• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]
Senet ve Çeklerin Ödenmesi Sırasında Doğan Kur Farkına İlişkin KDV
Yatırımın Tamamlanmasından Sonra Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması ; Mali Karın mı Ticari Karın Mı Dikkate Alınacağı
Basit Usul Mükellefin Sigorta Tazminatı İçin Düzenleyeceği Yansıtma Faturası
ÖTV İstisnasından Yararlanılarak Alınan Binek Otomobilin Ticari İşletmenin Aktifine Dahil Edilmesi
Grup Şirketinden Temin Edilen Kredi Faizinin Vergisel Durumu
Yazılım Harcamasının İndirimli Kurumlar Vergisi Hesabında Yatırım Harcaması Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği
Tahakkuk Ettiği Tarihte Tevkifata Tabi Tutulan Kira Gelirinin Kur Farkı İle Birlikte Tahsil Edildiği Dönemde Beyanı ve Tevkifat Durumu
Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçen Mükellefin Vereceği KDV Beyannamesi
Meslek Odasının Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi İle Limited Şirket Arasında Yapılan “Peşin Arsa Satışı Ve Vefa Hakkı Tesisi” Başlıklı Sözleşmenin Damga Vergisi Ve Noter Harcı Karşısındaki Durumu
Birim Fiyatın Belli Olduğu Toplam Bedelin Belli Olmadığı Sözleşmede Damga Vergisi
Belediyenin Belgesindeki Tarih Esas Alınmak Suretiyle Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi
Miras Nedeni İle İntikal Eden Biçerdöver Ve Kamyondan Dolayı Gelir Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmesi
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Müteahhide Verilen Arsa Nedeni İle Yapılan Tarhiyat
Derneğin Verdiği Hizmetler Nedeniyle İktisadi İşletme Oluşması
 
3WTURK CMS v8.3.3