Bileşik Faiz ile Faiz getirisi

Örnek :  1.000 TL (Anapara)  yıllık %15 faiz ile  günlük repo yapılmış ise 30 gün sonunda faiz eklenmiş ana parayı bulmak için :

- Ana Para: 1000 girilir
- Devre ya da dönem faizi  günlük faizdir (15/365/100) = 0.00041 girilir
- Devre ya da dönem sayısı 30 girilir
- Sonuç=  1012.373404  (vergiler düşülmemiştir.)