• +90 312 425 81 93
 • [javascript protected email address]
Genel Sağlık Sigortası gelir testi için bugün sona eren başvuru süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatıldı.
Genel Sağlık Sigortası gelir testi için bugün sona eren başvuru süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatıldı.

Prim borcu olup ve hala yapılandırma yapmayanlar için GSS yapılandırması 6 ay kadar uzatıldı.Bakanlar Kurulu Kararı ile ilk taksit ödeme süresi de altı ay uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/genel-saglik-sigortasi-gelir-testi-icin-bugun-sona-eren-basvuru-suresi-bakanlar-kurulu-karari-ile-alti-ay-uzatildi-

e-Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması İçin Son Gün Uzatıldı
e-Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması İçin Son Gün Uzatıldı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/77 ile 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/e-defterlerin-olusturulmasi-ve-imzalanmasi-icin-son-gun-uzatildi

2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/78 ile 14 Mayıs 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 I. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/2015-i-gecici-vergi-donemine-ait-gelir-ve-kurum-gecici-vergi-beyan-suresi-uzatildi

İnşaat ve Onarım İşinin Ertesi Yıla Sarkarak Yıllara Sari İş Olması

A.Ş.'ye ait eski boyahanenin modernizasyonu (lokomotif boyama ve kurutma fırını ve kabini yapımı) işini ihale sonucu aldığınız, anılan şirket ile düzenlemiş olduğunuz hizmet alım sözleşmesinde işin bitim tarihinin 31.12.2012 olduğu, 

https://maliyepostasi.com/insaat-ve-onarim-isinin-ertesi-yila-sarkarak-yillara-sari-is-olmasi

Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik
Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumu danışmanlık, hizmet, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yaptı.Bazı belgelerin son teslim tarihi, 1 Temmuz 2015'ten 1 Temmuz 2016'ya uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/kamu-ihale-uygulama-yonetmeliklerinde-degisiklik

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ ’NDE DEĞİŞİKLİK
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ ’NDE DEĞİŞİKLİK

Tebliğin vadesi geçmiş borç uygulamasına ve Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulamasına ilişkin maddelerinin yürürlük tarihi 1/9/2015 den 1/1/2016 ya uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/tutun-mamulleri-ve-alkollu-ickilerde-bandrollu-urun-izleme-sistemi-genel-tebligi-nde-degisiklik

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDE BORÇ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDE BORÇ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Artvin iline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde bulunan mükelleflerin 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanununa göre yapılandırılan borçlarının mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerinin ödeme sürelerine yönelik açıklamaların yapıldığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/mucbir-sebep-hali-ilan-edilen-yerlerde-borc-yapilandirma-taksitlerine-iliskin-teblig

Yeni Nesil Yazar Kasa Mecburiyetinin Başlama Tarihi Uzatıldı
Yeni Nesil Yazar Kasa Mecburiyetinin Başlama Tarihi Uzatıldı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466)ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri yeniden belirlendi.

https://maliyepostasi.com/yeni-nesil-yazar-kasa-mecburiyetinin-baslama-tarihi-hakkinda-teblig-taslagi

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanların başvuru süresi 31/12/2016 tarihine uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetim-yonetmeliginde-degisiklik-1

İŞVEREN PRİM TEŞVİĞİNİN SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
İŞVEREN PRİM TEŞVİĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

İşe alınan her bir sigortalı için sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin sigorta prim teşviğinin uygulanma süresi 31.12.2020'ye kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/isveren-prim-tesviginin-suresi-uzatildi

E-TEBLİGATA BAŞLAMA SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
E-TEBLİGATA BAŞLAMA SÜRESİ UZATILDI

Bu gün yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 467) ile elektronik tebligat sistemini kullanma zorunluluğu 1/4/2016 tarihine ertelendi.

https://maliyepostasi.com/e-tebligata-baslama-suresi-uzatildi

TORBA KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
TORBA KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6655 SAYILI KANUN'la menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları gelirlerinin vergilendirilmesinin kaynakta kesinti usulü uygulaması ile yapılmasını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesi hükümlerinin uygulanma süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/menkul-kiymet-gelirleri-31-aralik-2020ye-kadar-stopajla-vergilendirilecek

KİLİS'TE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ
KİLİS'TE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Kilis Valiliği, internet sitesinde Maliye Bakanlığı'nın Kilis'te mücbir sebep hali ilan ettiğini bildirdi.

https://maliyepostasi.com/kiliste-mucbir-sebep-hali-ilan-edildi

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

11/1/2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalanna Destek Sağlanması Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

https://maliyepostasi.com/ulkemize-turist-getiren-a-grubu-seyahat-acentalarina-destek-saglanmasi-hakkinda-kararda-degisiklik

Sağlık Hizmeti Sunucularının Haziran Faturalarının SGK'ya Teslim Süresi Uzadı
Sağlık Hizmeti Sunucularının Haziran Faturalarının SGK'ya Teslim Süresi Uzadı

SGK Başkanlığından yapılan açıklamada, sağlık kurumları tarafından ayın birinci günü ila son günü arasında verilen tedavi hizmetleriyle ilgili düzenlenen faturalar ile kurumla sözleşmeli olan eczanelerce karşılanan reçetelere ilişkin faturaların, takip eden ayın birinci gününden 15'inci gününe, söz konusu günün resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadarki süre içinde teslim edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

https://maliyepostasi.com/saglik-hizmeti-sunucularinin-haziran-faturalarinin-sgkya-teslim-suresi-uzadi

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ MECBURİYETİNDE SÜRE UZATIMI
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ MECBURİYETİNDE SÜRE UZATIMI

Maliye Bakanlığı yayımladığı VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 473) ile 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatları 150 Bin TL’den az olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazı kullanma mecburiyetini 1/1/2017 tarihinden 1/1/2018'e uzattı.

https://maliyepostasi.com/yeni-nesil-odeme-kaydedici-cihaz-mecburiyetinde-sure-uzatimi

İş Yeri Doktoru ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 1 Temmuz 2017'ye Uzatıldı!
İş Yeri Doktoru ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 1 Temmuz 2017'ye Uzatıldı!

7 Eylül 2016 Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 SAYILI Kanun ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/is-yeri-doktoru-ve-is-guvenligi-uzmani-bulundurma-zorunlulugu-1-temmuz-2017ye-uzatildi

 (A) Grubu Seyahat Acentalarına Desteğin Süresi Uzatıldı
(A) Grubu Seyahat Acentalarına Desteğin Süresi Uzatıldı

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/a-grubu-seyahat-acentalarina-destegin-suresi-uzatildi

TURİST GETİREN SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK DESTEĞİN SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
TURİST GETİREN SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK DESTEĞİN SÜRESİ UZATILDI

Ülkemize turist getiren (a) grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarına dair Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/turist-getiren-seyahat-acentalarina-saglanacak-destegin-suresi-uzatildi

VERGİ BORÇLARI VE ÇEŞİTLİ CEZALARIN YENİDEN YAPILANDIRMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
VERGİ BORÇLARI VE ÇEŞİTLİ CEZALARIN YENİDEN YAPILANDIRMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırmasından yararlanmak için başvuru süresi 25 Kasım 2016'ya uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/vergi-borclarina-ve-cesitli-cezalara-yeniden-yapilandirmasi-icin-basvuru-suresi-uzatildi

DOĞU ve GÜNEYDOĞU'DA BAZI İLLERDE BA-BS FORMLARINI VERME SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
DOĞU ve GÜNEYDOĞU'DA BAZI İLLERDE BA-BS FORMLARINI VERME SÜRESİ UZATILDI

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/85 ile internet bağlantısı problemleri nedeniyle Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de 31 Ekim 2016 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 07 Kasım 2016 günü sonuna kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/dogu-ve-guneydoguda-bazi-illerde-ba-bs-formlarini-verme-suresi-uzatildi

BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'undan yararlanmak için 26/10/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/basvuru-suresini-uzatimi-hakkinda-6736-sayili-kanun-genel-tebligi

İş Kurumu'nun İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanlara Sağlanan Desteğin Süresi Uzatıldı
İş Kurumu'nun İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanlara Sağlanan Desteğin Süresi Uzatıldı

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/is-kurumunun-isbasi-egitim-programlarini-tamamlayanlara-saglanan-destegin-suresi-uzatildi

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE'YE VERGİSİZ GETİRİLMESİ İÇİN TANINAN SÜRE <b class=red>UZATILDI</b>
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE'YE VERGİSİZ GETİRİLMESİ İÇİN TANINAN SÜRE UZATILDI

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye vergisiz olarak getirilmesine imkan tanıyan BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN'un 7. Maddesinde yer alan süreler 30.6.2017 tarihine uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/yurt-disinda-bulunan-varliklarin-turkiyeye-vergisiz-getirilmesi-icin-taninan-sure-uzatildi

Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Teşviğin Süresi Uzatıldı
Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Teşviğin Süresi Uzatıldı

2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (I) sayılı listede sayılan illerde malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle uygulanan sigorta primi teşvikinin süresi 31.12.2017 tarihine uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/sigorta-primine-esas-kazanc-alt-siniri-uzerinden-uygulanacak-ilave-tesvigin-suresi-uzatildi

KONUTTA ve MOBİLYADA KDV ORANLARI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE ÖTV ORANLARINI DÜZENLEYEN KARAR
KONUTTA ve MOBİLYADA KDV ORANLARI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE ÖTV ORANLARINI DÜZENLEYEN KARAR

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile elektrikli ev aletlerinde 30 Nisan 2017'ye kadar ÖTV oranı sıfırlandı. %18 KDV oranına tabi konutlarda KDV oranının %8 olarak uygulanma süresi 31 Marttan 30 Eylül 2017 ye uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/konutta-ve-mobilyada-kdv-oranlari-elektrikli-ev-aletlerinde-otv-oranlarini-duzenleyen-karar

MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGESİNİ BİRLEŞTİREN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK
MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGESİNİ BİRLEŞTİREN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK

Vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”in internet vergi dairesi üzerinden gönderilme süresi 31 Mart 2017 tarihinden 2 Mayıs 2017'ye uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/muhtasar-beyanname-ile-aylik-prim-hizmet-bildirgesini-birlestiren-teblig


MOBİLYADA KDV; BAZI ELEKTRİKLİ ALETLERİNDE ÖTV İNDİRİMİNİN SÜRESİ 30 EYLÜLE KADAR <b class=red>UZATILDI</b>
MOBİLYADA KDV; BAZI ELEKTRİKLİ ALETLERİNDE ÖTV İNDİRİMİNİN SÜRESİ 30 EYLÜLE KADAR UZATILDI

Bugünkü (29 Nisan 2017) Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfır, mobilyalarda KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması 30 Eylül 2017'ne uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/mobilyada-kdv-bazi-elektrikli-aletlerinde-otv-indiriminin-suresi-30-eylule-kadar-uzatildi

2B ve Hazine'ye Ait Tarım Arazileri Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
2B ve Hazine'ye Ait Tarım Arazileri Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

2B alanlarındaki ( orman vasfını yitirmiş araziler) taşınmazların satışına ilişkin süresinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlara verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay daha uzatılmasına karar verildi.

https://maliyepostasi.com/2b-ve-hazineye-ait-tarim-arazileri-basvuru-ve-odeme-sureleri-uzatildi

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN YAYIMLANDI
VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN YAYIMLANDI

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/vergi-kanunlarinda-degisiklik-yapan-torba-kanun-yayimlandi

7063 SAYILI &quot;BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN&quot;  YAYIMLANDI
7063 SAYILI "BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" YAYIMLANDI

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72. Maddesindeki süre 31.12.2017 den 31.12.2019 a çekildi. Böylece sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden diğer ücretlilere göre daha düşük olan Gelir Vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2017'den, 31 Aralık 2019'a uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/7063-sayili-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-yayimlandi

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARA SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARA SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILDI

2017/11174 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesine göre uygulanmakta olan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan 18-29 arasındaki kişilerin işe alınmaları halinde sosyal güvenlik prim desteği uygulamasının süresi 31.12.2018 tarihine uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/isbasi-egitim-programlarini-tamamlayanlara-sigorta-prim-tesvikinin-suresi-uzatildi

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ İNDİRİMİ SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ İNDİRİMİ SÜRESİ UZATILDI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile geçici 8. madde ile düzenlenen imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi ve %100 gelir ve kurumlar vergisi indirimi uygulama süresi 31.12.2018'e uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/imalat-sanayiine-yonelik-duzenlenen-yatirim-tesvik-belgeleri-kapsaminda-yapilacak-yatirimlarda-vergi-indirimi-suresi-uzatildi

ÇIRAK VE STAJYER ÜCRETLERİNDE DEVLET KATKISI SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
ÇIRAK VE STAJYER ÜCRETLERİNDE DEVLET KATKISI SÜRESİ UZATILDI

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/ciraklar-ve-stajyerler-ucretlerine-yapilan-devlet-katkisi-suresi-uzatildi

İLAVE SGK PRİM İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATLDI
İLAVE SGK PRİM İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATLDI

2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen illerde sosyal güvenlik primine esas kazanç alt sınırı üzerinden işveren hissesinde beş puanlık prim indirimine ilave olarak “altı puana kadar” prim indirimi yapılmasına ilişkin uygulamanın süresi 31.12.2018 tarihine uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/ilave-sgk-prim-indiriminin-suresi-uzatldi

İMAR AFFI BAŞVURU SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
İMAR AFFI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

1/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  ile imar affına başvuru süresi 31 Aralık 2018'e uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/imar-affi-basvuru-suresi-uzatildi

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖZEL SAYISI
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖZEL SAYISI

2018 yılı kazançlarına ilişkin verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin yazıların ağırlıkta olduğu Maliye Postası'nın özel sayısı yayımlandı. Kurumlar vergisi beyannamesi bu sene Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 115 ile yapılan değişikliğe göre  Nisan ayının son gününe kadar verilebilecek. Kurumlar vergisi, beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK md. 21)

https://maliyepostasi.com/kurumlar-vergisi-beyanname-duzenleme-rehberi

Hurda Araç Teşvikinin Süresi Uzatıldı
Hurda Araç Teşvikinin Süresi Uzatıldı

5838 sayılı kanunla getirilen,  trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan eski araçların  30/6/2010 tarihine  kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması şartıyla  hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının...

https://maliyepostasi.com/hurda-arac-tesvikinin-suresi-uzatildi

2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi 2 Şubat 2011 saat 24.00'e uzatıldı.
2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi 2 Şubat 2011 saat 24.00'e uzatıldı.

Gelir  İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44 ile , 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresini 02.02.2011 saat 24.00'e kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/2010aralik-donemine-iliskin-ba-ve-bs-bildirim-formlarinin-verilme-suresi-2-subat-2011-saat-24-00e-uzatildi-

BANKA SANDIKLARININ SGK'YA DEVRİNİN SÜRESİ <b class=red>UZATILDI</b>
BANKA SANDIKLARININ SGK'YA DEVRİNİN SÜRESİ UZATILDI

 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

https://maliyepostasi.com/banka-sandiklarinin-sgkya-devrinin-suresi-uzatildi

6111 Sayılı Torba Kanun için Başvuru Süreleri
6111 Sayılı Torba Kanun için Başvuru Süreleri

6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kanun kapsamında borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı.  

https://maliyepostasi.com/6111-sayili-torba-kanun-icin-basvuru-sureleri

6111 Sayılı Torba Kanun için Başvuru Süreleri Hakkında Tebliğ
6111 Sayılı Torba Kanun için Başvuru Süreleri Hakkında Tebliğ

Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6111 Sayılı Kanuna ilişkin süre uzatımı ile ilgili hususların açıklandığı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)  Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre, 6111 sayılı Kanunun; Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci, Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3...

https://maliyepostasi.com/6111-sayili-torba-kanun-icin-basvuru-sureleri-hakkinda-teblig

BEYANNAME VE BA-BS FORMLARI VERME SÜRELERİ
BEYANNAME VE BA-BS FORMLARI VERME SÜRELERİ

Gelir İdaresi yayımladığı sirkülerler ile beyanname  ve BA-BS Formlarının verilme sürelerini uzattı. Buna göre Haziran Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajı ile  Katma Değer Vergisi  beyan ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar; 2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00'e kadar...

https://maliyepostasi.com/beyanname-ve-ba-bs-formlari-verme-sureleri

 Motorlu Taşıtlar Vergisi?nin ödeme süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı
Motorlu Taşıtlar Vergisi?nin ödeme süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı bir Basın Bülteni ile 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süresini 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/motorlu-tasitlar-vergisinin-odeme-suresi-3-agustos-2011-carsamba-gunu-mesai-saati-bitimine-kadar-uzatildi

2011/Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı
2011/Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 50  ile 31.08.2011  tarihine  kadar  verilmesi  gereken  2011/Temmuz  dönemine  ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresini 07 Eylül 2011 tarihi saat 24:00'e kadar uzattı.    

https://maliyepostasi.com/2011temmuz-donemine-iliskin-ba-ve-bs-bildirim-formlarinin-verilme-suresi-uzatildi

Van'da  mücbir sebep ilanı
Van'da mücbir sebep ilanı

Maliye Bakanlığı yayımladığı bir Basın Bülteni ile Van’da meydana  gelen deprem felaketini  mücbir sebep hali olarak kabul etti. Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi ile Ağrı İli, Patnos İlçesi için de vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildi. Mücbir sebep hali  23.10.2011 tarihinde başlatıldı. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih ise depremin etkilerinin ne kadar süreceği...

https://maliyepostasi.com/vanda-mucbir-sebep-ilani

ELEKTRONİK FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU
ELEKTRONİK FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU

Elektronik fatura düzenlenmesi ve  ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/elektronik-fatura-kullanma-zorunlulugu

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi Uzatıldı
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi Uzatıldı

  Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme süresi Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı  Gelir Vergisi Sirküleri/80 ile uzatıldı.  2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin  verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe  günü mesai saati sonuna kadar ; bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 1-31 Mart tarihleri arasında kesin mizan...

https://maliyepostasi.com/yillik-gelir-vergisi-beyannamesi-ve-kesin-mizan-bildiriminin-verilme-suresi-uzatildi

İMTİYAZLI HİSSELERE İLİŞKİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
İMTİYAZLI HİSSELERE İLİŞKİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1) Resmi Gazete’de yayımlandı. Anonim Şirketlerde pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine herhangi bir imtiyaz tesis edilemeyeceğine ilişkin sözleşme değişikliğinin yapılma süresi 2/7/2012 tarihine kadar uzatıldı.    

https://maliyepostasi.com/imtiyazli-hisselere-iliskin-sozlesme-degisikligi

3WTURK CMS v7.0