• +90 312 425 81 93
 • [protected email address]

Haberler

İKİNCİ EL ARACIN SIFIRDAN PAHALI VE 6 AY VE 6 BİN KM'DEN DÜŞÜK SATILMASINA DAİR YASAK SÜRESİ UZATILDI

İKİNCİ EL ARACIN SIFIRDAN PAHALI VE 6 AY VE 6 BİN KM'DEN DÜŞÜK SATILMASINA DAİR YASAK SÜRESİ UZATILDI

07 Aralık 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yapılan değişiklikle ikinci el aracın sıfır araçtan pahalı ve  ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışını yasaklayan düzenlemelerin süresini 1 Temmuz 2024'e kadar  uzattı.

2023 YIL SONU DEFTER TASDİKLERİ - 2024 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER

2023 YIL SONU DEFTER TASDİKLERİ - 2024 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER

04 Aralık 2023, Pazartesi

2023 yılı sonunda yapılması gereken defter tasdikleri , 2024 yılında tutulacak defterler, 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması, dönem sonu işlemleri,  değerleme  konularının işlendiği Maliye Postası Dergisinin Aralık özel sayısı yayımlandı. Özel sayımızı  incelemek için tıklayın.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Aralık 2023, Cuma

Merkez Bankası,  Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi  Hakkında Tebliğde  değişiklik yaptı.   Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/11/2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

01 Aralık 2023, Cuma

Merkez Bankası  reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği  yayımladı. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak  reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak belirlendi.

DEPREMDEN ETKİLENEN BAZI YERLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

DEPREMDEN ETKİLENEN BAZI YERLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

30 Kasım 2023, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanlığı , internet sitesinden yaptığı duyuru ile 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketine  ilişkin olarak, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halini 30.04.2024 Salı günü sonuna erteledi.

AİLE VE GENÇLİK FONU KURULMASI HAKKINDA KANUN

AİLE VE GENÇLİK FONU KURULMASI HAKKINDA KANUN

29 Kasım 2023, Çarşamba

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında 7474 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kanunla  aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu (Fon) kuruluyor. Kanun fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA CEZA İNDİRİMİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA CEZA İNDİRİMİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTI İPTAL ETTİ

29 Kasım 2023, Çarşamba

Anayasa Mahkemesi 29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 13/9/2023 Tarihli ve E: 2022/81, K: 2023/153 Sayılı Kararıyla Vergi Usul Kanunu'nun "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlıklı 359. maddesinin  (ç) fıkrasından sonra gelmek üzere dördüncü fıkrasını iptal etti.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Kasım 2023, Çarşamba

Adalet Bakanlığı Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Elektronik tebligat yönetmeliği kapsamında elektronik tebligat yapılma zorunluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet Kapısı'ndan elektronik tebligat adresi alabilecek.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ MEVZUATINA AYKIRI İŞLEM YAPILMASI HAKKINDA SGK GENEL YAZISI

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ MEVZUATINA AYKIRI İŞLEM YAPILMASI HAKKINDA SGK GENEL YAZISI

28 Kasım 2023, Salı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , geçici iş ilişkisi mevzuatına aykırı işlem yapılması hakkında bir Genel Yazı yayımladı. Genel yazıda özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan geçici iş ilişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında  Kanunda yer alan düzenlemelere uygun kurulmaması halinde bildirimi yapılan sigortalılara dair yapılacak işlemler açıklanıyor.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2023, Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (No: 2023/1) yayımladı. Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi hakkında düzenleme yapıldı.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

26 Kasım 2023, Pazar

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile limited şirketlerde  en az esas sermaye tutarı 50 bin liraya  anonim şirketlerde ise   250 bin liraya çıkarıldı.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMESİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMESİ

26 Kasım 2023, Pazar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu internet sitesinde bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının enflasyona göre düzeltilmesi hakkında duyuru ile yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama hakkında uygulama rehberini yayımladı.

 

 

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

26 Kasım 2023, Pazar

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 554) ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı)  olarak tespit edildi.

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI

26 Kasım 2023, Pazar

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair 7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. İthalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırıldı.

“07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN NEDENİNİN 0 GÜN VE 0 KAZANÇLI BİLDİRİMLER İÇİN SEÇİLEMEMESİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

“07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN NEDENİNİN 0 GÜN VE 0 KAZANÇLI BİLDİRİMLER İÇİN SEÇİLEMEMESİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

22 Kasım 2023, Çarşamba

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) internet sitesinde yayımladığı bir duyuru ile ay içerisinde hiç çalışmayan, (0) gün (0) kazanç ile bildirimi yapılan sigortalılar için işverenlerce eksik çalışma nedenlerinden biri olan “07-Puantaj Kayıtları” nın seçilmesinin engellendiğini bildirdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİRİLDİ

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİRİLDİ

18 Kasım 2023, Cumartesi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahları güncellendi.

YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

14 Kasım 2023, Salı

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile  Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin 7734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dair açıklamalar yapılıyor. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılması gerekiyor.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

14 Kasım 2023, Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına alınan  yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra kullanılabilecek.

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANLARI ARTIRILDI

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANLARI ARTIRILDI

14 Kasım 2023, Salı

7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için ayrı ayrı  yüzde 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı 3,5’e ; Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) ile de  amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı .

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

09 Kasım 2023, Perşembe

Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7471 Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle  kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI İÇİN BELGE ZORULULUĞU GETİRİLDİ

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI İÇİN BELGE ZORULULUĞU GETİRİLDİ

02 Kasım 2023, Perşembe

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kanun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi alınmasına   ilişkin hükümleri kapsıyor. Kanunla  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa  çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5.000 T.L. ödeme yapılmasına dair geçici 98. madde eklendi.

KAMU İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Kasım 2023, Çarşamba

Kamu İhale Kurumu,  Elektronik İhale Uygulama , Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklikler yaptı.

YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE  TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE  TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

01 Kasım 2023, Çarşamba

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin 7734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5 bin 500 TL destek sağlanacak.

SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUM HESAPLARINDA KUR FARKI ZARARLARI

SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUM HESAPLARINDA KUR FARKI ZARARLARI

31 Ekim 2023, Salı

Ticaret Bakanlığı, şirketlerin sermayenin kaybı, borca batık olma durumunu düzenleyen  Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uygulamasına ilişkin Tebliğde değişiklik yapan tebliği yayımladı. Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının dikkate alınmamasına dair süre 1 Ocak 2025 tarihine  kadar uzatıldı.

 

E-DEFTER , E FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA TEBLİĞLER

E-DEFTER , E FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA TEBLİĞLER

19 Ekim 2023, Perşembe

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin yayımlanmış tebliğleri tek bir tebliğ altında toplayan ve bu konuda yeni düzenlemeler getiren Vergi Usul Kanunu Tebliğ (Sıra No:509) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlandı.

KORONA VİRÜS SALGININDA FAZLA ÖDENEN KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN TERKİN EDİLECEĞİNE DAİR DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

KORONA VİRÜS SALGININDA FAZLA ÖDENEN KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN TERKİN EDİLECEĞİNE DAİR DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

18 Ekim 2023, Çarşamba

Anayasa Mahkemesi 18 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  E: 2021/5, K: 2023/109  sayılı kararı ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 29. maddeyi iptal etti. Söz konusu madde ile Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor. 

 

HACİZ KALKTIĞI HALDE YEDİEMİNDE BULUNAN MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TEBLİĞ

HACİZ KALKTIĞI HALDE YEDİEMİNDE BULUNAN MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TEBLİĞ

18 Ekim 2023, Çarşamba

Adalet Bakanlığı İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği yayımladı. Tebliğ ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu kapsamında muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARININ DANIŞTAY'DA TEMYİZİ İÇİN PARASAL SINIR DÜZENLEMESİNİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARININ DANIŞTAY'DA TEMYİZİ İÇİN PARASAL SINIR DÜZENLEMESİNİ İPTAL ETTİ

13 Ekim 2023, Cuma

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  E: 2023/36, K: 2023/142 sayılı kararı ile Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin  vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında verdikleri kararların Danıştay'da temyiz edilebilmesi için belirli bir  parasal sınırın üstünde olması gerektiğine  dair  kanun hükmünü iptal etti.

1 YIL KULLANILMAYAN TELEFONLARIN IMEI NUMARALARI İPTAL EDİLECEK

1 YIL KULLANILMAYAN TELEFONLARIN IMEI NUMARALARI İPTAL EDİLECEK

12 Ekim 2023, Perşembe

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numaraları havuzdan çıkarılacak ve IMEI'leri kullanılmaz hale gelecek. Bu süre daha önce 7 yıldı.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

11 Ekim 2023, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8)'i  yayımladı.İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine,  ilave süre verilecek.

2023 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

2023 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

10 Ekim 2023, Salı

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/64 ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen)  olarak belirlendi.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

07 Ekim 2023, Cumartesi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARINDA BELGE DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARINDA BELGE DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ

07 Ekim 2023, Cumartesi

Elektrikli araçların şarj edilmesi için lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan söz konusu hizmetlere  ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınması ve fatura düzenleme süresine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) yayımlandı.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FATURA DÜZENLENMESİ VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FATURA DÜZENLENMESİ VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

07 Ekim 2023, Cumartesi

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden teminat alınması uygulamasıın düzenlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 553) yayımlandı. Sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri de teminat olarak kabul edilecek.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

07 Ekim 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)'yi yayımladı.İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacak.

e-FATURA SİSTEMİNE GEÇTİKTEN SONRA İŞ TERK EDİLİP TEKRAR FAALİYETE BAŞLANIRSA e-FATURAYA GEÇİLECEK

e-FATURA SİSTEMİNE GEÇTİKTEN SONRA İŞ TERK EDİLİP TEKRAR FAALİYETE BAŞLANIRSA e-FATURAYA GEÇİLECEK

07 Ekim 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550)'yayımladı.  e-Fatura uygulamasına dâhil olduktan sonra veya dâhil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişi mükellefler, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçecekler.

İŞLETMELERDE KULLANILAN ARAÇLARA TAŞIT TANIMA BİRİMİ TAKILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İŞLETMELERDE KULLANILAN ARAÇLARA TAŞIT TANIMA BİRİMİ TAKILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

06 Ekim 2023, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)'i yayımladı. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar  Taşıt Tanıma Birimi  (TTB) takılması zorunluluğu getirildi.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KARARLARI

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KARARLARI

19 Eylül 2023, Salı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu , Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından "Supplier Finance Arrangements -Amendments to IAS 7 and IFRS 7 " başlığıyla yayımlanan Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları TMS 7 ile TFRS 7 'ye İlişkin Değişiklikler ile   "International Tax Reform—Pillar Two Model Rules- Amendments to IAS 12" başlığıyla yayımlanan Uluslararası Vergi Reformu—İkinci Sütun Modeli Kuralları -TMS12 'ye ilişkin Değişiklikler " hakkında kararları yayımladı.

ANAYASA MAHKEMESİ BAZI KANUN MADDELERİNİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ BAZI KANUN MADDELERİNİ İPTAL ETTİ

17 Eylül 2023, Pazar

Anayasa Mahkemesi 15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan E: 2022/134, K: 2023/116 sayılı kararı ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 28. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendini ; E: 2023/33, K: 2023/117 sayılı kararı ile de  Türk Ticaret Kanunu'nun  geçici 7. maddesinin (15) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "...silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde " ibaresini  Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN MEVZUATTA DEĞİŞİKLİKLER

YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN MEVZUATTA DEĞİŞİKLİKLER

09 Eylül 2023, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile  Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'İ yayımladı.

2023'ÜN İKİNCİ YARISINDA UYGULACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

2023'ÜN İKİNCİ YARISINDA UYGULACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

07 Eylül 2023, Perşembe

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 01/07/2023-31/12/2023  döneminde  uygulanacak asgari ücret desteği hakkında 2023/25 sayılı genelgeyi yayımladı. 2023 yılı Temmuz ve Aralık  ayları arasında  genelgede belirtilen esaslarda işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle asgari ücret desteği sağlanacak.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

07 Eylül 2023, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapan  yönetmeliği yayımladı.  İzin belgesi almaya hak kazanan yapı denetim kuruluşları,  denetim faaliyeti yürütebilmek için yönetmelikte  belirtilen denetçileri istihdam etmekle yükümlüdür.  

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

07 Eylül 2023, Perşembe

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) Resmi Gazete'de yayımlandı.  Tebliğe "Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna" başlıklı bir bölüm eklendi. Tebliğin finansal kiralama sözleşmeleri  kapsamında yapılan işlemler için sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranların uygulanacağına ilişkin bölümü yürürlükten kaldırıldı.  Taşınmaz kazancı istisnasına dair bölümleri yeniden düzenlendi.

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Eylül 2023, Cuma

Ticaret Bakanlığı,  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı.  Bölge Kurucu ve İşletilerinin  (B.K.İ.) doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

ASGARİ İŞÇİLİK HESABINDA KULLANILACAK BİRİM MALİYETLER HAKKINDA GENEL YAZI

ASGARİ İŞÇİLİK HESABINDA KULLANILACAK BİRİM MALİYETLER HAKKINDA GENEL YAZI

31 Ağustos 2023, Perşembe

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , 2023 yılında asgari işçilik hesabında kullanıllanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında açıklamalar yapan E-71582837-206.05.02-79321349 sayılı genel yazıyı yayımladı.

MOTORLU ARAÇ VE TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

MOTORLU ARAÇ VE TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

31 Ağustos 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikleri yayımladı. İnternet üzerinden taşınmaz ya da motorlu araç satışında yeni yükümlülükler getirildi.

2024 YILI EMLAK VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

2024 YILI EMLAK VERGİSİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

31 Ağustos 2023, Perşembe

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespit edildiği EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 83) Resmi Gazete'de yayımlandı. Metrekare inşaat maliyet bedelleri 2023'e göre yaklaşık olarak %78 oranında artırıldı.

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİM FORMU , EK MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ,KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUK

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİM FORMU , EK MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ,KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUK

25 Ağustos 2023, Cuma

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler tarafından gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunun 31 Ağustosa kadar verilmesi gerekiyor.  EK MTV'nin birinci taksit ,  2023 yılı Değerli Konut Vergisinin 2. taksit ödemelerinin de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

24 Ağustos 2023, Perşembe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği yayımladı.  Söz konusu yönetmelikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esaslar belirleniyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

22 Ağustos 2023, Salı

Merkez Bankası,  Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi  Hakkında Tebliğde  değişiklik yaptı.   30.6.2023 tarihi itibariyle   bankada bulunan dövizini bozduran yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler  kur korumalı mevduat hesabı açtırabilecekler. 

MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİ DEPREMDEN ETKİLENEN BAZI YERLERDE BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERİN SÜRESİ UZATILDI

MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİ DEPREMDEN ETKİLENEN BAZI YERLERDE BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERİN SÜRESİ UZATILDI

16 Ağustos 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yayımladığı duyuru ile Mücbir sebep halleri 31.07.2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) sona eren Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün ilçesinde; Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresi ile  e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini 11.09.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzattı.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ İLE OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ İLE OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve  Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri yayımladı.İçerisinde konut yer alan zemin hariç “7 kat” ve üzeri binalarda kapalı çıkma yapılamayacak. Değişiklikten önce söz konusu yapılarda 4 kat ve üzerinde kapalı çıkma yapılamıyor idi.

7440 SAYILI KANUNDAN DOĞAN BORÇLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN SON FIRSAT!

7440 SAYILI KANUNDAN DOĞAN BORÇLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN SON FIRSAT!

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK , internet sitelerinden yayımladıkları duyurular ile 7440 sayılı borç yapılandırma kanununa göre hesaplanan ancak ödenmeyen ya da eksik ödenen borçların tamamının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın Kanun hükümlerinden yararlanılabileceğini ilan ettiler.

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARI - PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞI

YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİ KATSAYILARI - PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞI

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında , Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında , Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2023/2 Yılın Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğleri yayımladı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

11 Ağustos 2023, Cuma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklik yaptı. Sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği) ; elektrikli araçlar (otomobil, motosiklet, dizüstü bilgisayar cep telefonu vb.) için şarj istasyonlarının faaliyetleri ; video içeriklerinin yapım ve yayın faaliyetleri (örn.:fenomenler (influencerlar) ve vloggerlar tarafından) ; tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçükbaş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yerlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) tehlikeli sınıfına alındı.

DEPREM BÖLGESİNDE 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU İÇİN BAŞVURU SÜRESİ

DEPREM BÖLGESİNDE 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU İÇİN BAŞVURU SÜRESİ

09 Ağustos 2023, Çarşamba

Kahramanmaraş  merkezli depremlerden etkilenen  yerlerde 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun'undan yararlanmak için başvuru ve ödeme süreleri hakkında açıklamaların yapıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KORONA SALGINI DÖNEMİNDE TAHSİL EDİLEN PARA CEZALARININ İADE EDİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

KORONA SALGINI DÖNEMİNDE TAHSİL EDİLEN PARA CEZALARININ İADE EDİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

05 Ağustos 2023, Cumartesi

Korona ( COVID-19) salgın döneminde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile  5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında tahsil edilmiş olan idari para cezalarının iade edilmesine dair usul ve esasların belirlendiği Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) Resmi Gazete'de yayımlandı.

9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari birime 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvurulması halinde iade edilecek.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI ARTIRILDI

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI ARTIRILDI

02 Ağustos 2023, Çarşamba

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun  ek 11 inci maddesi   kapsamında Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında 7449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre  Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşet ücretlerinde artış yapılmadı. Diğer ürünler için piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan  tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları yüzde 100 oranında artırıldı.

 ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN KANUN HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEMDE YAPILMIŞ İŞLEMLER VERGİ HATASI DEĞİLDİR

ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN KANUN HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEMDE YAPILMIŞ İŞLEMLER VERGİ HATASI DEĞİLDİR

01 Ağustos 2023, Salı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu , 22 Temmuz 2023 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan    2023/2 Esas ; 2023/4 Karar  sayılı kararı ile vergilendirme işleminin dayanağı kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin, yürürlükte olduğu dönemde bu kanun hükmüne istinaden yapılmış işlemlerin düzeltme ve şikâyet yolu ile vergi hatası kapsamında değerlendirilmesine imkân vermeyeceğine hükmetti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YERSİZ YARARLANAN SİGORTALILARIN EKSİK GÜNLERİNİN TAMAMLANMASI HAKKINDA GENELGE

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YERSİZ YARARLANAN SİGORTALILARIN EKSİK GÜNLERİNİN TAMAMLANMASI HAKKINDA GENELGE

01 Ağustos 2023, Salı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, COVID 19 pandemisi döneminde fiilen çalıştırdıkları halde kısa çalışmada veya ücretsiz izinde gösterilen ve dolayısıyla primleri yatırılmayan sigortalıların söz konusu döneme ilişkin eksik günlerinin tamamlanması hakkında açıklamalar yapılan 2023/24 sayılı Genelgeyi yayımladı.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA VERGİ İSTİSNASININ SÜRESİ UZATILDI

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA VERGİ İSTİSNASININ SÜRESİ UZATILDI

29 Temmuz 2023, Cumartesi

7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralardan  elde edilen  kazançlara ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan  vergi istisnasının süresi 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraları da kapsamak üzere uzatıldı.

EK MTV'YE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

EK MTV'YE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

28 Temmuz 2023, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile ihdas edilen ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) uygulamasına yönelik usul ve esasları düzenleyen Tebliği yayımladı. 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU VERBİS’E KAYIT İÇİN İSTİSNA LİMİTİNİ ARTIRDI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU VERBİS’E KAYIT İÇİN İSTİSNA LİMİTİNİ ARTIRDI

26 Temmuz 2023, Çarşamba

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 25 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile  ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne dair  istisna limitini 25 milyon Türk lirasından 100 milyon Türk lirasına çıkardı.

 

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

25 Temmuz 2023, Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir vergisinin  iadesine ilişkin  esaslar düzeniyor.

REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ VE AYRICA KAMBİYO SENEDİNE DE BAĞLANMIŞ ALACAĞIN İCRAYA VERİLMESİ

REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ VE AYRICA KAMBİYO SENEDİNE DE BAĞLANMIŞ ALACAĞIN İCRAYA VERİLMESİ

17 Temmuz 2023, Pazartesi

Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile, hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılıp yapılamayacağı  hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20/01/2023 Tarihli ve E: 2021/2, K: 2023/1 Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

AKARYAKITTA VE DOĞALGAZDA ÖTV TUTARLARINI ARTIRAN CUMHURBAŞKANI KARARI

AKARYAKITTA VE DOĞALGAZDA ÖTV TUTARLARINI ARTIRAN CUMHURBAŞKANI KARARI

16 Temmuz 2023, Pazar

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla kurşunsuz benzinin bir litresinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,5265 liraya, motorinin bir litresinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,0559 liraya çıkarıldı.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Temmuz 2023, Pazar

Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemde yapılacak indirim tutarı güncellendi.

EK MTV GETİREN KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINI ARTIRAN TAŞINMAZ KAZANÇ İSTİSNASINI KALDIRAN KANUN YAYIMLANDI

EK MTV GETİREN KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINI ARTIRAN TAŞINMAZ KAZANÇ İSTİSNASINI KALDIRAN KANUN YAYIMLANDI

15 Temmuz 2023, Cumartesi

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergileri artıran ve bazı istisnaları kaldıran "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7456 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN BELİRLENEN HARÇ TUTARLARINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YENİDEN BELİRLENEN HARÇ TUTARLARINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

13 Temmuz 2023, Perşembe

Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair  7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen  maktu harç tutarının yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 YILININ 2. YARISI İÇİN SGK İŞLEMLERİNE ESAS TUTARLARA DAİR GENELGE

2023 YILININ 2. YARISI İÇİN SGK İŞLEMLERİNE ESAS TUTARLARA DAİR GENELGE

12 Temmuz 2023, Çarşamba

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılının 2. yarısı için asgari ücretin  yeniden belirlenmesiyle değişen  prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlendiği 2023/22 sayılı Genelgeyi yayımladı.

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

11 Temmuz 2023, Salı

Kamu İhale Kurumu,  Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'i yayımladı. Tebliğ ile  Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Tebliğ ile doğrudan temin yöntemiyle  alım yapılabilmesi için gereken şartlar da belirleniyor.

2023 YILININ 2. YARISI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2023 YILININ 2. YARISI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

08 Temmuz 2023, Cumartesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 07.07.2023 tarihinde yayımlanan    Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge  ile açıklanan katsayılara göre 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren  çalışanlara  ödenecek kıdem tazminatının tavanı  yıllık 23.489,83 TL oldu. 

KDV VE BAZI VERGİ ORANLARI ARTIRILDI

KDV VE BAZI VERGİ ORANLARI ARTIRILDI

07 Temmuz 2023, Cuma

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yüzde 18’lik KDV, yüzde 20'ye ;   8’lik KDV ise yüzde 10'a çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı kararları ile ayrıca bazı harçlar artırıldı;  tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

İKİNCİ EL ARACIN SIFIRDAN PAHALI SATILMASI YASAKLANDI

İKİNCİ EL ARACIN SIFIRDAN PAHALI SATILMASI YASAKLANDI

06 Temmuz 2023, Perşembe

Ticaret Bakanlığı  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yapılan değişiklikle ikinci el aracın sıfır araçtan pahalı satılması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

NOTERLERDE TAŞINMAZ ALIM - SATIM UYGULAMASI BAŞLADI

NOTERLERDE TAŞINMAZ ALIM - SATIM UYGULAMASI BAŞLADI

04 Temmuz 2023, Salı

Sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz itibarıyla noterlerde de gerçekleştirilebilecek. Noterlerde konut , ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi ‘tüm taşınmazların’ alım-satım işlemi yapılabilecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDAN YIL SONUNA KADAR VERGİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDAN YIL SONUNA KADAR VERGİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

28 Haziran 2023, Çarşamba

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 7332 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarından 31 Aralık 2023 tarihine kadar vergi kesintisi (tevkifat) yapılmayacak.

GALERİCİLER 6 AY VE 6 BİN KM'DEN DÜŞÜK OTOMOBİL SATAMAYACAK

GALERİCİLER 6 AY VE 6 BİN KM'DEN DÜŞÜK OTOMOBİL SATAMAYACAK

21 Haziran 2023, Çarşamba

Ticaret Bakanlığı , İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre  ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanların, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacağına dair süreyi  yetkisini kullanarak 6 ay uzattı. Buna göre 6 ay 6 bin kilometre geçmedikçe satış yapılamayacağına dair kuralın süresi  1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ 2023'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE %34,04 ARTIRILDI !

ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ 2023'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE %34,04 ARTIRILDI !

20 Haziran 2023, Salı

Asgari ücret  1 Temmuz 2023'den  itibaren geçerli olmak üzere  yüzde %34,04  artışla net 11.402 liraya yükseltildi. Asgari ücretin brütü 13.414,5 TL olacak. Asgari ücretin işverene SGK primleri dahil maliyeti 15.762  T.L. olacak. 1 Temmuz 2023  tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak:

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARININ AÇIKLANMASI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARININ AÇIKLANMASI

10 Haziran 2023, Cumartesi

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun  yatırım teşvik sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıklarının açıklanması hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYAN DÖNEMLERİ ALTI AYLIK OLARAK BELİRLENDİ

DEPREM BÖLGESİNDE GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYAN DÖNEMLERİ ALTI AYLIK OLARAK BELİRLENDİ

09 Haziran 2023, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde yayımladığı duyuru ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı geri kazanım katılım payı beyan dönemlerini  altı aylık olarak belirledi.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

27 Mayıs 2023, Cumartesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları da eklendi.

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

MATRAH ARTIRIMI , BORÇ YAPILANDIRMASI , MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

26 Mayıs 2023, Cuma

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7440 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuru ,bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e , bunlara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı. 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ

25 Mayıs 2023, Perşembe

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle KOBİ'lerin belirlenmesinde kullanılan kriterler yeniden belirlendi. Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) sınıfına girmek için için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti, 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkartıldı ; KOBİ tanımındaki çalışan sayısında ise değişikliğe gidilmeyerek '250 ve daha az kişi olarak' sabit bırakıldı.

SGK DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİ UZATTI

SGK DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİ UZATTI

25 Mayıs 2023, Perşembe

SGK, internet sitesinde yayımladığı bir duyuru ile deprem felaketi nedeniyle Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerini erteledi.

PANDEMİDE ÖDENEN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI İADE EDİLECEK

PANDEMİDE ÖDENEN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI İADE EDİLECEK

24 Mayıs 2023, Çarşamba

 Anayasa Mahkemesi, 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/44, K: 2023/71 sayılı kararı  ile  Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kanun hükmünü  iptal etti.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLARİN TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILDI

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLARİN TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILDI

24 Mayıs 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/156 ile akaryakıt sektöründe dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanların teminat verme süresini 31/08/2023 gününe (bu tarih dâhil) kadar uzattı.

PROJELERDE MÜHENDİSLERE VE MİMARLARA TECRÜBE ŞARTI GETİRİLDİ

PROJELERDE MÜHENDİSLERE VE MİMARLARA TECRÜBE ŞARTI GETİRİLDİ

12 Mayıs 2023, Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yapılan düzenlemeyle, yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler zemin kat hariç 4 kat ile sınırlandırıldı. 

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

10 Mayıs 2023, Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)'i yayımladı.  Tebliğ ile  5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre kesilen idari para cezalarının (trafik cezaları ,SGK tarafından kesilen cezalar vb.)  tebliği, tahsili ve cezalarda indirim hakkında açıklamalar yapıldı. Muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezalarının, ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. 

ARAÇ SATIŞINDAN KAÇINAN, TÜKETİCİYİ AKSESUAR ALMAYA ZORLAYAN BAYİLERİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK.

ARAÇ SATIŞINDAN KAÇINAN, TÜKETİCİYİ AKSESUAR ALMAYA ZORLAYAN BAYİLERİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK.

06 Mayıs 2023, Cumartesi

Ticaret Bakanlığı , İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesi iptal edilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ HARÇLAR KANUNU 36. MADDESİNİN 1 VE 2. FIKRALARINI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ HARÇLAR KANUNU 36. MADDESİNİN 1 VE 2. FIKRALARINI İPTAL ETTİ

04 Mayıs 2023, Perşembe

Anayasa Mahkemesi  E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Kararı ile  492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin; birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı olduğu için ; ikinci fıkrasını da 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptal etti.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇEKLERİN İBRAZ SÜRELERİ DURDURULDU

DEPREM BÖLGESİNDE ÇEKLERİN İBRAZ SÜRELERİ DURDURULDU

03 Mayıs 2023, Çarşamba

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 145 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde gerçek ve tüzel kişilerin çeklerinin ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu.

TAKDİR KOMİSYONLARINCA BELİRLENEN EMLAK VERGİSİ MATRAHLARINA ESAS TEŞKİL EDEN DEĞERLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

TAKDİR KOMİSYONLARINCA BELİRLENEN EMLAK VERGİSİ MATRAHLARINA ESAS TEŞKİL EDEN DEĞERLERE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

29 Nisan 2023, Cumartesi

Takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen ve emlak vergisi matrahlarına esas teşkil eden değerlere karşı dava açma süresi hakkındaki Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

28 Nisan 2023, Cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ,  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti. Araç muayene istasyonları işleticisi, muayenesi yapılan aracın kilometre bilgilerinin doğruluğundan sorumlu tutulamayacak.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA GEÇEN KURUMLAR İÇİN İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA GEÇEN KURUMLAR İÇİN İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

25 Nisan 2023, Salı

7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralardan  elde edilen  kazançlara ilişkin vergi istisnası uygulaması 31 Mart 2023 tarihli bilançolarda yer alan kıymetleri de kapsamak üzere uzatıldı.

PAZARCI ESNAF BASİT USUL MÜKELLEFİYETTEN YARARLANABİLECEK

PAZARCI ESNAF BASİT USUL MÜKELLEFİYETTEN YARARLANABİLECEK

25 Nisan 2023, Salı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7166 Sayılı Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi sureliyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar basit usulde mükellef olabilecek.

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

24 Nisan 2023, Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)'i yayımladı. Tebliğ ile  IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nın 28 inci maddesinde yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esaslarını belirleniyor.

BAZI AR-GE PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE STOPAJ TEŞVİKİ %100'E ÇIKARILDI

BAZI AR-GE PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE STOPAJ TEŞVİKİ %100'E ÇIKARILDI

21 Nisan 2023, Cuma

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında 7103 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Nisan 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdam edilen  mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline verilen ücretlerde gelir vergisi stopaj teşviki oranı %100'e çıkarıldı. 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

21 Nisan 2023, Cuma

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7108 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN ÜCRETLİLER İÇİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN ÜCRETLİLER İÇİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

19 Nisan 2023, Çarşamba

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , EYT kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde beş puanlık prim teşviki  uygulamasının usul ve esaslarının açıklandığı 2023/19 sayılı genelgeyi yayımladı.

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

19 Nisan 2023, Çarşamba

Vakıflar Genel Müdürlüğü , Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin seçimine dair düzenlemeler yapıldı. 

HAZİNE TAŞINMAZLARI KULLANIM BEDELİ BORÇLARININ YAPILANDIRMASI

HAZİNE TAŞINMAZLARI KULLANIM BEDELİ BORÇLARININ YAPILANDIRMASI

18 Nisan 2023, Salı

Orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kullanımından  kaynaklanan borçların 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'a göre yapılandırılması hakkında usul ve esasların açılandığı  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415) yayımlandı.

EK KURUMLAR VERGİSİ ALINMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

EK KURUMLAR VERGİSİ ALINMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

15 Nisan 2023, Cumartesi

Bazı kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ek vergi uygulaması hakkında açıklamaların yapıldığı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete'de yayımlandı. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tek seferlik ek kurumlar vergisi ihdas edilmişti. Düzenlemenin, 2022 yılı kurumlar vergisinde istisna ve indirimleri bulunan 20 bin civarı mükellefi etkilemesi bekleniyor. 

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNE SAĞLANACAK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNE SAĞLANACAK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI DESTEĞİ HAKKINDA SGK GENELGESİ

13 Nisan 2023, Perşembe

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü , çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payı desteği hakkında açıklamaların yapıldığı 2023/18 sayılı genelgeyi yayımladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ LİMİTLERİ ARTIRILDI

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ LİMİTLERİ ARTIRILDI

13 Nisan 2023, Perşembe

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7065 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı  Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU DÜZENLEME ŞARTLARI ESNETİLDİ

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU DÜZENLEME ŞARTLARI ESNETİLDİ

13 Nisan 2023, Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla getirilen "Özet Döviz Pozisyonu Bildirimi" şartlarında esnekliğe gitti.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

10 Nisan 2023, Pazartesi

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7451 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na "Yeşil OSB" tanımı eklendi.Kanunla 5737 sayılı Vakıflar Kanunun'da da değişiklikler yapıldı.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ

07 Nisan 2023, Cuma

Kurumlar Vergisi mükellefleri 2022 yılında elde ettikleri kazançlarını  2023 yılının Nisan ayında beyan edecekler.  30 Nisan 2023 tarihi pazar gününe rastladığından 1 Mayıs da resmi tatil olduğundan 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin  verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme zamanı 1 Nisan 2023 - 2 Mayıs 2023 tarihleri arasındadır.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

07 Nisan 2023, Cuma

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) yayımlandı. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanan ve kısmi tamamlama kapsamına giren yatırımlarda  yatırıma katkı tutarı  kısmi tamamlamanın yapıldığı hesap dönemini izleyen yıllarda  yeniden değerleme oranında artırılabilecek.

TARIMLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YAPILDIĞI ORMAN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

TARIMLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YAPILDIĞI ORMAN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

05 Nisan 2023, Çarşamba

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7442 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanunla atıl durumda bulunan arazilerin özüne ve mülkiyet hakkına dokunulmaksızın, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla  düzenleme yapıldı.

31 Aralık 2012 'DEN ÖNCE FAZLA ÖDENEN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ TERKİN EDİLECEK

31 Aralık 2012 'DEN ÖNCE FAZLA ÖDENEN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ TERKİN EDİLECEK

05 Nisan 2023, Çarşamba

7447 sayılı  İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle  31 Aralık 2012 ve öncesi döneme ilişkin fazla ödenen işsizlik ödenekleri terkin edilecek.

KİRACI VE EV SAHİBİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARDA ARABULUCU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

KİRACI VE EV SAHİBİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARDA ARABULUCU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

05 Nisan 2023, Çarşamba

Yargıda yeni düzenlemeler yapan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alındı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

01 Nisan 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)'yı yayımladı.Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı uygulaması;iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar;özel esaslar kapsamına alınma ve hasılat esaslı vergilendirme usulü hakkında değişiklikler yapıldı. 

DEPREM BÖLGESİNDE AR-GE PERSONELİ ÜCRETLERİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

DEPREM BÖLGESİNDE AR-GE PERSONELİ ÜCRETLERİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

31 Mart 2023, Cuma

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 138 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7015 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayılandı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin olağanüstü hal süresince  bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin tamamı verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ

30 Mart 2023, Perşembe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yayımlandı.

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN BÖLGELERDE TASDİK RAPORLARINDA KARŞIT İNCELEME TUTANAĞININ ARANIP ARANMAYACAĞI HAKKINDA TEBLİĞ

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN BÖLGELERDE TASDİK RAPORLARINDA KARŞIT İNCELEME TUTANAĞININ ARANIP ARANMAYACAĞI HAKKINDA TEBLİĞ

30 Mart 2023, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)'yi yayımladı. Tebliğ ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

TÜRMOB İKİ YÖNETMELİK YAYIMLADI

TÜRMOB İKİ YÖNETMELİK YAYIMLADI

29 Mart 2023, Çarşamba

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

28 Mart 2023, Salı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri ile sistemden ayrılmadan bankalardan kredi çekebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

25 Mart 2023, Cumartesi

 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında araç muayene borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı  7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREMDEN ETKİLENENLERE 7440 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN VERGİ KOLAYLIKLARI HAKKINDA TEBLİĞ

DEPREMDEN ETKİLENENLERE 7440 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN VERGİ KOLAYLIKLARI HAKKINDA TEBLİĞ

25 Mart 2023, Cumartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremden etkilenen mükellef ve vatandaşlara 7440 sayılı kanunla getirilen  vergi teşvikleri ve kolaylıkları hakkında uygulama usul ve esaslarının açıklandığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)'i yayımladı. 

 
3WTURK CMS v8.3.3