Reeskont hesabı. (VUK 238 Numaralı Genel Tebliğine göre iç iskonto oranı kullanılarak)

Faiz %10 ise 0.1 yazın