• +90 312 425 81 93
 • [javascript protected email address]
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İstisnası

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için; - Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması, - İşin konut yapı kooperatifine yapılması, - Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  Ayrıca yapı rusatının da konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması...

https://maliyepostasi.com/konut-yapi-kooperatiflerinde-kdv-istisnasi

OCAK AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ TASDİKLERİ YAPILMASI GEREKEN DEFTERLER
OCAK AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ TASDİKLERİ YAPILMASI GEREKEN DEFTERLER

Türk Ticaret Kanunu’nun 64. Maddesine göre Anonim Şirketlerin tutmakla yükümlü oldukları Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdiklerinin Ocak ayının sonuna kadar yapılması gerekiyor. Yine aynı maddeye göre tutulması ihtiyari olan Müdürler Kurulu Karar Defterini tutan Limitet Şirketlerin de bunların kapanış tasdiklerini Ocak ayının sonuna kadar yaptırmaları gerekiyor.

https://maliyepostasi.com/ocak-ayi-sonuna-kadar-kapanis-tasdikleri-yapilmasi-gereken-defterler

31/12/2014 Tarihli DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI
31/12/2014 Tarihli DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2014 yılı sonu itibariyle uygulanacak döviz kurlarının belirlendiği VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 445) Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/31122014-tarihli-donem-sonu-degerlemesinde-esas-alinacak-doviz-kurlari

“LİSANSLI DEPOLARDA DEPOLANAN ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ BAŞLADI”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ’in 17 Ocak 2015 tarihli Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

https://maliyepostasi.com/lisansli-depolarda-depolanan-urunler-icin-kira-destegi-odemesi-basladi

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ ve VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/vergi-dairesi-baskanliklarinin-kurulus-ve-gorev-yonetmeligi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Değişiklik yapan Tebliğe göre sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)tehlikeli sınıfa sokuldu.

https://maliyepostasi.com/is-sagligi-ve-guvenligine-iliskin-isyeri-tehlike-siniflarinda-degisiklik-yapildi

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik

Bakanlık tarafından belirlenen kaplıcaların tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri de SGK tarafından ödenecek.

https://maliyepostasi.com/saglik-uygulama-tebliginde-yapilan-degisiklik

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulundan:Bu Tebliğin amacı;Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları,

https://maliyepostasi.com/onemli-nitelikteki-islemlere-iliskin-ortak-esaslar-ve-ayrilma-hakki-tebligi


TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ’nde değişiklik yaptı.

https://maliyepostasi.com/tutun-mamulleri-ve-alkollu-ickilerde-bandrollu-urun-izleme-sistemi-genel-tebligi

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı !
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı !

Akaryakıt sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara (akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri) ilişkin hükümler ile bunlara ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemeleri içeriyor.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-i-sayili-liste-uygulama-genel-tebligi-yayimlandi-

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET BORÇLARI HAKKINDA TEBLİĞ
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET BORÇLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/sermaye-sirketlerinin-tasfiyesinde-sirket-borclari-hakkinda-teblig

Kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili Danıştay Kararı

Danıştay 8. Dairesi, kamuda çalışan işçilerin yıllık izin ücretleriyle ilgili bir davada, çarpıcı bir karara imza attı. Danıştay, 1995 yılından bu yana kamuda çalışan işçilerin işlerden ayrılması halinde sadece “Son hizmet yılı ve bir önceki yılda kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödenmesini” öngören, Maliye Bakanlığı’nın genelgesini iptal etti.

https://maliyepostasi.com/kamuda-calisan-iscilerin-yillik-izin-ucretleriyle-ilgili-danistay-karari

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU'NUN FİNANSAL RAPORLAMA AÇIKLAMASI
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU'NUN FİNANSAL RAPORLAMA AÇIKLAMASI

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Finansal Raporlamaya ilişkin bir Duyuru Yayımladı. Duyuruda finansal raporların hazırlanması ve sunumunda uyulacak mevzuat hakkında “bağımsız denetime tabi olanlar” ve “bağımsız denetime tabi olmayanlar” için ayrı ayrı açıklamalar yapılıyor.

https://maliyepostasi.com/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari-kurumunun-finansal-raporlama-aciklamasi

 6637 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI
6637 SAYILI TORBA KANUN YAYIMLANDI

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6637 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/6637-sayili-torba-kanun-yayimlandi

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK
FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDAKİ 172 VE 211 NUMARALI TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPTI.

https://maliyepostasi.com/finansal-araclara-iliskin-turkiye-finansal-raporlama-standardi-tfrs-9-hakkinda-tebliglerde-degisiklik


KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18/7/1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'nda yer alan idarî yaptırımlara yapılan itirazlarda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacak.2918 sayılı Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemeyecek.

https://maliyepostasi.com/karayollari-trafik-yonetmeliginde-degisiklik-1

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Motorlu araçlar hakkında ÖTV uygulamalarını düzenleyen (II) SAYILI LİSTE ÖTV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-ii-sayili-liste-uygulama-genel-tebligi

Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi
Kurumlar Vergisi Tebliğ'ine Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hakkında Açıklamalar Eklendi

1 Numaralı Kurumlar Vergisi Tebliğine mükellefler tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak istisna hakkında açıklamalar eklendi.

https://maliyepostasi.com/kurumlar-vergisi-tebligine-sinai-mulkiyet-haklarinda-istisna-hakkinda-aciklamalar-eklendi

Yargıtay Kararı: 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'
Yargıtay Kararı: 'Kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelleri aboneden alınamaz'

Kaçak elektrik kullandığı gerekçesi ile 44 bin bin lira fatura çıkarılan abonenin Yargıtay’a taşıdığı dosyada söz konusu faturanın 30 bin lirayı bulan kısmı için bozma kararı verildi. Yargıtay, aboneden alınan sayaç okuma, perakende hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli gibi bedellerin alınmasının yasa ve Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret etti.

https://maliyepostasi.com/yargitay-karari-kayip-kacak-sayac-okuma-perakende-satis-hizmeti-iletim-sistemi-kullanim-ve-dagitim-bedelleri-aboneden-alinamaz

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ

Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale gelen ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net prim de 700 lira olarak belirlendi.

https://maliyepostasi.com/maden-calisanlari-zorunlu-ferdi-kaza-sigortasi-tarife-ve-talimati-tebligi

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ

2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/hayvancilik-desteklemeleri-hakkinda-uygulama-esaslari-teblig


BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 44 yayımlandı. Tebliğ ile Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralları yürürlüğe konuluyor.

https://maliyepostasi.com/bagimsiz-denetciler-icin-etik-kurallar-hakkinda-teblig

Sermaye Piyasası Kurulundan: MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulundan: MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı R.G de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci, 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

https://maliyepostasi.com/sermaye-piyasasi-kurulundan-menkul-kiymet-yatirim-ortakliklarina-iliskin-esaslar-tebligi

Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesi Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı
Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesi Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamına Alındı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) ile elektronik ürün senedi alım satım belgesi (ELÜS alım satım belgesi) düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu getirildi.

https://maliyepostasi.com/elektronik-urun-senedi-alim-satim-belgesi-duzenlenmesi-zorunlu-belgeler-kapsamina-alindi

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda “Z” Raporlarını Ayrıca Kâğıda Basma Zorunluluğu Kaldırıldı
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda “Z” Raporlarını Ayrıca Kâğıda Basma Zorunluluğu Kaldırıldı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 450)ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda "Z" raporu elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırıldı.

https://maliyepostasi.com/yeni-nesil-odeme-kaydedici-cihazlarda-z-raporlarini-ayrica-kgida-basma-zorunlulugu-kaldirildi

Kartla Yapılan Faturalı Satışlarda Mali Değeri Olan ÖKC Fişi Verilmeyecek
Kartla Yapılan Faturalı Satışlarda Mali Değeri Olan ÖKC Fişi Verilmeyecek

451 Sıra No.lu Tebliğ ile VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE yapılan değişikliğe göre kart ile yapılan ödeme karşılığında yeni nesil ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişi ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilecek.

https://maliyepostasi.com/faturali-satislarda-yeni-nesil-odeme-kaydedici-cihaz-ile-mali-degeri-olan-okc-fisi-verilmeyecek Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik
Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan “Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Listesi” (ek-1)'de değişiklik yaptı.

https://maliyepostasi.com/asgari-iscilik-oranlarinda-degisiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı Belirli İhalelere İlişkin Esasları Belirledi
Gelir İdaresi Başkanlığı Belirli İhalelere İlişkin Esasları Belirledi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların yürürlüğe konması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/gelir-idaresi-baskanligi-belirli-ihalelere-iliskin-esaslari-belirledi

DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ 1 Temmuz 2015'de yürürlüğe girdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez iskele kuruluşunu kurallara bağladı. İskelelerin statik hesaplarının yapılarak işe uygun kurumu zorunlu hale getirildi.

https://maliyepostasi.com/dis-cephe-is-iskelelerine-dair-teblig

Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV TEBLİĞ
Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV TEBLİĞ

Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/kolali-gazozlar-alkollu-ickiler-ve-tutun-mamullerine-iliskin-otv-teblig

2016 Emlak Vergisinin hesaplanmasında temel alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirleyen Tebliğ
2016 Emlak Vergisinin hesaplanmasında temel alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirleyen Tebliğ

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin tespit edildiği EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66) Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/2016-emlak-vergisinin-hesaplanmasinda-temel-alinacak-bina-metrekare-normal-insaat-maliyet-bedellerini-belirleyen-teblig

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ ’NDE DEĞİŞİKLİK
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ ’NDE DEĞİŞİKLİK

Tebliğin vadesi geçmiş borç uygulamasına ve Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulamasına ilişkin maddelerinin yürürlük tarihi 1/9/2015 den 1/1/2016 ya uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/tutun-mamulleri-ve-alkollu-ickilerde-bandrollu-urun-izleme-sistemi-genel-tebligi-nde-degisiklik

MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK ADRES KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK TEBLİGATA ELVERİŞLİ ELEKTRONİK ADRES KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)ile tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla vergi mükelleflerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirildi.

https://maliyepostasi.com/mukelleflere-elektronik-tebligata-elverisli-elektronik-adres-kullanma-zorunlulugu-getirildi


Tebliğe aykırı avlanan 2 bin 300 kilogram balığa el konuldu
Tebliğe aykırı avlanan 2 bin 300 kilogram balığa el konuldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin balık halinde yaptığı denetimlerde, tebliğe aykırı avlanan 2 bin 300 kilogram balığa el konuldu.

https://maliyepostasi.com/teblige-aykiri-avlanan-2-bin-300-kilogram-baliga-el-konuldu

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin'in Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde Vergilere Taksitlendirme
Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin'in Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde Vergilere Taksitlendirme

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8)ile daha önceden mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde vergi borçlarına Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme imkanı getirdi.

https://maliyepostasi.com/mucbir-sebep-hali-ilan-edilen-artvinin-arhavi-borcka-ve-hopa-ilcelerinde-vergilere-taksitlendirme

26 Mayıs 2016'dan itibaren "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer alan 40 meslekte belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacak.
26 Mayıs 2016'dan itibaren "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer alan 40 meslekte belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, 26 Mayıs 2016'dan itibaren, "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer alan 40 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını bildirdi.

https://maliyepostasi.com/26-mayis-2016dan-itibaren-tehlikeli-ve-cok-tehlikeli-isler-sinifinda-yer-alan-40-meslekte-belgesi-olmayan-kisiler-calistirilmayacak-

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre verilecek sürenin sonunda mali verilerin gönderilmemesi halinde, mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine idari para cezası verilecek.

https://maliyepostasi.com/muhasebat-genel-mudurlugu-genel-tebligi

Özel Okullara Verilen Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemelerinde KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kurumunuz tarafından 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ doğrultusunda Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim ve Temel Lise öğrencileri için eğitim ve öğretim desteği ödeneceğinden bahisle özel okullara yapılacak eğitim ve öğretim desteği ödemeleri üzerinden yapılması gereken katma değer vergisi (KDV) tevkifatı oranı hakkında...

https://maliyepostasi.com/ozel-okullara-verilen-egitim-ve-ogretim-destegi-odemelerinde-kdv-tevkifati

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDE BORÇ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDE BORÇ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Artvin iline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde bulunan mükelleflerin 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanununa göre yapılandırılan borçlarının mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerinin ödeme sürelerine yönelik açıklamaların yapıldığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/mucbir-sebep-hali-ilan-edilen-yerlerde-borc-yapilandirma-taksitlerine-iliskin-teblig

2015 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
2015 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 457) ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı belirlendi. Buna göre 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edildi.

https://maliyepostasi.com/2015-yili-icin-yeniden-degerleme-orani-belirlendi

Bir mükellefin Bs ve Ba formu için düzeltme verildi.Vergi Dairesi hem Bs formu hem de Ba formu için ayrı ayrı ceza kesti.

Bir mükellefin kanuni süresi içerisinde verilen Bs ve Ba formu için düzeltme verildi. İlgili vergi dairesi hem Bs formu hem de Ba formu için ayrı ayrı VUK Mükerrer 355. Madde kapsamında iki ceza birden kesti. Bu formların tek bir form kabul edilip tek bir ceza kesilmesi gerekmezmiydi; vergi dairesinin uygulaması doğru mudur?

https://maliyepostasi.com/bir-mukellefin-bs-ve-ba-formu-icin-2015-duzeltme-verildi-vergi-dairesi-hem-bs-formu-hem-de-ba-formu-icin-ayri-ayri-ceza-kesti-

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/esnaf-ve-sanatkrlar-odalarinin-unvan-degisikligine-iliskin-teblig

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞLERİ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞLERİ

Bugünkü Resmi Gazete'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2 Tebliğ yayımladı. Bakanlık Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yaptı. Ayrıca GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR)(SERİ NO: 8) yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/gumruk-genel-tebligleri

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARI HAKKINDA TEBLİĞ
ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ'i yayımladı.

https://maliyepostasi.com/esnaf-ve-sanatkrlar-meslek-kuruluslarinda-denetim-kurullari-hakkinda-teblig

3WTURK CMS v7.0