• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

27 Mayıs 2023, Cumartesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları da eklendi.

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

26 Mayıs 2023, Cuma

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7440 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuru ,bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e , bunlara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı. 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ

25 Mayıs 2023, Perşembe

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle KOBİ'lerin belirlenmesinde kullanılan kriterler yeniden belirlendi. Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) sınıfına girmek için için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti, 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkartıldı ; KOBİ tanımındaki çalışan sayısında ise değişikliğe gidilmeyerek '250 ve daha az kişi olarak' sabit bırakıldı.

SGK DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİ UZATTI

SGK DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİ UZATTI

25 Mayıs 2023, Perşembe

SGK, internet sitesinde yayımladığı bir duyuru ile deprem felaketi nedeniyle Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerini erteledi.

PANDEMİDE ÖDENEN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI İADE EDİLECEK

PANDEMİDE ÖDENEN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI İADE EDİLECEK

24 Mayıs 2023, Çarşamba

 Anayasa Mahkemesi, 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/44, K: 2023/71 sayılı kararı  ile  Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kanun hükmünü  iptal etti.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLARİN TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILDI

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLARİN TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILDI

24 Mayıs 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/156 ile akaryakıt sektöründe dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanların teminat verme süresini 31/08/2023 gününe (bu tarih dâhil) kadar uzattı.

PROJELERDE MÜHENDİSLERE VE MİMARLARA TECRÜBE ŞARTI GETİRİLDİ

PROJELERDE MÜHENDİSLERE VE MİMARLARA TECRÜBE ŞARTI GETİRİLDİ

12 Mayıs 2023, Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yapılan düzenlemeyle, yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler zemin kat hariç 4 kat ile sınırlandırıldı. 

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

10 Mayıs 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)'i yayımladı.  Tebliğ ile  5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre kesilen idari para cezalarının (trafik cezaları ,SGK tarafından kesilen cezalar vb.)  tebliği, tahsili ve cezalarda indirim hakkında açıklamalar yapıldı. Muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezalarının, ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. 

ARAÇ SATIŞINDAN KAÇINAN, TÜKETİCİYİ AKSESUAR ALMAYA ZORLAYAN BAYİLERİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK.

ARAÇ SATIŞINDAN KAÇINAN, TÜKETİCİYİ AKSESUAR ALMAYA ZORLAYAN BAYİLERİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK.

06 Mayıs 2023, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı , İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesi iptal edilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ HARÇLAR KANUNU 36. MADDESİNİN 1 VE 2. FIKRALARINI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ HARÇLAR KANUNU 36. MADDESİNİN 1 VE 2. FIKRALARINI İPTAL ETTİ

04 Mayıs 2023, Perşembe

Anayasa Mahkemesi  E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Kararı ile  492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin; birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı olduğu için ; ikinci fıkrasını da 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptal etti.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇEKLERİN İBRAZ SÜRELERİ DURDURULDU

DEPREM BÖLGESİNDE ÇEKLERİN İBRAZ SÜRELERİ DURDURULDU

03 Mayıs 2023, Çarşamba

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 145 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde gerçek ve tüzel kişilerin çeklerinin ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu.

TAKDİR KOMİSYONLARINCA BELİRLENEN EMLAK VERGİSİ MATRAHLARINA ESAS TEŞKİL EDEN DEĞERLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

TAKDİR KOMİSYONLARINCA BELİRLENEN EMLAK VERGİSİ MATRAHLARINA ESAS TEŞKİL EDEN DEĞERLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

29 Nisan 2023, Cumartesi

Takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen ve emlak vergisi matrahlarına esas teşkil eden değerlere karşı dava açma süresi hakkındaki Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

28 Nisan 2023, Cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ,  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti. Araç muayene istasyonları işleticisi, muayenesi yapılan aracın kilometre bilgilerinin doğruluğundan sorumlu tutulamayacak.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA GEÇEN KURUMLAR İÇİN İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA GEÇEN KURUMLAR İÇİN İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

25 Nisan 2023, Salı

7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralardan  elde edilen  kazançlara ilişkin vergi istisnası uygulaması 31 Mart 2023 tarihli bilançolarda yer alan kıymetleri de kapsamak üzere uzatıldı.

PAZARCI ESNAF BASİT USUL MÜKELLEFİYETTEN YARARLANABİLECEK

PAZARCI ESNAF BASİT USUL MÜKELLEFİYETTEN YARARLANABİLECEK

25 Nisan 2023, Salı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7166 Sayılı Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi sureliyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar basit usulde mükellef olabilecek.

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

24 Nisan 2023, Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)'i yayımladı. Tebliğ ile  IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nın 28 inci maddesinde yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esaslarını belirleniyor.

BAZI AR-GE PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE STOPAJ TEŞVİKİ %100'E ÇIKARILDI

BAZI AR-GE PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE STOPAJ TEŞVİKİ %100'E ÇIKARILDI

21 Nisan 2023, Cuma

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında 7103 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Nisan 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdam edilen  mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline verilen ücretlerde gelir vergisi stopaj teşviki oranı %100'e çıkarıldı. 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

21 Nisan 2023, Cuma

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7108 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN ÜCRETLİLER İÇİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN ÜCRETLİLER İÇİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

19 Nisan 2023, Çarşamba

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , EYT kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde beş puanlık prim teşviki  uygulamasının usul ve esaslarının açıklandığı 2023/19 sayılı genelgeyi yayımladı.

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

19 Nisan 2023, Çarşamba

Vakıflar Genel Müdürlüğü , Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin seçimine dair düzenlemeler yapıldı. 

HAZİNE TAŞINMAZLARI KULLANIM BEDELİ BORÇLARININ YAPILANDIRMASI

HAZİNE TAŞINMAZLARI KULLANIM BEDELİ BORÇLARININ YAPILANDIRMASI

18 Nisan 2023, Salı

Orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kullanımından  kaynaklanan borçların 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'a göre yapılandırılması hakkında usul ve esasların açılandığı  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415) yayımlandı.

EK KURUMLAR VERGİSİ ALINMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

EK KURUMLAR VERGİSİ ALINMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

15 Nisan 2023, Cumartesi

Bazı kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ek vergi uygulaması hakkında açıklamaların yapıldığı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete'de yayımlandı. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tek seferlik ek kurumlar vergisi ihdas edilmişti. Düzenlemenin, 2022 yılı kurumlar vergisinde istisna ve indirimleri bulunan 20 bin civarı mükellefi etkilemesi bekleniyor. 

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNE SAĞLANACAK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNE SAĞLANACAK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

13 Nisan 2023, Perşembe

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payı desteği hakkında açıklamaların yapıldığı 2023/18 sayılı genelgeyi yayımladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ LİMİTLERİ ARTIRILDI

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ LİMİTLERİ ARTIRILDI

13 Nisan 2023, Perşembe

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7065 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU DÜZENLEME ŞARTLARI ESNETİLDİ

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU DÜZENLEME ŞARTLARI ESNETİLDİ

13 Nisan 2023, Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla getirilen "Özet Döviz Pozisyonu Bildirimi" şartlarında esnekliğe gitti.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

10 Nisan 2023, Pazartesi

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7451 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na "Yeşil OSB" tanımı eklendi.Kanunla 5737 sayılı Vakıflar Kanunun'da da değişiklikler yapıldı.

2023 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2023 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

10 Nisan 2023, Pazartesi

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/62 ile 2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı   % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi)   olarak belirlendi.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ

07 Nisan 2023, Cuma

Kurumlar Vergisi mükellefleri 2022 yılında elde ettikleri kazançlarını  2023 yılının Nisan ayında beyan edecekler.  30 Nisan 2023 tarihi pazar gününe rastladığından 1 Mayıs da resmi tatil olduğundan 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin  verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme zamanı 1 Nisan 2023 - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasındadır.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

07 Nisan 2023, Cuma

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) yayımlandı. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanan ve kısmi tamamlama kapsamına giren yatırımlarda  yatırıma katkı tutarı  kısmi tamamlamanın yapıldığı hesap dönemini izleyen yıllarda  yeniden değerleme oranında artırılabilecek.

TARIMLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YAPILDIĞI ORMAN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

TARIMLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YAPILDIĞI ORMAN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

05 Nisan 2023, Çarşamba

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7442 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanunla atıl durumda bulunan arazilerin özüne ve mülkiyet hakkına dokunulmaksızın, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla  düzenleme yapıldı.

31 Aralık 2012 'DEN ÖNCE FAZLA ÖDENEN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ TERKİN EDİLECEK

31 Aralık 2012 'DEN ÖNCE FAZLA ÖDENEN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ TERKİN EDİLECEK

05 Nisan 2023, Çarşamba

7447 sayılı  İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle  31 Aralık 2012 ve öncesi döneme ilişkin fazla ödenen işsizlik ödenekleri terkin edilecek.

KİRACI VE EV SAHİBİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARDA ARABULUCU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

KİRACI VE EV SAHİBİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARDA ARABULUCU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

05 Nisan 2023, Çarşamba

Yargıda yeni düzenlemeler yapan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alındı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Nisan 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)'yı yayımladı.Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı uygulaması;iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar;özel esaslar kapsamına alınma ve hasılat esaslı vergilendirme usulü hakkında değişiklikler yapıldı. 

DEPREM BÖLGESİNDE AR-GE PERSONELİ ÜCRETLERİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

DEPREM BÖLGESİNDE AR-GE PERSONELİ ÜCRETLERİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

31 Mart 2023, Cuma

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 138 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7015 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayılandı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin olağanüstü hal süresince  bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin tamamı verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ

30 Mart 2023, Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yayımlandı.

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN BÖLGELERDE TASDİK RAPORLARINDA KARŞIT İNCELEME TUTANAĞININ ARANIP ARANMAYACAĞI HAKKINDA TEBLİĞ

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN BÖLGELERDE TASDİK RAPORLARINDA KARŞIT İNCELEME TUTANAĞININ ARANIP ARANMAYACAĞI HAKKINDA TEBLİĞ

30 Mart 2023, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)'yi yayımladı. Tebliğ ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

TÜRMOB İKİ YÖNETMELİK YAYIMLADI

TÜRMOB İKİ YÖNETMELİK YAYIMLADI

29 Mart 2023, Çarşamba

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

28 Mart 2023, Salı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri ile sistemden ayrılmadan bankalardan kredi çekebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

25 Mart 2023, Cumartesi

 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında araç muayene borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı  7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREMDEN ETKİLENENLERE 7440 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN VERGİ KOLAYLIKLARI HAKKINDA TEBLİĞ

DEPREMDEN ETKİLENENLERE 7440 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN VERGİ KOLAYLIKLARI HAKKINDA TEBLİĞ

25 Mart 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremden etkilenen mükellef ve vatandaşlara 7440 sayılı kanunla getirilen  vergi teşvikleri ve kolaylıkları hakkında uygulama usul ve esaslarının açıklandığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)'i yayımladı. 

DEPREM BÖLGESİNDE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN GİB'E GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELERİ GÖNDERME SÜRESİ UZATILDI

DEPREM BÖLGESİNDE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN GİB'E GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELERİ GÖNDERME SÜRESİ UZATILDI

25 Mart 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı , Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5)'i yayımladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerde merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan ve Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıfların Gelir İdaresi Başkanlığına 31 Mart'a kadar göndereceği belge ve raporların verilme süresi bu yerlerde mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi (31.07.2023)izleyen ayın sonuna kadar uzatıldı.

7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

25 Mart 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımladı. Tebliğ ile  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, belediyelere  ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 7440 sayılı Kanun hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ HAKLARINDA HÜKÜM VERİLMİŞ OLANLARIN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMALARI İÇİN DAVA AÇMAMA ŞARTINI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ HAKLARINDA HÜKÜM VERİLMİŞ OLANLARIN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMALARI İÇİN DAVA AÇMAMA ŞARTINI İPTAL ETTİ

23 Mart 2023, Perşembe

Anayasa Mahkemesi 23 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  28/9/2022 tarihli ve E: 2022/59, K: 2022/111 sayılı kararı ile  Vergi Usul Kanunu'nun geçici 34. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesini iptal etti.

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

23 Mart 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'i yayımladı. Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Mayıs mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

BAZI İŞ KOLLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

BAZI İŞ KOLLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

22 Mart 2023, Çarşamba

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. 22 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi.

7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE

7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE

21 Mart 2023, Salı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması hakkında açıklamaların yapıldığı  2023/14 sayılı genelgeyi  yayımladı. Borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için son başvuru tarihi (Cumhurbaskanınca uzatılmadıgı müddetçe 31/5/2023 tarihi esas alınacaktır.) mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya  e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

DEPREM BÖLGESİNDE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARI SİLİNDİ

DEPREM BÖLGESİNDE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARI SİLİNDİ

21 Mart 2023, Salı

21 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair 137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ile  6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine Yönelik Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Ertelenmesine Dair 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

AFET YENİDEN İMAR FONUNUN KURULMASI HAKKINDA KANUN

AFET YENİDEN İMAR FONUNUN KURULMASI HAKKINDA KANUN

21 Mart 2023, Salı

7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) HAKKINDA GENELGE

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) HAKKINDA GENELGE

16 Mart 2023, Perşembe

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) dair yayımlanan düzenlemenin uygulama esaslarının yer aldığı 2023/13 sayılı genelgeyi yayımladı. Söz konusu genelge ile 2018/38 sayılı “Emeklilik İşlemleri” ve 29.6.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı “5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık-Tahsis ve Ödeme İşlemleri” konulu genelgelerde değişiklik yapıldı.

ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİNDE DEĞİŞİKLİK

ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİNDE DEĞİŞİKLİK

15 Mart 2023, Çarşamba

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik yaptı. Özel nitelikteki inşaatlarda asgari işçilik tespitinde başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedeli esas alınacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

15 Mart 2023, Çarşamba

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 125 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kapsamında Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları yayımladı.

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL EDİLEN İHALELER İÇİN ÖDENEN DAMGA VERGİLERİNİN İADE EDİLMEYECEĞİNE DAİR DÜZENLEMEYİ KALDIRDI

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL EDİLEN İHALELER İÇİN ÖDENEN DAMGA VERGİLERİNİN İADE EDİLMEYECEĞİNE DAİR DÜZENLEMEYİ KALDIRDI

14 Mart 2023, Salı

Anayasa Mahkemesi, 28/2/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 13/12/2022  tarihli  ve E.2022/125, K.2022/162 sayılı Kararıyla Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan ihale sözleşmesinin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ret ve iade edilmeyeceğine dair hükmü iptal etti.

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

14 Mart 2023, Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına  ; Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına ve  Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğleri yayımladı.

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Mart 2023, Salı

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar, il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılacak.

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İMKANI GETİREN 7440 SAYILI KANUN

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İMKANI GETİREN 7440 SAYILI KANUN

11 Mart 2023, Cumartesi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7440 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuya olan 2 bin TL altındakin borçlar  silinecek.  Kanunla vergi ve SGK'ya olan borçların  yapılandırması (trafik para cezaları ve MTV dahil), matrah- vergi artırımı, stok beyanı, kasa-ortaklardan alacaklar ve ilgili diğer hesaplarda düzeltme   gibi olanaklar sağlanıyor. Bazı kurumlar vergisi mükelleflerine tek seferlik ek vergi getirildi.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

10 Mart 2023, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı , Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de  değişiklik yaptı. DİR kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün gümrük idarelerine beyan zorunluluğu getirildi.

DEPREM BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SÜRESİ 3 YIL UZATILDI

DEPREM BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SÜRESİ 3 YIL UZATILDI

10 Mart 2023, Cuma

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda yapılan değişikliğe göre depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın 3 yıl uzatılmış sayılacak.

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 414)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 414)

10 Mart 2023, Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)'ü yayımladı. Tebliğ ile 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde  Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken bedellerin ertelenmesine dair düzenleme yapıldı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

09 Mart 2023, Perşembe

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 2023 yılında uygulanacak asgari ücret desteği hakkında 2023/12 sayılı genelgeyi yayımladı. 2023 yılı Ocak ve Haziran  ayları arasında  genelgede belirtilen esaslarda işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle asgari ücret desteği sağlanacak.

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

09 Mart 2023, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde değişiklik yaptı. Hatalı görevlendirme yapılması halinde yapılacak işlemlere dair açıklamalar yapıldı.

KAMU İHALELERİ İÇİN FİYAT FARKI ÖDENMESİNDE YENİ DÜZENLEME

KAMU İHALELERİ İÇİN FİYAT FARKI ÖDENMESİNDE YENİ DÜZENLEME

07 Mart 2023, Salı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar hakkında 6902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kararla Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

2023 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME DÖNEMİ BAŞLADI

2023 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME DÖNEMİ BAŞLADI

05 Mart 2023, Pazar

Gelir Vergisi mükellefleri 2022 yılında elde ettikleri beyana tabi gelirlerini 2023 yılının Mart ayında beyan edecekler.Beyannamede tahakkuk eden vergiler 2 eşit taksitte ödenebilecek. Ödemeye ilişkin birinci taksitin son günü 31.03.2022 , ikinci taksitinin son günü ise 31.07.2023'dir. 

2.500 T.L.'NİN ALTINDAKİ KREDİ BORÇLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2.500 T.L.'NİN ALTINDAKİ KREDİ BORÇLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

03 Mart 2023, Cuma

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

03 Mart 2023, Cuma

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrah düzenlemesi yapıldı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA (EYT) İLİŞKİN KANUN MADDESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA (EYT) İLİŞKİN KANUN MADDESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

03 Mart 2023, Cuma

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin Kanun Maddesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 95. madde eklendi. EYT uygulaması söz konusu geçici 95. maddeye dayanılarak yürütülecek.

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Mart 2023, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  ; Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair ve  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri yayımladı.

NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ,KURUMLARIN SERMAYE AZALTIMINDA VERGİLEME

NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ,KURUMLARIN SERMAYE AZALTIMINDA VERGİLEME

01 Mart 2023, Çarşamba

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile nakdi sermaye artışına ilişkin kurum kazancından yapılacak indirim ; sermaye azaltımında vergileme ; İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim uygulamaları hakkında açıklamalar yapıldı.

DEPREM NEDENİYLE İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI

DEPREM NEDENİYLE İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI

25 Şubat 2023, Cumartesi

Depremden etkilenen iller için ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması hakkında açıklamaların yapıldığı  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) Resmi Gazete'de yayımlandı.Mücbir sebep kapsamında olsalar dahi mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için,  beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekiyor.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMAYA İLİŞKİN MEVZUATTA DÜZENLEMELER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMAYA İLİŞKİN MEVZUATTA DÜZENLEMELER YAPILDI

23 Şubat 2023, Perşembe

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6833 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı , 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023-32/67) Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREMDEN ETKİLENEN YERLERDE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLECEK

DEPREMDEN ETKİLENEN YERLERDE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLECEK

22 Şubat 2023, Çarşamba

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 125 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararnameyle depremde hasar gören iş yerlerine kısa çalışma ödeneği verilecek. Deprem nedeniyle işyerleri kapanan işçilere  nakdi ücret desteği sağlanacak. Bazı durumlar dışında söz konusu bölgelerde  işçilerin işlerine son verilemeyecek.

31 TEMMUZA KADAR DEVLET TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİ VE PRİM BORCU SORGULANMAYACAK

31 TEMMUZA KADAR DEVLET TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİ VE PRİM BORCU SORGULANMAYACAK

17 Şubat 2023, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ,Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)'i yayımladı. Buna göre kamu tarafından yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge , 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/7/2023 tarihine kadar yapılacak ödemeler için aranılmayacak.

DEPREM FELAKETİYLE İLGİLİ İLAVE DÜZENLEMELER

DEPREM FELAKETİYLE İLGİLİ İLAVE DÜZENLEMELER

15 Şubat 2023, Çarşamba

Deprem nedeniyle mevzutta bazı düzenlemeler yapıldı , Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde uygulamaya yönelik duyuru ve sirküler yayımladı. 14 Şubat 2023 tarihli   1. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla prefabrik yapılar ve  konteynerlerin depremden etkilenen 10 ilde  teslimlerinde  KDV oranı indirildi, şirketlerin hisse geri alımında stopaj oranı sıfırlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni ile ilgili  Sirküler yayımladı.

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARI - PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞI

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARI - PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞI

11 Şubat 2023, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında , Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında , Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2023 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğleri yayımladı.

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK PARASAL LİMİTLER ARTIRILDI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK PARASAL LİMİTLER ARTIRILDI

10 Şubat 2023, Cuma

 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında 6787 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU

DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU

10 Şubat 2023, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde  deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu hakkında açıklamaların yapıldığı bir duyuru yayımladı. Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Kızılay  hesaplarına  yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. 

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

09 Şubat 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde  inşa ettirilen bina ve tesisler, faaliyet ruhsatı süresinin sona ermesi veya  iptali halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edecek.

2022 DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

2022 DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

08 Şubat 2023, Çarşamba

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibariyle uygulanacak döviz kurlarının belirlendiği VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 548) Resmi Gazete'de yayımlandı. 

DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

08 Şubat 2023, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı , internet sitesinden yaptığı duyuru ile 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketine  ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye , Şanlıurfa ve bilahare Elazığ  illerinde  mücbir sebep hali ilan etti. SGK da internet sitesinde yayımladığı duyuru ile  mücbir sebep ilan edilen illerimizde prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerini erteledi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

01 Şubat 2023, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1)'i  yayımladı.İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine,  ilave süre verilecek.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 640 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 640 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

01 Şubat 2023, Çarşamba

Perakende ticarette haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı idari para cezaları verilmesine dair düzenlemelerin yapıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7435 Sayılı Kanun  Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV İADE TALEBİNDE BULUNULABİLECEK ALT SINIR 2.000 T.L. OLARAK BELİRLENDİ

KDV İADE TALEBİNDE BULUNULABİLECEK ALT SINIR 2.000 T.L. OLARAK BELİRLENDİ

30 Ocak 2023, Pazartesi

Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İade hakkı doğuran işlemlere ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL olarak belirlendi.

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE BANKALAR TARAFINDAN ÖDENECEK TUTAR ARTIRILDI

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE BANKALAR TARAFINDAN ÖDENECEK TUTAR ARTIRILDI

30 Ocak 2023, Pazartesi

Merkez Bankası ,  Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde  (Sayı: 2010/2) değişiklik yaptı.

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

26 Ocak 2023, Perşembe

Kamuda sözleşmeli çalışanlara  kadro verilmesi imkanı getiren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 Sayılı  Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

2.000 T.L.'NİN ALTINDAKİ İCRA TAKİBİNDE BULUNAN BORÇLARIN SİLİNMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2.000 T.L.'NİN ALTINDAKİ İCRA TAKİBİNDE BULUNAN BORÇLARIN SİLİNMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

25 Ocak 2023, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı ,7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i yayımladı. Tebliğ ile  icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar borçların tasfiyesine ilişkin esaslar belirlendi.

EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KAMU İHALE TEBLİĞ

EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA KAMU İHALE TEBLİĞ

25 Ocak 2023, Çarşamba

Kamu İhale Kurumu , KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/1) ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerleri ve parasal limitleri,   2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırdı. 

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

24 Ocak 2023, Salı

Ticaret Bakanlığı , Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yaptı. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü , Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

2023 YILINDA BEYANNAMELERİN İMZALATTIRILMA MECBURİYETİ ; EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI ; SGK PRİM VE ÖDENEK TUTARLARI

2023 YILINDA BEYANNAMELERİN İMZALATTIRILMA MECBURİYETİ ; EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI ; SGK PRİM VE ÖDENEK TUTARLARI

21 Ocak 2023, Cumartesi

 Beyannamelerini imzalatma mecburiyeti kapsamında olan ve olmayan  mükellefler 03 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No: 37) ile belirlenmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN MALİYE BAKANLIĞI'NA YAPILAN BAZI BİLDİRİMLER İÇİN MÜKELLEFLER AYRICA BİLDİRİM YAPMAYACAK

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN MALİYE BAKANLIĞI'NA YAPILAN BAZI BİLDİRİMLER İÇİN MÜKELLEFLER AYRICA BİLDİRİM YAPMAYACAK

18 Ocak 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)'yı yayımladı. Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan bazı bildirimler  mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

14 Ocak 2023, Cumartesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22)'yi yayımladı. Tebliğde yer alan parasal tutarlar yeniden belirlendi.

MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARDAN TEMİNAT ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARDAN TEMİNAT ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

14 Ocak 2023, Cumartesi

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin teminat vermekle yükümlülüğü hakkında usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) yayımlandı. Kapsama giren  mükelleflere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine teminat verme zorunluluğu getirildi.

FARKLI MUHASEBE TEKNİĞİ KULLANAN KURUMLARDA YENİDEN DEĞERLEME YAPILMASI

FARKLI MUHASEBE TEKNİĞİ KULLANAN KURUMLARDA YENİDEN DEĞERLEME YAPILMASI

14 Ocak 2023, Cumartesi

Yeniden değerleme işlemlerine dair açıklamaların yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde değişiklik yapan 547 numaralı VUK tebliğ yayımlandı. Tekdüzen hesap  planı kullanma  mecburiyetleri bulunmayan bankalar ve sigorta şirketleri gibi mükelleflerin yeniden değerleme yapmalarına dair düzenlemeler 537 numaralı tebliğe eklendi.

2023 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2023 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

13 Ocak 2023, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05.01.2023 tarihinde yayımlanan    Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge  ile açıklanan katsayılara göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren  çalışanlara  ödenecek kıdem tazminatının tavanı  yıllık 19.340,69 TL oldu. 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINI ARTIRAN KANUN YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINI ARTIRAN KANUN YAYIMLANDI

13 Ocak 2023, Cuma

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7431 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.İşçi başına işverenlere verilen asgari ücret desteği 100 liradan 400 liraya çıkarıldı.

2023 YILINDA ARGE HARCAMALARINDA İLAVE İNDİRİM İMKANI GETİRİLDİ

2023 YILINDA ARGE HARCAMALARINDA İLAVE İNDİRİM İMKANI GETİRİLDİ

11 Ocak 2023, Çarşamba

10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında 6652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  Ar-Ge  harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin kurum kazancından indirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SAĞLADIKLARI KREDİLER

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SAĞLADIKLARI KREDİLER

11 Ocak 2023, Çarşamba

10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında 6657 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11 Ocak 2023, Çarşamba

Adalet Bakanlığı, taşınmaz alım satım işlemlerinin noterde yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i yayımladı.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 3

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 3

03 Ocak 2023, Salı

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi  hakkında 3 numaralı sirküler yayımlandı.Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporları  1/3/2023 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

03 Ocak 2023, Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Binaların ihtiyacı için güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri kurulabilecek.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLMEYECEK KDV VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLMEYECEK KDV VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

02 Ocak 2023, Pazartesi

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlendi. Söz konusu sınır 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmişti.

REESKONT , AVANS VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

REESKONT , AVANS VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

02 Ocak 2023, Pazartesi

Ticari işletmeler arasında yapılan işlemlerde borçlunun temerrüde düşmesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranı ile reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğler yayımlandı.

2023 İÇİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ

2023 İÇİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ

02 Ocak 2023, Pazartesi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) ile  1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere , kanunda yer alan had ve tutarlar 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%122,93) artırıldı. 

2023 YILINDA EMLAK VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN HESABINDA KULLANILACAK TUTARLAR

2023 YILINDA EMLAK VERGİSİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN HESABINDA KULLANILACAK TUTARLAR

02 Ocak 2023, Pazartesi

2023 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile  değerli konut vergisinin kapsamına giren  konutlar ve tabi olacakları vergi oranlarının belirlendiği Emlak Vergisi Kanunu  Tebliğ Seri No: 82 Resmi Gazete'de yayımlandı. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) ile ise  1/1/2023 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları  tespit edildi.

2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ BELİRLEYEN TEBLİĞ

2023 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ BELİRLEYEN TEBLİĞ

31 Aralık 2022, Cumartesi

1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edildiği Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) yayımlandı. Buna göre otomobil,minibüs,kamyon,otobüs gibi motorlu taşıtlardan 2023  yılında alınacak motorlu taşıtlar vergisi 2022 yılı tutarları 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere belirlenen % 61,5 oranında  artırılarak tespit edildi.

2023 YILI SMMM VE YMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

2023 YILI SMMM VE YMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

31 Aralık 2022, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı , "2023 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ"ni yayımladı.  2023 asgari ücret tarifesinde ücretler aylık  KDV dahil olarak uygulanacak . Ücretler 2022'ye göre yaklaşık olarak % 85 oranında artırıldı. Öte yandan yeminli mali müşavirlerin  tasdik  hadlerine yönelik belirleme ve açıklamaların yapıldığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) da yayımlandı.

2023 DAMGA VERGİLERİ VE HARÇ TUTARLARI BELLİ OLDU

2023 DAMGA VERGİLERİ VE HARÇ TUTARLARI BELLİ OLDU

31 Aralık 2022, Cumartesi

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67) ve HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) ile 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Damga Vergisi ve Harç tutarları belirlendi.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN BAZI MENFAATLERDE ,YURT DIŞI İNŞAATLARDA ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN BAZI MENFAATLERDE ,YURT DIŞI İNŞAATLARDA ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI

31 Aralık 2022, Cumartesi

Çalışanlara yapılacak yemek,elektrik,doğalgaz ve ısınma yardımları ile  yurt dışı inşaatlarda çalışanlara ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnasının uygulamasına yönelik açıklamaların yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322) Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ

2023 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ

31 Aralık 2022, Cumartesi

Gelir Vergisi Kanununda yer alan had ve tutarların 2023 yılı için belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) Resmi Gazete’de yayımlandı.2023 yılında uygulanacak tutarlar 2022  yılında uygulanan had ve tutarlar yaklaşık olarak 2022 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranında (% 122,93 ) artırıldı.

2023 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE VERGİ USUL KANUNDAKİ DİĞER HADLER BELLİ OLDU

2023 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE VERGİ USUL KANUNDAKİ DİĞER HADLER BELLİ OLDU

31 Aralık 2022, Cumartesi

2023 yılında tutulacak defterlere ilişkin hadleri belirleyen  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu tebliğ ile Vergi Usul Kanun'unda yer alan had ve tutarlar 2022 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranında (% 122,93 ) artırıldı.

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

29 Aralık 2022, Perşembe

Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esaslar belirleniyor.

ÇALIŞANLARA YAPILACAK ENERJİ DESTEK ÖDEMELERİNE SGK PRİM İSTİSNASI UYGULAMASI

ÇALIŞANLARA YAPILACAK ENERJİ DESTEK ÖDEMELERİNE SGK PRİM İSTİSNASI UYGULAMASI

29 Aralık 2022, Perşembe

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde yer alan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 2022/26 sayılı Genelgeyi yayımladı.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

29 Aralık 2022, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayımladı.Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; parsel malikine  kendi yapısını inşa edebilmesi için  beş yıl içinde bir defaya verilecek  geçici yetki belgesinin tek yapı için geçerli olma şartı kaldırıldı.

İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

29 Aralık 2022, Perşembe

Resmi Gazete'de yayımlanan 6619 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave istidama verilen sigorta prim desteğinin süresi uzatıldı.Karar ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresi  31/12/2023 tarihine kadar uzatıldı.

SGK'NA PRİM BORCU OLANLAR 2023 SONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK

SGK'NA PRİM BORCU OLANLAR 2023 SONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK

29 Aralık 2022, Perşembe

6620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 77. maddesinde yer alan tarih 31.12.2023 olarak değiştirildi. Böylece Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar 2023 yılı sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecekler.

MEVDUAT FAİZİNDE VERGİ İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI

MEVDUAT FAİZİNDE VERGİ İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILDI

29 Aralık 2022, Perşembe

 Resmi Gazete'de yayımlanan 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile   2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 ,3,4 ve 5inci maddelerinde yapılan değişiklikle Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarında bazı vadeler için indirimli vergi kesintisi yapılması uygulamasının süresi 30 Haziran 2023 tarihine uzatıldı.

2023 YILI İÇİN GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2023 YILI İÇİN GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

28 Aralık 2022, Çarşamba

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun  ek 11 inci maddesine göre alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı   Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre  Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan 2023 yılında tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi.

OKUL KANTİNLERİNDE KİRA ARTIŞI %25 İLE SINIRLANDIRILDI

OKUL KANTİNLERİNDE KİRA ARTIŞI %25 İLE SINIRLANDIRILDI

24 Aralık 2022, Cumartesi

Millî Eğitim Bakanlığı,  Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle  okullarda bulunan kantinlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2022, Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı. Yapı denetim kuruluşu  izin belgesi almak için ortakların görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu alması şartı getirildi.

 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ HER AYIN 28' İNE UZATILDI

 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ HER AYIN 28' İNE UZATILDI

22 Aralık 2022, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı,  149  numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile yeni bir belirleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzattı.

 
3WTURK CMS v8.3.3