• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Haberler

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE MİKTARLAR HAKINDA TEBLİĞİ

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE MİKTARLAR HAKINDA TEBLİĞİ

05 Ocak 2011, Çarşamba

2011 yılı için defter tutma hadleri, doğrudan gider yazılacak demibaşların tutarı ve cezaların da bulunduğu çeşitli hadlerin ilan edildiği VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 402 ) Resmi Gazete'de yayımlandı. 2011 yılı için uygulanacak tutarlar 2010 yılı tutarlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılması ile tespit edildi. Buna göre Tebliğ'de yer alan bazı hadler şöyle:

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2010, Cuma

Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını,  taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsayan .KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE Değişiklik yapan YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekiyor.

 

SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2010, Cuma

SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı. Serpinti sığınakları, belirlenen istisnalar dışında her türlü tesis ve binalarda yapılacak.Onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde; 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,esal hesabına konu alanı 1500 m2 den az konut dışı kullanımlı yapılarda,

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2010, Cuma

Bugün yayımlanan yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre ihraç edilen, ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, ayniyet tespiti kaydıyla, geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılacak.

2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel

2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel

30 Aralık 2010, Perşembe

Binalar için vergi değerinin tepitinde kullanılan 2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvelin yer aldığı EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) Resmi Gazete'de yayımlandı.Lüks sınıf betonarme binalar için ortalama metrekare inşaat maliyeti 876.7 TL olarak tespit edildi.

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

30 Aralık 2010, Perşembe

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, iyi tarım uygulamaları desteklemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi hakkında esasları belirliyor.İyi tarım ödemelerinden İyi Tarım Uygulama Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2010 yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan, Çiftçi Kayıt Sistemine 2010 üretim sezonunda kayıtlı olan, örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden Örtüaltı Kayıt Sistemine  kayıtlı olan, bu Tebliğde İyi Tarım Uygulama Desteği uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçiler faydalanacak.

 

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞMELERİ VE AİLE HEKİMLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞMELERİ VE AİLE HEKİMLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

30 Aralık 2010, Perşembe

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik , Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleşme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esasları belirliyor.

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TAHVİLLERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TAHVİLLERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

29 Aralık 2010, Çarşamba

Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilecek tahvillerden elde edilecek gelirlerden yapılacak kesinti oranlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vadesi bir yıla kadar olan tahvillerden elde edilen gelirlerden %10 kesinti yapılacak, vadesi 5 yıl olan tahvillerden ise kesinti yapılmayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR

29 Aralık 2010, Çarşamba

Samsun İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlendi. Bir diğer Karar ile de  İstanbul  Beyoğlu sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar yenileme alanı olarak kabul edildi.

277 Numaralı GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

277 Numaralı GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 Aralık 2010, Cumartesi

Çeşitli menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik vergi kesintilerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 277 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan

 

Türkiye'de üretilen, veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon ekipmanlarının bildirimine ilişkin Tebliğ

Türkiye'de üretilen, veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon ekipmanlarının bildirimine ilişkin Tebliğ

25 Aralık 2010, Cumartesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN, İMAL EDİLEN VEYA MONTAJI YAPILAN CİHAZLARIN BİLDİRİMİNE DAİR TEBLİĞ'i yayımladı. Tebliğ, Türkiye'de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı aşamasında imalatçı ve üreticiler ile cihazın montajını yapan firmaların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

24 Aralık 2010, Cuma

Tarım ürünlerinin ihracatının finansmanı amacıyla,  tarım ürünü ihracatçılarına verilecek ihracat iadesi yardımlarına ilişkin usulleri belirleyen tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.  Tebliğ’de  belirtilen giderler, Tebliğde gösterilen ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, karşılanacak.


6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

20 Aralık 2010, Pazartesi

6085 Sayılı SAYIŞTAY KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI. Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın kuruluşunu, işleyişini, denetim ve hesap yargılaması usullerini, mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatını düzenlemektir. Bu Kanunla birlikte 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıldı.
 

MUHTELİF KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK BAKANLAR KURULU KARARLARI

MUHTELİF KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK BAKANLAR KURULU KARARLARI

17 Aralık 2010, Cuma

Bugünkü Resmi Gazetede Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılacak kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı. Bunlara göre  İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlar, “Silivri Bolluca Dere Islah Projesi” alanı içinde kalmaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından,  

 

KAMU İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

KAMU İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

16 Aralık 2010, Perşembe

Kamu İhale Kurumu HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE ve İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklikler yaptı. Kamu İhale Kurulu tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının uygulanması için Kurul tarafından alınan kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılacak ve bu tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanacak.

 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

16 Aralık 2010, Perşembe

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı. 1.1.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan teknik elemanları ve yetki belgeli ustaları kapsıyor. Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması gerekecek. 

Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik

Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik

11 Aralık 2010, Cumartesi

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ya da  tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler  nedeniyle yapılacak ödemelerde  vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin  belge aranılmayacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu hakkında Başbakanlık Genelgesi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu hakkında Başbakanlık Genelgesi

08 Aralık 2010, Çarşamba

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu çalışmalarına hızla başlanılması ve tamamlanmasına yönelik Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı.Genelgede Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesinin  belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için alınacak  tedbirler belirlendi. Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacak.

 

 

MECLİS KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLECEK AF KANUNU TASARISI

MECLİS KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLECEK AF KANUNU TASARISI

07 Aralık 2010, Salı

Vergi ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine alındı. Tasarının  hızla yasalaşması için öncelikle komisyonlardan geçerek Meclis Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor.


 

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

07 Aralık 2010, Salı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik, iyi tarım uygulamalarının genel kuralları, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile komitenin, il müdürlüklerinin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, müteşebbislerin, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının, kontrolörlerin, sertifikerlerin ve içkontrolörlerin görev ve sorumlulukları ile denetim esaslarını kapsıyor. İyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olmayan hiçbir ürün iyi tarım  ürünü olarak satılamayacak. Sertifikalı ürünlerin diğer ürünlerle karışması engellenecek.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

03 Aralık 2010, Cuma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından  ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  yayımlandı. Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  tesis kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulmalarına ve  yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı azami beşyüz kilovatlık üretim tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları kapsıyor.

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

02 Aralık 2010, Perşembe

Gümrük Yönetmeliğinin taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlerinde, fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkine hükümlerinde, gümrük beyan ve rejimlerine ilişkin hükümlerinde , beyanname yerine kullanılan belgelere ilişkin hükümlerinde, muayenelere  ilişkin hükümlerinde, laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşyaya ilişkin hükümlerinde, transit rejime ilişkin hükümlerinde ve diğer bazı bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.

 

MÜZİSYENLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER

MÜZİSYENLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER

30 Kasım 2010, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin vergi mükellefiyet durumları hakkında  Gelir Vergisi Sirküleri/74'ü yayımladı. Bir işyerinde çalışmaksızın gezici olarak kendi nam ve hesaplarına çalışmak suretiyle şarkı söyleyenler ile müzik icra edenlerden (davulcu ve zurnacılar dahil), aşağıdaki şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması gerekiyor.

 

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

25 Kasım 2010, Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı. Mutat taşıt dışı araç ile nakile ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenebilmesi, bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına   ilişkin düzenlemeler , “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde değişikliler yapıldı; bazı ilaçların fiyatları güncellendi ve bazı yeni ilaçlar  listeye eklendi.

 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

12 Kasım 2010, Cuma

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik Gümrüklerde kalan eşyanın satış usul ve esaslarına ilişkin değişiklikler getiriyor. Satış bedeli; ihale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise tasfiye idaresince tespit edilen bedelden, yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarı ifade edecek.

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ

07 Kasım 2010, Pazar

“.tr”uzantılı İnternet alan adları yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ yayımlandı.    Yönetmelikte belirtilen sistemler  faaliyete geçene kadar mevcut işleyiş devam edecek. Bu Yönetmelik yayımlandıktan itibaren en geç iki yıl içerisinde gerekli sistemler faaliyete geçirilecek.

TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ

TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ

06 Kasım 2010, Cumartesi

TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile  bağımsız denetim şirketleri ile bağımsız denetçilerin onaylanmasını, tescilini, takibini, kamuya duyurulmasını sağlamak, bağımsız denetim lisansına,  iç denetim ve kurumsal yönetime ilişkin uygulamalarını yürütmek üzere oluşturulan TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezinin çalışma esasları, görev ve yetkileri ile bağımsız denetim şirketleri kütüğüne ilişkin esaslar belirleniyor. 
 

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

06 Kasım 2010, Cumartesi

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik , maden ruhsatı ve sertifika verme, maden arama, işletme dönemleri işlemlerine ,  terk edilmiş ruhsatlı sahaların, ihale edilmesine ilişkin konuları açıklıyor.  Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecek.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

06 Kasım 2010, Cumartesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ yayımlandı. Yönetmelikle, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenleniyor. Yönetmelikte, başvurular için gerekli belgeler, denklik talebinin değerlendirilmesi, inceleme sonucu yapılacak işlemler  açıklanıyor.

 

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

04 Kasım 2010, Perşembe

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı. Yönetmelik ile  ; tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esaslar belirleniyor. Yönetmelikte , üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar, başvuru şekli ve inceleme, Tesis kurma izni , üretim ve faaliyet izni , firmaların tütün ve filtre temini gibi husular açıklanıyor.

 

İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

01 Kasım 2010, Pazartesi

Ulaştırma Bakanlığı  İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI Yönetmeliğini yayımladı. Yönetmelik, iç sularda çalışan ticari gemi ve bütün su araçları ile bu gemi ve iç su araçlarında çalışan personeli kapsıyor. Seferi kısmen de olsa denizde geçen gemi ve iç su araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Ekim 2010, Perşembe

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  resen tescili yapılan çiftçilerin , resen sigortalılıklarını iptal ettirmek için ziraat odalarından veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları muafiyet belgesini Kuruma ibraz etmeleri için gereken süre 31/3/2011 tarihine kadar şeklinde değiştirilmiştir.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Ekim 2010, Çarşamba

Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Gümrükten geçecek eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde,  gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuarlarında yapılacak.
 

 

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

23 Ekim 2010, Cumartesi

Bayındırlk ve İskan Bakanlığına izin belgesi için müracaatta bulunan yapı denetimi kuruluşlarının başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esasları açıklayan  YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NİN GEÇİCİ 9. MADDESİNE GÖRE YAPILAN YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ, 1/1/2011 tarihinden itibaren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olacak illerde faaliyet göstermek üzere Bakanlığa müracaat eden kuruluşları kapsıyor.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA  YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

23 Ekim 2010, Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri, bilgilerini artırmaları, staj veya öğrenim yapmaları amacıyla, yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilmeleri ve seçilmeleri ile tabi olacakları hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayımlandı.
 

 

TECİL FAİZİ VE GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

TECİL FAİZİ VE GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

21 Ekim 2010, Perşembe

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna  göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine ilişkin olarak açıklamaların yapıldığı TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazetede yayımlandı. Yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %12 olarak belirlendi.

YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

21 Ekim 2010, Perşembe

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi destekleri hakkında değişiklik yapıldı.Yeni yatırımlarda tebliğde belirtilen şartlarda istihdam edilen işçilerin sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı  Hazinece karşılacak.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

15 Ekim 2010, Cuma

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca  karşılanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerini açıklayan Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapıldı. Çeşitli hastalıkların ve bunların tedavilerinin Kurumca karşılanma şartlarına ilişkin şartlarda değişiklikler yapılmaktadır.

 

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyledir:

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE İLGİLİ TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE İLGİLİ TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

12 Ekim 2010, Salı

Anayasanın "Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir." şeklinde değiştirilmesi nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesinde düzenlenmiş olan yurt dışı çıkış tahdidine ilişkin hükümlerin uygulama alanı kalmadığından konu ile ilgili  Tahsilat İç Genelgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

12 Ekim 2010, Salı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönemeliğinin eklerinde de  değişiklik yapıldı.  Her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeme zorunluluğu bulunanlar arasından hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan  tarımsal faaliyette bulunanlar çıkarıldı.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HAKKINDA YÖNETMELİK

01 Ekim 2010, Cuma

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikle  Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatının kuruluş, çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları düzenleniyor. Taşra teşkilatı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü ile il müdürlüğüne bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur. Her ilde sosyal güvenlik il müdürlüğü kurulacak, İl müdürlüğü; Kuruma verilen görevleri yerine getirmek üzere, Başkanlığa bağlı olarak kurulan taşra teşkilatı birimi olacak.


 

YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞ

YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞ

01 Ekim 2010, Cuma

Yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapan Gelir Vergisi Genel Tebliğ (SERİ NO: 276)  yayımlandı.  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2005 tarihi itibariyle mevcut olup, kazancın yetersiz olması nedeniyle indiremedikleri devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını (2006, 2007 ve 2008 yıllarında yararlandıkları tutarlardan kalan kısmı), Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamaları da dikkate alarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlarından indirebilecekler.


 

SGK ve İş Kur Uzmanlığına Dair Yönetmelik

SGK ve İş Kur Uzmanlığına Dair Yönetmelik

28 Eylül 2010, Salı

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.  Yönetmeliklerle ilgili Kurumlarda uzman olarak görevlendirilmek üzere atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, bu kişilerin yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmektedir.

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

23 Eylül 2010, Perşembe

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlandı.  Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunacak. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında özel hastane açılmasına izin verilebilecek.

 

 

DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

14 Eylül 2010, Salı

Başbakanlık ,  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetim görevlilerinin uyacakları meslekî etik davranış ilkelerini belirleyen Denetim Görevlilerinin uyacakları ilkeler hakkında Yönetmelik yayımladı.  Denetim görevlileri raporlarını; denetimin amacına uygun nitelikte, süresi içinde, somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenleyecek. Raporlarında yer verdikleri önlem ve tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtecekler.
 

Araçlarını Hurdaya Çıkaracakların Vergi ve Cezalarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

Araçlarını Hurdaya Çıkaracakların Vergi ve Cezalarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

08 Eylül 2010, Çarşamba

1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; 31/12/2011 tarihine kadar hurdaya çıkararak il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edenlerin 31/12/2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesine ilişkin açıklamalar yapan MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ yayımlandı.
 

 

KIYILARDA YAPILAŞMAYA İLİŞKİN TEBLİĞ

KIYILARDA YAPILAŞMAYA İLİŞKİN TEBLİĞ

06 Eylül 2010, Pazartesi

KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tebliğ,  kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler  için  yapılması gereken  işlemler ve istenilecek bilgi ve belgeler hakkında açıklamalar içeriyor. Yatırımcılar; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapacakları yatırımlara ilişkin olarak hazırlayacakları yatırım teklif dosyası  ile birlikte ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edecekler.

 

Vergi Borçluları ve Vergi İhbarları Hakkında Açıklama

Vergi Borçluları ve Vergi İhbarları Hakkında Açıklama

02 Eylül 2010, Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı,  850 Bin TL ve üzerindeki vergi ve cezasını ödemeyen vergi borçlularının ve  01.06.2009-31.05.2010 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 850.000 TL.'yi aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri yayımladı.Listelere Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilinir.  Vergi suçlarını ve kaçakçılıklarını ihbar etmek için ise bundan böyle Alo Maliye 189 hattı yerine 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi hattı vatandaşlar tarafından kullanılacak.

 

ÜNİVERSİTE HARÇLARI BELİRLENDİ

ÜNİVERSİTE HARÇLARI BELİRLENDİ

02 Eylül 2010, Perşembe

 2 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretleri tespit ve ilan edildi. Buna göre tıp fakülteleri için öğrenci katkı payı 591 TL,  hukuk fakülteleri için 313 TL, mühendislik fakülteleri için 387 TL olarak belirlendi. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmayacak. Öğrenciler harç tutarlarının karşılanması için Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuru yapabilecekler.

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

01 Eylül 2010, Çarşamba

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Bölünmüş yollarda azami hız sınırı otomobiller için 110 km ye çıkarıldı.Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımı yapılmaksızın M3 sınıfı otobüslerde hız sınırı ayarlaması 110 km/s, N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise 90 km/s olacak.

Hurda Araç Teşvikinin Süresi Uzatıldı

Hurda Araç Teşvikinin Süresi Uzatıldı

20 Ağustos 2010, Cuma

5838 sayılı kanunla getirilen,  trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan eski araçların  30/6/2010 tarihine  kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla  hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının  terkin edilmesini öngören hurda araç teşvikinin süresi 31.12.2011 tarihine uzatıldı.
 

 

ORGANİK TARIM UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ORGANİK TARIM UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

18 Ağustos 2010, Çarşamba

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin konular hakkında düzenlemeler içeriyor. Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin konular da yönetmeliğin içeriğini oluşturuyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ

13 Ağustos 2010, Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumunun alacağının tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurlarının görev, yetki ve sorumluluklarını, yetiştirilmeleri ile yapacakları görevlerin usul ve esaslarını düzenleyen "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ" Resmi Gazetede yayımlandı.

 

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

13 Ağustos 2010, Cuma

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikle, gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile ilgili başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, etiketleme, izleme, piyasaya sürme, araştırma, geliştirme ve deneysel amaçlarla yapılacak faaliyetlerin, harici çevre ile temasını önleyecek şekilde, kontrollü şartlar altında sınırlandırılmış belirli bir alanda denemelerinin yapılmasına  dair usul ve esasları belirleniyor.

 

BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

12 Ağustos 2010, Perşembe

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ, borçlanma hakkı verilenlerin kimler olduğu, borçlanma süreleri, belgelendirme işlemleri, prim hesaplanması ve ödenmesi, yapılacak başvurular hakkında açıklamalar yapmaktadır.


Hizmet akdiyle işçi statüsünde sigorta kaydı bulunan kadınlar, doğum borçlanması yapabiliyorlar.Doğum borçlanması yapabilmek için işçi statüsünde sigorta kaydının bulunması şart. İki çocuğa kadar ve her çocuk için de 2 yıl doğum borçlanması yapılabiliyor.

Daha önce doğum borçlanması çalışma ilişkisiyle irtibatlıydı ancak Yargıtay’ın verdiği karar vatandaşın lehine oldu.

İşçi statüsünde kaydı olan tüm kadınlar, sigortalılık başlangıncından önce veya sonra gerçekleşen doğumlar için başvuru yapabilecek. Başvuru için talep formu doldurmak yeterli.

SGK borçlanma tutarını hesaplayıp başvuru yapanlara bildiriyor. Sigortalı kadınlar ödemeleri gereken borçlanma tutarını kendileri belirleyebilecek.
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

12 Ağustos 2010, Perşembe

Organize Sanayi Bölgelerinde,  yönetim kurullarının seçilmesi, genel kurulun toplanma esasları, yönetim kurulunun görevleri , ortak alanların düzenlenmesi , yapı kullanma izni bulunmayan yapıların durumu konularında değişiklik yapıldı.

Organize Sanayi Bölgelerinde yapı kullanma izni bulunmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamayacaklar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren OSB sorumlu olacak.

 

Ücret Gelirlerinde Vergi Kesintisi, Mahsup ve İade İşlemlerine İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ

Ücret Gelirlerinde Vergi Kesintisi, Mahsup ve İade İşlemlerine İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ

04 Ağustos 2010, Çarşamba

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişiklik yapılan   gelir vergisi tarifesinden önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya red ve iadesi ile eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği Tebliğ ile açıklanmaktadır.
 

 

 

İhalelere Başvuruları Düzenleyen Yönetmelik ve Tebliğde Değişiklik

İhalelere Başvuruları Düzenleyen Yönetmelik ve Tebliğde Değişiklik

02 Ağustos 2010, Pazartesi

Kamu İhale Kurumu  tarafından 17 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede , "İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ile  "İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ " yayımlandı.

 

HAYVAN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

HAYVAN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

16 Temmuz 2010, Cuma

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan hayvan ithaline dair Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar açıklanıyor.

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

14 Temmuz 2010, Çarşamba

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  yayımlandı. Yönetmelikle, Bakanlıkça kredi desteği sağlanacak küçük sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamının, üst yapı inşaatının yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine, inşaatların krediye esas olmak üzere kontrol edilmesine, kredi işlemleriyle ilgili denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

YAPI DENETİM KANUNU TÜM İLLERDE UYGULANACAK

YAPI DENETİM KANUNU TÜM İLLERDE UYGULANACAK

13 Temmuz 2010, Salı

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanacağı iller hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Karara göre şimdiye kadar   19 ilde uygulanmakta olan Yapı Denetimi Hakkında Kanun 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren  bütün illerde uygulanacak.

 

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

12 Temmuz 2010, Pazartesi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün üretimi , işlenmesi ve iç ve dış ticaretine ilişkin yönetmelik yayımlandı. Buna göre tütün tohumu ve fidelerinin yurt dışına çıkarılması yasaktır. Bunların ithali ise Kurumun uygun görüşü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izni ile mümkündür.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

06 Temmuz 2010, Salı

İsteğe bağlı sigortalılığı devam edenler ile 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile isteğe bağlı sigortalı olmanın şartları, başvuru işlemleri, isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi, primlerin ödenmesi, 5510 Sayılı Kanundan önce isteğe bağlı sigoratlılara ilişkin açıklamalar yapıldı.

398 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğ Yayımlandı

398 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğ Yayımlandı

06 Temmuz 2010, Salı

Resmi Gazetede vergi borçlusu mükelleflerin kamuya açıklanmasına dair Vergi Usul Kanunu Tebliğ yayımlandı. 2010 yılında açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2010 ila 15 Ağustos 2010 tarihleri arasında, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ilan edilerek yapılacak.

 

Serbest Bölgelerde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler

Serbest Bölgelerde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler

06 Temmuz 2010, Salı

Serbest bölgelerde çalıştırılan personele verilen ücretlerin vergiden istisna edilmesi için yapılması gereken işlemleri açıklayan Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Sirkülerde  kapasite raporu alınması ve ibraz süresi, gümrük çıkış beyannamesi yerine kabul edilecek belgeler hakkında açıklamalar yapıldı.

 

Pasaport Harçlarına İlişkin İç Genelge

Pasaport Harçlarına İlişkin İç Genelge

06 Temmuz 2010, Salı

Gelir İdaresi Başkanlığı Harçlar Kanunu İç Genelgesini yayımladı.  7 Haziran 2010 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere pasaport harçlarında indirime gidilmişti. Yeni genelgeye göre 20/6/2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20/6/2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarı vatandaşlara iade edilebilecek.

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

02 Temmuz 2010, Cuma

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.  Değişiklik sözlü beyan formu düzenlenmesi, atık , kırpıntı, döküntü gibi maddelere ilişkin işlemler, antrepolardaki teknik donanım, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar  gibi konuları kapsamaktadır.

 

EPDK Akaryakıt Bayilerine 2.6 Milyon TL İdari Para Cezası Kesti

EPDK Akaryakıt Bayilerine 2.6 Milyon TL İdari Para Cezası Kesti

30 Haziran 2010, Çarşamba

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayilerine ceza yağdırdı. İncelemeler sonrasında 29 şirkete toplam 2.6 milyon TL’lik ceza kesen EPDK, 50’ye yakın şirketten de savunma istedi. EPDK’nın cezalar ve şirketlerden savunma istemleriyle ilgili ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Turizm Yatırımlarına Elektrik Enerjisi Desteği

Turizm Yatırımlarına Elektrik Enerjisi Desteği

29 Haziran 2010, Salı

Turizm belgeli yatırım ve işletmelere şantiye dönemi de dahil elektrik enerjisi desteği ödemesi yapılacak. Bunun için belge sahiplerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

26 Haziran 2010, Cumartesi

Kamu İhale Kurumu tarafından YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK çıkarıldı. Yönetmelikte aşırı düşük verilen tekliflere ilişkin yapılacak işlemler açıklanıyor.

Patates Üretim İzni Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Patates Üretim İzni Alınmasına İlişkin Yönetmelik

26 Haziran 2010, Cumartesi

Tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmaması nedeniyele Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olmamış çiftçilere patates ekimi için izin verilmesi için , çiftçilerin taahhütname vermesi gerekiyor.

Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması hakkında Sirküler

Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması hakkında Sirküler

24 Haziran 2010, Perşembe

Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması hakkında  hakkında  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/58 yayımlandı. Sirkülerde müzayede yoluyla yapılan konut satışlarında uygulanacak KDV, 150 m2 konut alanının hesabının nasıl yapılacağı, konut  yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimlerinde uygulanacak KDV, Hazine taşınmazlarının tesliminde uygulanacak KDV, iki tam yıl süre ile  sahip olunan taşınmazların satışında KDV konularında örnekler verilerek açıklamalar yapılmıştır.

İşgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında  Sirküler

İşgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında Sirküler

24 Haziran 2010, Perşembe

İşgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/59  yayımlandı. Sirkülerde işgücü temini hakkında örneklerle geniş açıklamalar yapıldı. İşgücü temin hizmetinde  temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmeye ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve hizmeti alanın sevk ve idaresi altında çalıştırılması gerekir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Satılması Hakkında Karar

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Satılması Hakkında Karar

24 Haziran 2010, Perşembe

2009 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemi ile satılması işlemlerine Haziran ayında başlanmasına ilişkin karar  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlandı.

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

24 Haziran 2010, Perşembe

24 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla Belediye Kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle Beldiyelere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projeleri uygulamaları yapılmasında geniş yetkiler tanındı.  Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkili kılındı.

Maden Kanununda Değişiklik Yapıldı

Maden Kanununda Değişiklik Yapıldı

24 Haziran 2010, Perşembe

MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN  Resmi Gazetede yayımlandı. Madencilik faaliyetleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden yararlandırılacak. Ancak hazır beton, asfalt ve yapı elemanları üretim tesisleri, madencilik faaliyeti olarak  değerlendirilmeyecek.     

İŞVERENLER TAŞERONLARININ BORÇLARINDAN SORUMLU TUTULACAK

İŞVERENLER TAŞERONLARININ BORÇLARINDAN SORUMLU TUTULACAK

23 Haziran 2010, Çarşamba

Sosyal Güvenlik Kurumu, taşeron(alt işveren) borçları için aslı işvereni de sorumlu tutup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takibata geçecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nın çıkardığı 2010-71 sayılı Genelge'de konu ile ilgili şunlar belirtildi:

11 BİN 371 İŞVERENİN SGK'YA 100 BİN TL'NİN ÜZERİNDE PRİM BORCU VAR

11 BİN 371 İŞVERENİN SGK'YA 100 BİN TL'NİN ÜZERİNDE PRİM BORCU VAR

22 Haziran 2010, Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 100 bin TL ve üzeri sigorta prim aslı borcu bulunan işveren sayısı 11 bin 371 olurken, 596 işverenin ise 1 milyon TL'nin üzerinde prim borcu olduğu ortaya çıktı. Listede, belediyelerin ağırlığı dikkat çekti.

Yılın İlk Beş Ayında Kesilen Para Cezaları

Yılın İlk Beş Ayında Kesilen Para Cezaları

21 Haziran 2010, Pazartesi

2010 yılı bütçesinde 3 milyar 164 milyon TL’lik para cezası toplamayı öngören Maliye Bakanlığı,yılın ilk 5 aylık döneminde 2 milyar 22.5 milyon TL tahsilatla bu hedefin yüzde 63.9’unu gerçekleştirdi.Ocak-Mayıs döneminde, para cezaları içinde en önemli kalemlerden birini oluşturan vergi cezalarında tahsilat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.2 artarak 1 milyar 280.6 milyon TL’ye ulaştı. 2010 yılının ilk 5 ayında devletin idari para cezalarından elde ettiği gelir, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 24.4 artarak 466 milyon TL’ye yükseldi.

Pasaport Almak İçin Ödenecek  Para Azalacak

Pasaport Almak İçin Ödenecek Para Azalacak

21 Haziran 2010, Pazartesi

Pasaport harcında ve bedellerinde yapılan değişikliklerle vatandaşların pasaport işlemlerinde ödeyecekleri para miktarında indirime gidildi. Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğ 20 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

21 Haziran 2010, Pazartesi

Organik Tarımın desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemeler hakkında Tebliğ yayımlandı.  Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK  YAPILDI

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

19 Haziran 2010, Cumartesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Hakkında Yönetmelikte değişiklik  yaptı. Yönetmelikte daha önce değişiklik yapmış yönetmelikler de listelenmiştir

SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

19 Haziran 2010, Cumartesi

BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile diğer bazı kanunlarla birlikte 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunununda ,  değişiklikler yapıldı.

KOBİLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KOBİLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

16 Haziran 2010, Çarşamba

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

15 Haziran 2010, Salı

14  Haziran  2010 tarihli Resmi  Gazetede  KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  yayımlandı.  Yapılan değişiklikle amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamayacak; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılacaklar.

 

BAKAN: SUUDİ ARABİSTAN'DAN UÇAKLA 15 MİLYAR DOLAR  GETİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

BAKAN: SUUDİ ARABİSTAN'DAN UÇAKLA 15 MİLYAR DOLAR GETİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

14 Haziran 2010, Pazartesi

5. Türk – Arap Forumu’nda konuşan Bakan Şimşek, gazetecilerin Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uçakla 15 milyar dolar getirildiğine  ilişkin sorularına yanıt verdi. Bu iddiaları ortaya atanların, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, 15 milyar doların kamyonlarla, uçaklarla taşınamayacağını göz ardı ettiğini söyleyen Şimşek, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, “Hiç kimse 15 milyar doları nakit olarak uçaklarla, kamyonlarla taşımaz. Bu tamamen bir hikaye” dedi.

Özel Kesim de Tarımda İş Aracılığı Yapabilecek

Özel Kesim de Tarımda İş Aracılığı Yapabilecek

14 Haziran 2010, Pazartesi

Türkiye İş Kurumu , il veya şube müdürlüğü bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere aracılık yapmaları için izin verebilecek. 

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

14 Haziran 2010, Pazartesi

Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile değiştirilebilecek.

Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası

Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası

14 Haziran 2010, Pazartesi

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

- Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

- İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

- Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  Ayrıca yapı rusatının da konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.

13 lü Mevzuat Seti

25 Ocak 2010, Pazartesi

 

·        Bütün Vergi Kanunları

·        İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu

·        Ticaret ve Borçlar Hukuku

 
3WTURK CMS v8.3.3