• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
Vergi Anlaşması Bulunan Ülkelerde Mukim Grup Firmasından Temin Edilecek Hizmetler

Kanuni ve iş merkezi Belçika'da ve İspanya'da bulunan ve sadece grup şirketlerine hizmet vermek üzere kurulmuş olan iki ayrı grup şirketi ile yapacağınız sözleşmeler dahilinde 

https://maliyepostasi.com/vergi-anlasmasi-bulunan-ulkelerde-mukim-grup-firmasindan-temin-edilecek-hizmetler

Aile çiftçiliği küresel gıda güvenliğinin sigorta

Bugün Türkiye’de her dört kişiden birisi hala tarım sektöründe. Sektörde katma değer yaratmak için; organik tarım, tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği, aile çiftliklerinin desteklenmesi, modern tarım uygulamaları önem taşıyor.

https://maliyepostasi.com/aile-ciftciligi-kuresel-gida-guvenliginin-sigortasi

KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN SİGORTALI ÇALIŞMALARI VE ÜCRETLERİN TESPİTİ

Mahkemece, davacının çalışma iddiasına konu dönemin tamamını kapsar biçimde, davacının talep ettiği ve hizmet cetvelinde görünmeyen aylarda çalışması ile ilgili yeterli bilgiye sahip olan bordro tanıkları dinlenmeli, gerek görüldüğü takdirde kurumdan sorulmak suretiyle veya zabıta araştırması ile tespit edilecek komşu iş yerlerinde benzer işi yapan işlerle uğraşan işverenler veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanların beyanlarına...

https://maliyepostasi.com/kuruma-eksik-bildirilen-sigortali-calismalari-ve-ucretlerin-tespiti

“LİSANSLI DEPOLARDA DEPOLANAN ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ BAŞLADI”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ’in 17 Ocak 2015 tarihli Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

https://maliyepostasi.com/lisansli-depolarda-depolanan-urunler-icin-kira-destegi-odemesi-basladi

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARAR yayımlandı. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre yer altı ve üstü madencilik faaliyetinde bulunanlar, tesislerinde istihdam ettikleri personel için kazalara karşı bireysel kaza sigortası yaptıracak.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, afetler nedeniyle 2014’te üreticiye 500 milyon TL hasar ödendiğini belirterek, 2015’e yoğun hasarla başladıklarını, ürünlerin zarar gördüğünü açıkladı.
TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, afetler nedeniyle 2014’te üreticiye 500 milyon TL hasar ödendiğini belirterek, 2015’e yoğun hasarla başladıklarını, ürünlerin zarar gördüğünü açıkladı.

DOĞAL afetler tarımsal alanda büyük zarara neden olunca, üretici de çareyi tarım sigortasında buldu. 2014’te devlet destekli tarım sigortasında poliçe sayısı 1,1 milyona çıktı. Üreticiler sigorta için toplam 319,5 milyon TL prim öderken, devletin prime katkısı ise 364 milyon TL oldu.

https://maliyepostasi.com/tarsim-genel-muduru-yusuf-cemil-satoglu-afetler-nedeniyle-2014te-ureticiye-500-milyon-tl-hasar-odendigini-belirterek-2015e-yogun-hasarla-basladiklarini-urunlerin-zarar-gordugunu-acikladi-

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Yanlış sigortalılık türünde bildirilme nedeniyle yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri hakkında SGK Genelgesi.

https://maliyepostasi.com/gecersiz-sigortalilik-statusunde-yatan-primlerin-gecerli-sigortalilik-statusune-aktarma-islemleri


Genel Sağlık <b class=red>Sigorta</b>sı gelir testi için bugün sona eren başvuru süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatıldı.
Genel Sağlık Sigortası gelir testi için bugün sona eren başvuru süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatıldı.

Prim borcu olup ve hala yapılandırma yapmayanlar için GSS yapılandırması 6 ay kadar uzatıldı.Bakanlar Kurulu Kararı ile ilk taksit ödeme süresi de altı ay uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/genel-saglik-sigortasi-gelir-testi-icin-bugun-sona-eren-basvuru-suresi-bakanlar-kurulu-karari-ile-alti-ay-uzatildi-

Gayrı faal olan şirketlerin SGDP kesintisi

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlanması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığını belgeleyenlerin, bu sürelerde sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğü sona erdirilecek

https://maliyepostasi.com/gayri-faal-olan-sirketlerin-sgdp-kesintisi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR TORBA KANUN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI KANUN Resmi Gazete'de yayımlandı.5510 Sosyal Güvenlik Kanunun'da yapılan değişiklikle sosyal güvenlik destek primi 4/b li olarak bağımsız çalışanlar için %15'den %10'a indirildi.

https://maliyepostasi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-ve-diger-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-torba-kanun

SGK Bankalara sigortalılarn bilgilerini verdi tepki gelince uygulamaya son verildi.

Maaş bordrosu sahtekârlığı artınca bazı bankalar, SGK’ya başvurarak şirket ve çalışanların bilgilerine ulaşma talebinde bulundu. Bunun üzerine SGK, bilgileri özel bir şifre ile bankaların kullanımına açtı. Ancak bilgileri sorgulanan şirketlerden tepki gelince 6 ay sonra ‘pencere’ kapandı...

https://maliyepostasi.com/sgk-bankalara-sigortalilarn-bilgilerini-verdi-tepki-gelince-uygulamaya-son-verildi-

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı. İşverenler iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirebilecek.

https://maliyepostasi.com/is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E.No : 2006/9290 K.No : 2006/8404 Tarih : 19.09.2006

https://maliyepostasi.com/bag-kur-sigortaliligin-sona-ermesi

Kentsel dönüşüm uygulamaları nedeni ile ortaya çıkan sorunlar

Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Kurucusu ve Genel Müdürü Taner Çağatay, “Yıllardır burada iş yapıyoruz. Bulunduğumuz binadaki daire bize ait. Ancak iş tam anlamı ile ranta dönüşmüş durumda. İçeriden veya dışarıdan birilerinin başvurusu sonrası bina için yıkım kararı aldırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne yaptığımız itirazlardan da sonuç alamadık. İlla da...

https://maliyepostasi.com/kentsel-donusum-uygulamalari-nedeni-ile-ortaya-cikan-sorunlar

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ

Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale gelen ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net prim de 700 lira olarak belirlendi.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi-tarife-ve-talimati-tebligi

Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanların 4/b <b class=red>Sigorta</b>lılıklarının Durdurulması Hakkında Genelge
Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanların 4/b Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Genelge

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması hakkında açıklamaların yapıldığı 2015/13 sayılı Genelge yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kendi-adina-ve-bagimsiz-calisanlarin-4b-sigortaliliklarinin-durdurulmasi-hakkinda-genelge

Ekonomi Bakanlığınca, ocak-mart döneminde turizm sektöründe toplam 90 tesis projesi için yatırım teşvik belgesi verildi.

Yeni yatırımların toplam bütçesi 1 milyar 9 milyon liraya ulaştı, Antalya 11 yeni projede 484 milyon lira ile en büyük payı aldı. Antalya'yı İstanbul, Aydın, Konya, Trabzon, İzmir, Muğla, Nevşehir ve Ankara takip etti.

https://maliyepostasi.com/ekonomi-bakanliginca-ocak-mart-doneminde-turizm-sektorunde-toplam-90-tesis-projesi-icin-yatirim-tesvik-belgesi-verildi-

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin genel şartları yeniden düzenledi, sigorta teminat türlerine standart getirdi.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik esasları düzenleyen genel şartlar, 1 Haziran 2015'te yürürlüğe girecek.

https://maliyepostasi.com/hazine-mustesarligi-zorunlu-trafik-sigortasina-iliskin-genel-sartlari-yeniden-duzenledi-sigorta-teminat-turlerine-standart-getirdi-

Trafik Sigortasında Oto Hasarında Değer Kaybı Ödenecek, Ama Sigorta Primleri Yükselecek

Trafik Sigortası Genel Şartları kapsamında ödenecek tazminatlar arasına eklenen ve kusursuz araç sahibinin aracında meydana gelen kaza sonucunda oluşacak değer kaybının hesabına ilişkin yeni bir formül de uygulanmaya başlanıyor.

https://maliyepostasi.com/yilbasindan-bu-yana-11-milyar-liralik-40-sirket-yabancilara-satildi

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza <b class=red>Sigorta</b>sı Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre, maden işletmeleri faaliyette bulunmak için çalışanlara yönelik sigorta poliçelerini ibraz etmeleri gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi-hakkinda-kararda-degisiklik-yapildi

İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/isveren-veya-isveren-vekili-tarafindan-yurutulecek-is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetleri

Yılın ilk yarısında tarım <b class=red>sigorta</b>sında yüzde 52 oranında artış sağlandı
Yılın ilk yarısında tarım sigortasında yüzde 52 oranında artış sağlandı

Tarım Kredi Genel Müdürü İrfan Güvendi, Türkiye genelinde geçen yıla oranla tarım sigortaları üretiminde büyük artış yaşandığını belirterek, 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış olduğunu bildirdi.

https://maliyepostasi.com/yilin-ilk-yarisinda-tarim-sigortasinda-yuzde-52-oraninda-artis-saglandi

Araç Plaka , Hasar Kaydı , Tramer Sorgulama
Araç Plaka , Hasar Kaydı , Tramer Sorgulama

İkinci el araç alırken sorunlarla karşılaşmamak için aracın üzerinde ceza olup olmadığı, aracın hasarlı olup olmadığı, aracın çalıntı olup olmadığı sorgulanmalıdır.

https://maliyepostasi.com/arac-plaka-hasar-kaydi-tramer-sorgulama

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-haziran döneminde işsizlere yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldı

AA muhabirinin İŞKUR verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında 537 bin 926 kişi işsizlik ödeneği almak için kuruma başvururken, 248 bin 147 kişi gerekli prim süresini doldurarak işsizlik ödeneğini hak etmiş oldu.

https://maliyepostasi.com/issizlik-sigortasi-fonundan-bu-yilin-ocak-haziran-doneminde-issizlere-yaklasik-1-milyar-lira-odeme-yapildi

SGK 2014'te 4.4 milyar lira Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) tahsil etti

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler 2014'te Sosyal Güvenlik Kurumu’na 4.4 milyar lira Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) ödemesi yaptı

https://maliyepostasi.com/sgk-2014te-4-4-milyar-lira-sosyal-guvenlik-destekleme-primi-sgdp-tahsil-etti

2015/19 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

Sigortalılık işlemleri hakkındaki 2013/11 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde 2015/19 sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler 2013/11 sayılı Genelgeye işlenmiştir.

https://maliyepostasi.com/201519-sayili-genelge-ile-201311-sayili-sosyal-guvenlik-kurumu-genelgesinde-yapilan-degisiklikler

Birçok sitede aidatlar kiralarla ve kredi ödemeleriyle yarışıyor
Birçok sitede aidatlar kiralarla ve kredi ödemeleriyle yarışıyor

Büyük projelerdeki konut alıcısı evi alırken yapacağı ödemeden çok ‘aidat’ı düşünür oldu. Kimi projelerde aidat oranları aylık kredi ödemelerine denk geliyor. Konut almak isteyen de ‘hala kira öder gibi aidat ödemeyi’ sürdürüyor.

https://maliyepostasi.com/bircok-sitede-aidatlar-kiralarla-ve-kredi-odemeleriyle-yarisiyor

Başka Bir Avukatın Kullandığı Makbuzlarda Gösterilen Gelir Vergisi Tevkifatının, Mahsubu Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyeti ile uğraştığınızı, ticari şirket nezdinde sigortalı avukat olarak çalışan ... Barosu avukatlarından ... tarafından 2 adet serbest meslek makbuzunuzun, izninizle müdafilik ücreti için kullanıldığını ve müdafilik ücretinin adı geçene ödendiğini belirterek,

https://maliyepostasi.com/baska-bir-avukatin-kullandigi-makbuzlarda-gosterilen-gelir-vergisi-tevkifatinin-yillik-gelir-vergisinden-mahsup-edilip-edilmeyecegi

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

Sigorta eksperinin sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti ve ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/sigorta-eksperleri-atama-yonetmeligi

Günde 2 saat çalışan bir kişiyi 7 gün sigortalı gösteriyoruz.Doğru mu?

Günde 2 saat çalışan bir kişi haftada 10 saat, ayda 40 saat çalışmış oluyor. İşveren ayda 40 saat çalışan bir personeli 7 gün sigortalı gösteriyor. Doğru mudur?

https://maliyepostasi.com/gunde-2-saat-calisan-bir-kisiyi-7-gun-sigortali-gosteriyoruz-dogru-mu

26 Mayıs 2016'dan itibaren &quot;tehlikeli ve çok tehlikeli&quot; işler sınıfında yer alan 40 meslekte  belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacak.
26 Mayıs 2016'dan itibaren "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer alan 40 meslekte belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, 26 Mayıs 2016'dan itibaren, "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer alan 40 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını bildirdi.

https://maliyepostasi.com/26-mayis-2016dan-itibaren-tehlikeli-ve-cok-tehlikeli-isler-sinifinda-yer-alan-40-meslekte-belgesi-olmayan-kisiler-calistirilmayacak-

Genel Sağlık <b class=red>Sigorta</b>sı Prim Borcu İçin Son Gün 30 Eylül
Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu İçin Son Gün 30 Eylül

GSS borcundan kurtulmak isteyen kişilerin 30 Eylül 2015 tarine kadar başvuruda bulunup, gelir durumlarını belgelemeleri gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/genel-saglik-sigortasi-prim-borcu-icin-son-gun-30-eylul

İşsizlik <b class=red>Sigorta</b>sı Fonu'nun varlıkları 90 milyar TL'ye ulaştı
İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlıkları 90 milyar TL'ye ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlıkları 90 milyar TL'ye ulaşırken Eylül ayında 73 bin kişi işsizlik ödeneği almak için başvurdu.

https://maliyepostasi.com/issizlik-sigortasi-fonunun-varliklari-90-milyar-tlye-ulasti

SGK'dan dolandırıcılık uyarısı
SGK'dan dolandırıcılık uyarısı

Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ümit Unat Kurum tarafından hiçbir vatandaşın "Genel sağlık sigortası borcunuz var. Verilen hesaba borcunuzu yatırınız" gibi ifadeler kullanılarak aranmadığı uyarısını yaptı.

https://maliyepostasi.com/sgkdan-dolandiricilik-uyarisi

Merkezi yönetim bütçesi, Eylül'de 14.1 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 13.5 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi, Eylül'de 14.1 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 13.5 milyar lira açık verdi

Ocak-Eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 354.2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 13 artışla 367.7 milyar lira oldu.

https://maliyepostasi.com/merkezi-yonetim-butcesi-eylulde-14-1-milyar-lira-ocak-eylul-doneminde-ise-13-5-milyar-lira-acik-verdi

Tarımda <b class=red>sigorta</b>lanan varlık bedeli yüzde 31 oranında artış ile 16 milyar liraya ulaştı
Tarımda sigortalanan varlık bedeli yüzde 31 oranında artış ile 16 milyar liraya ulaştı

Tarım sigortası branşlarında poliçe adedinin geçen yıla göre dörtte biri geçen oranda arttığını belirten TARSİM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu, “2016 için de 1 milyar 250 milyon TL civarında bir prim üretimi hedefimiz var” dedi.

https://maliyepostasi.com/tarimda-sigortalanan-varlik-bedeli-yuzde-31-oraninda-artis-ile-16-milyar-liraya-ulasti

Sahte <b class=red>sigorta</b> yaptıran 30 bin kişi yakalandı
Sahte sigorta yaptıran 30 bin kişi yakalandı

2013’ten sonra SGK bildirgesi ve Vergi Dairesi Otomasyon Projesi kayıtlarının sorgulanmasıyla sahte sigorta yaptıranlar çapraz sorgulama ile tespit ediliyor.

https://maliyepostasi.com/sahte-sigorta-yaptiran-30-bin-kisi-yakalandi


 'TRAMER' sistemi sağlıklı işlemiyor
'TRAMER' sistemi sağlıklı işlemiyor

Bursa Oto Galericileri Odası Başkanı Hakan Yanık,"TRAMER Türkiye'de başlı başına bir mesele. Arabaların pert olması, kilometreleri de bir sorun. Çünkü TRAMER'den alınan bilgilerin bir çoğu doğru değil.

https://maliyepostasi.com/tramer-sistemi-saglikli-islemiyor

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kasım'da 104 bin 84 kişi başvurdu.
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kasım'da 104 bin 84 kişi başvurdu.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik Sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar sisteme 6 milyon 234 bin 61 kişi başvuruda bulunurken, 4 milyon 261bin 48 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

https://maliyepostasi.com/issizlik-odeneginden-yararlanmak-icin-kasimda-104-bin-84-kisi-basvurdu-

Bütçe Ocak-Kasım'da 5.4 milyar lira açık verdi
Bütçe Ocak-Kasım'da 5.4 milyar lira açık verdi

Bütçe Kasım ayında ise 798 milyon lira fazla verdi.Kasım'da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 43,8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,8 artarak 43 milyar lira olarak gerçekleşti.

https://maliyepostasi.com/butce-ocak-kasimda-5-4-milyar-lira-acik-verdi

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanların başvuru süresi 31/12/2016 tarihine uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetim-yonetmeliginde-degisiklik-1

SGK, GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN  BAZI BÖLGELERİNDE  YÜKÜMLÜLÜKLERİ  ERTELEDİ
SGK, GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN BAZI BÖLGELERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELEDİ

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak ve Hakkari'nin tamamı, Siirt'in Eruh, Mardin'in Nusaybin, Derik ve Dargeçit, Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarar gören işverenlerin SGK prim ödeme ve belge verme süreleri ertelendiğini bildirdi.

https://maliyepostasi.com/sgk-guneydogu-anadoludun-bazi-bolgelerinde-yukumlulukleri-erteledi

İŞVEREN PRİM TEŞVİĞİNİN SÜRESİ UZATILDI
İŞVEREN PRİM TEŞVİĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

İşe alınan her bir sigortalı için sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin sigorta prim teşviğinin uygulanma süresi 31.12.2020'ye kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/isveren-prim-tesviginin-suresi-uzatildi

1 OCAK 2016'DAN  İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ
1 OCAK 2016'DAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren asgari ücret , yaklaşık yüzde 29 oranında artırılarak aylık brüt 1647 TL olacak. 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak.

https://maliyepostasi.com/1-ocak-2016dan-itibaren-asgari-ucret-neti-brutu-isverene-maliyeti

TORBA KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
TORBA KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6655 SAYILI KANUN'la menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları gelirlerinin vergilendirilmesinin kaynakta kesinti usulü uygulaması ile yapılmasını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesi hükümlerinin uygulanma süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/menkul-kiymet-gelirleri-31-aralik-2020ye-kadar-stopajla-vergilendirilecek


SİGORTA PRİM DESTEĞİ ve MALİ TATİLE İLİŞKİN YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
SİGORTA PRİM DESTEĞİ ve MALİ TATİLE İLİŞKİN YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinin belli bir kısmının Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren 6661 Sayılı Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/sigorta-prim-destegi-ve-mali-tatile-iliskin-yasa-resmi-gazetede-yayimlandi

TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İÇİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu tarafından 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin giderlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

https://maliyepostasi.com/turkiye-is-kurumu-tarafindan-sunulan-hizmetler-icin-issizlik-sigortasi-fonundan-kaynak-aktarimina-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik

3WTURK CMS v7.0