVKİFAT ORANI

04 Eylül 2021, Cumartesi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında  4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar üzerinden yapılacak  vergi kesintisi oranı kalıcı olarak sıfıra düşürüldü.

İŞVERENLER KOVID-19 AŞISI OLMAYAN İŞÇİLERİN TEST YAPTIRMALARINI TALEP EDEBİLECEK

İŞVERENLER KOVID-19 AŞISI OLMAYAN İŞÇİLERİN TEST YAPTIRMALARINI TALEP EDEBİLECEK

04 Eylül 2021, Cumartesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden işveren tarafından haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi istenebileceğine dair genel yazıyı Valiliklere gönderdi. 

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FATURA DÜZENLENMESİ VE CEZALAR HAKKINDA VUK TEBLİĞ YAYIMLANDI

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FATURA DÜZENLENMESİ VE CEZALAR HAKKINDA VUK TEBLİĞ YAYIMLANDI

02 Eylül 2021, Perşembe

Akaryakıt ve LPG piyasasına ilişkin kayıt dışı ekonomi ile  mücadele edilmesi amacı ile  7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan  düzenlemeler hakkında açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) yayımlandı.

2022 YILI EMLAK VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

2022 YILI EMLAK VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

01 Eylül 2021, Çarşamba

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespit edildiği EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 79) Resmi Gazete'de yayımlandı.

BORÇ YAPILANDIRMASI , MATRAH ARTIRIMI İMKANI GETİREN 7326 SAYILI KANUN'A BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

BORÇ YAPILANDIRMASI , MATRAH ARTIRIMI İMKANI GETİREN 7326 SAYILI KANUN'A BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

27 Ağustos 2021, Cuma

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun'a" başvurular ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

23 Ağustos 2021, Pazartesi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Aylık prim ve hizmet belgesinin  verilme süresi takip den ayın/dönemin 23 ünden 26’sına uzatıldı.

KDV MATRAH ARTIRIMI YAPANLARIN ÖZEL ESASLARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

KDV MATRAH ARTIRIMI YAPANLARIN ÖZEL ESASLARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

20 Ağustos 2021, Cuma

KDV  Genel Uygulama Tebliğine 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanların  özel esaslar kapsamından çıkarılması hakkında bir bölüm ekleyen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) yayımlandı.

KOOPERATİFLERİN DEVLET DENETLEME KURULU DENETİMİNE ALINMASI HAKKINDA KARARNAME

KOOPERATİFLERİN DEVLET DENETLEME KURULU DENETİMİNE ALINMASI HAKKINDA KARARNAME

20 Ağustos 2021, Cuma

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 82 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararname ile kooperatifler ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.

ASGARİ ÜCRET VE FAİZ DESTEĞİ SAĞLANMASI İLE SAHTE SİGORTALILIK HAKKINDA SGK GENELGELERİ

ASGARİ ÜCRET VE FAİZ DESTEĞİ SAĞLANMASI İLE SAHTE SİGORTALILIK HAKKINDA SGK GENELGELERİ

19 Ağustos 2021, Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , asgari ücret desteği hakkındaki 2021/28 sayılı,  kredi faiz veya
kar payı desteği hakkındaki 2021/24 sayılı, sahte sigortalılık ve  şüpheli  işyerleri  hakkındaki 2021/27 sayılı genelgeleri yayımladı.

BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAHINI DEĞİŞTİREN CUMHURBAŞKANI KARARI

BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAHINI DEĞİŞTİREN CUMHURBAŞKANI KARARI

14 Ağustos 2021, Cumartesi

Binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yapan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV matrahlarında yapılan değişiklik fiyatlara yansıtılırsa 320 bin lira civarını  aşmayan sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 16 civarında indirim olması bekleniliyor.

AFETLERDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

AFETLERDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

14 Ağustos 2021, Cumartesi

Son günlerde meydana gelen  yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAZI MUHASEBE STANDARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KARAR

BAZI MUHASEBE STANDARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KARAR

11 Ağustos 2021, Çarşamba

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun   TMS 8, TMS 1, TFRS 7 ,TMS 26, TMS 34’de değişiklikler yapan   Kararı   Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN YERLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN YERLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

05 Ağustos 2021, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yayımladığı duyuru ile ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak,  Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan etti.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

05 Ağustos 2021, Perşembe

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan  Yönetmeliği yayımladı. Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına  alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLMESİNE DAİR 7333 SAYILI KANUN

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLMESİNE DAİR 7333 SAYILI KANUN

02 Ağustos 2021, Pazartesi

İşverenlere asgari ücret desteği verilmesine , karşılıksız çeklere ve diğer bazı Kanunlara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 7333 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.  5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 85 inci madde  ile  işverenlere asgari ücret desteği verilecek.

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7334 SAYILI KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7334 SAYILI KANUN

02 Ağustos 2021, Pazartesi

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. 

CİNS TASHİHİ HARÇLARININ BİLDİRİMİ VE TAHSİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

CİNS TASHİHİ HARÇLARININ BİLDİRİMİ VE TAHSİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

02 Ağustos 2021, Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı,  cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapıldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) 'i yayımladı. Harçlar Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre cins tashihi harçları belediyelerce tahsil edilecek.

EMLAKÇILARIN İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ERTELEME

EMLAKÇILARIN İŞYERLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ERTELEME

02 Ağustos 2021, Pazartesi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin Geçici 6. maddesinde yapılan değişikliğe göre  taşınmaz ticareti ile uğraşanların işyerlerinin yönetmeliğe aykırı durumlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için son tarih 31 Temmuz 2022 tarihine  ertelendi. 

KDV ORANLARI İLE KİRA STOPAJ İNDİRİMİ SÜRELERİ UZATILDI

KDV ORANLARI İLE KİRA STOPAJ İNDİRİMİ SÜRELERİ UZATILDI

31 Temmuz 2021, Cumartesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile  bazı sektörlerdeki KDV oranı  ile iş yeri kiralamalarında  yapılan vergi kesintisinin indirimli  olarak uygulamasının süreleri 31 Temmuz  2021 tarihinden  30 Eylül 2021'e uzatıldı. 

OTELLERDE KDV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI

OTELLERDE KDV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI

30 Temmuz 2021, Cuma

30 Temmuz günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  geceleme hizmetleri için  KDV oranının %1 olarak uygulamasının süresi  31 Temmuz 2021  tarihinden  30 Eylül 2021'e uzatıldı.

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Temmuz 2021, Salı

İş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine olanak bulunmayan karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan  taşıma işlerinde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenleyen "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde" değişiklik yapıldı.

TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

16 Temmuz 2021, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

16 Temmuz 2021, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre Bakanlık tarafında takip edilen bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

PURO VE SİGARİLLO ÖTV ORANLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

PURO VE SİGARİLLO ÖTV ORANLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

16 Temmuz 2021, Cuma

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki  4298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı  yüzde 80'den yüzde 45'e indirildi.

BANKALARA BORCU OLANLAR GÜNDE EN FAZLA 3 KEZ ARANABİLECEK

BANKALARA BORCU OLANLAR GÜNDE EN FAZLA 3 KEZ ARANABİLECEK

16 Temmuz 2021, Cuma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikle yapılan düzenlemeye göre  banka ya da benzeri kuruluşların kredi alacaklarını devralan varlık yönetim şirketleri kredi borçlularını resmi tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında bir günde en fazla 3 kez arayabilecek.

İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

16 Temmuz 2021, Cuma

 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlerin değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) yayımlandı.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

14 Temmuz 2021, Çarşamba

7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişikliklerle idari işlemlerde ilgili idare tarafından cevap verilmemesi sebebi ile işlemin reddedilmiş sayılmasına  ilişkin süreler altmış günden otuz güne indirildi. 

SİNEMA BİLETLERİNDE EĞLENCE VERGİSİ 2022 HAZİRAN AYINA KADAR SIFIR OLACAK

SİNEMA BİLETLERİNDE EĞLENCE VERGİSİ 2022 HAZİRAN AYINA KADAR SIFIR OLACAK

14 Temmuz 2021, Çarşamba

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair  4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

GELİR VE SERVETLERİN GERÇEK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

GELİR VE SERVETLERİN GERÇEK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

13 Temmuz 2021, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'u yayımladı. Tebliğ ile gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Kapsama girenlerin gerçek faydalanıcı bilgilerini 31/8/2021 günü sonuna kadar  Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekiyor.

PLANLI - PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI - PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

13 Temmuz 2021, Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Alanlar İmar Yönetmeliğinde balkonların yüzde 30 içinde kalmak kaydıyla ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 15'ine kadar emsal harici olan kısmı, ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 20'sine çıkarıldı.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

29 Haziran 2021, Salı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2012/3305 sayılı Kararda değişiklikler yapan  4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.  Yatırım desteklerinden yararlanmak için asgari sabit yatırım tutarı sınırları artırıldı. 

 KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

 KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

26 Haziran 2021, Cumartesi

Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALKOL VE SİGARADA BU YILIN İKİNCİ YARISINDA MAKTU ÖTV ARTIŞI YAPILMAYACAK

ALKOL VE SİGARADA BU YILIN İKİNCİ YARISINDA MAKTU ÖTV ARTIŞI YAPILMAYACAK

25 Haziran 2021, Cuma

Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkındaki 4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz-Aralık dönemi için sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görüldü.

MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN GENEL YAZI

MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN GENEL YAZI

23 Haziran 2021, Çarşamba

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde  bildirilen meslek adı ve kodunda değişiklik yapılması halinde   yapılacak işlemlerin belirlendiği E-79961784-045.99-26478601 sayılı Genel Yazıyı yayımladı. 

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

21 Haziran 2021, Pazartesi

Ticaret Bakanlığı, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'i yayımladı. Tebliğ ile gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair uyulama esasları açıklanıyor.

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN

19 Haziran 2021, Cumartesi

Yapılan düzenleme ile iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu tutuldu. 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN HAKKINDA SGK GENELGESİ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN HAKKINDA SGK GENELGESİ

15 Haziran 2021, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  tarafından takip edilen alacakların 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılması hakkında açıklamaların yapıldığı 2021/20 sayılı Genelge yayımlandı.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

14 Haziran 2021, Pazartesi

7326 sayılı Borç Yapılandırma Kanununa göre  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esasların  belirlendiği tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİNEYE AİT ARAZİLERDE KURULU TURİZM TESİSLERİNDE ECRİMİSİL VE KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİ

HAZİNEYE AİT ARAZİLERDE KURULU TURİZM TESİSLERİNDE ECRİMİSİL VE KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİ

11 Haziran 2021, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)'ü yayımladı. Tebliğ ile 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kullanım bedelleri ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin 30/11/2022 tarihine kadar ertelenmesi hakkında açıklamalar yapılıyor.

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İMKANI GETİREN 7326 SAYILI KANUN

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İMKANI GETİREN 7326 SAYILI KANUN

09 Haziran 2021, Çarşamba

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanunla vergi ve SGK'na olan borçların  yapılandırması (trafik para cezaları ve MTV dahil), matrah- vergi artırımı, stok beyanı, kasa-ortaklardan alacaklar ve ilgili diğer hesaplarda düzeltme, aktifteki kıymetlerin yeniden değerlemesi  gibi olanaklar sağlanıyor.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

08 Haziran 2021, Salı

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapan  tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Borcu yoktur belgesi olmadan ödeme yapanlara ve işlem tesis edenlere 6.618 Türk lirası idari para cezası verilecek.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

03 Haziran 2021, Perşembe

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) Resmi Gazete'de yayımlandı.Kısmi KDV tevkifatı uygulamasında sınır 2021 Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere 2.000 T.L.'ye çıkarıldı. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 T.L.’yi aşmadığı takdirde,  kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacak.

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılara katılmalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE ÖTV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE ÖTV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2021, Cumartesi

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  Resmi Gazete'de yayımlandı. Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi ile  meydana gelecek.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs 2021, Cumartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.  Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecek. 

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

ESNAF VE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

25 Mayıs 2021, Salı

Ticaret Bakanlığı , internet sitesinde 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği hakkında açıklamaların yapıldığı   bir basın duyurusu yayımladı.

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİ KREDİ FAİZLERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİ KREDİ FAİZLERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK

25 Mayıs 2021, Salı

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7319 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

25 Mayıs 2021, Salı

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kurumlarda "finansman gider kısıtlaması" ile  "sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları"  hakkında açıklamalar yapıldı.

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEN ALINAN ÖTV ORANLARI ARTIRILDI

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEN ALINAN ÖTV ORANLARI ARTIRILDI

20 Mayıs 2021, Perşembe

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki 3994 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranlarında değişiklik yapıldı.

BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

04 Mayıs 2021, Salı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  4447 sayılı Kanunun Geçici 30uncu maddesine göre bazı sektörlerdeki işverenlere verilecek prim desteği hakkında uygulama esaslarının belirlenerek açıklamaların yapıldığı 2021/14 sayılı Genelgeyi yayımladı.

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7318 SAYILI KANUN

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7318 SAYILI KANUN

30 Nisan 2021, Cuma

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödeme kaydedici cihaz ve benzeri elektronik sistemlere müdahale eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

EVLERDE ÜRETİME ESNAF MUAFLIĞI ; E-İHRACATTA VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

EVLERDE ÜRETİME ESNAF MUAFLIĞI ; E-İHRACATTA VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

30 Nisan 2021, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, "evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı" ile "Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle mal ihracatında vergi indirimi" uygulama esaslarının belirlenerek açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)'ü yayımladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILDI

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILDI

30 Nisan 2021, Cuma

İşçi çıkarma yasağı ve buna bağlı olarak nakdi ücret desteğinin süresini uzatan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile İş Kanunu'nun geçici 10. maddesine göre işçi çıkarma yasağının ve nakdi ücret desteği ödemesinin süresi 17 Mayıs 2021 tarihinden 30 Haziran 2021'e  uzatıldı.

CİRO VE GELİR KAYBI DESTEKLERİNE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

CİRO VE GELİR KAYBI DESTEKLERİNE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

30 Nisan 2021, Cuma

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyurular  ile  3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen gelir kaybı desteği ile 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen ciro kaybı desteğine başvuru süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.

 

 

ÖTV'SİZ AKARYAKIT SATAN İŞLETMELER PETROL PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

ÖTV'SİZ AKARYAKIT SATAN İŞLETMELER PETROL PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

24 Nisan 2021, Cumartesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği  yayımladı. Petrol piyasasında mevzuata aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı lisansı iptal edilenlere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI , SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA UYGULAMASI KALDIRILDI

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI , SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA UYGULAMASI KALDIRILDI

22 Nisan 2021, Perşembe

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak. 

SGK'DAN YAPILANDIRILAN BORÇLARININ İLK TAKSİDİNİ ÖDEMEYEN İŞVERENLERE YENİ FIRSAT

SGK'DAN YAPILANDIRILAN BORÇLARININ İLK TAKSİDİNİ ÖDEMEYEN İŞVERENLERE YENİ FIRSAT

20 Nisan 2021, Salı

SGK, kuruma olan ve 7256 Sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlarının ilk taksidini 31 Mart 2021 tarihinde ödemeyen işverenlerin yapılandırılmalarının bozulmamasına imkan tanıyan 2020/45 Sayılı Genelge'de değişiklik yapan 2021/12 sayılı Genelgeyi yayımladı. 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

20 Nisan 2021, Salı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usullerin düzenlendiği İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 

KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

14 Nisan 2021, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile kuyumculara  2021 sonuna kadar yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

BAZI İŞLEMLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

BAZI İŞLEMLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

10 Nisan 2021, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı bazı işlemlerde  noter onaylı imza sirkülerinin ibraz şartını kaldıran Yönetmelikleri yayımladı. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Hal Kayıt Sistemi'ne kayıt için  imza sirküleri aranmayacak.

İŞTEN ÇIKARMA KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE

İŞTEN ÇIKARMA KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE

09 Nisan 2021, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı Genelge ile işten çıkış yasağı olmasına rağmen İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler gerekçe gösterilerek işten çıkarmaların artması nedeni ile  işten çıkışta kullanılan “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak  41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar ekledi.

VERGİ DENETİMİ VE UZLAŞMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

VERGİ DENETİMİ VE UZLAŞMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

07 Nisan 2021, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimi ve tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliklerinde değişiklikler yaptı.  "Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği" ile vergi incelemelerinde mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları görüşüp Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturuldu.

KİRA ÖDEMELERİNDE COVID-19’LA İLGİLİ İMTİYAZLAR HAKKINDA STANDART

KİRA ÖDEMELERİNDE COVID-19’LA İLGİLİ İMTİYAZLAR HAKKINDA STANDART

07 Nisan 2021, Çarşamba

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun " COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler"e ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 
3WTURK CMS v8.3.3