• +90 312 425 81 93
 • [javascript protected email address]
2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/78 ile 14 Mayıs 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 I. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/2015-i-gecici-vergi-donemine-ait-gelir-ve-kurum-gecici-vergi-beyan-suresi-uzatildi

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 1997 (2015) yılı aktif toplamı 200 milyar (2015 yılı (%5,58) 6.746.000TL) ve net satışlar toplamı 400 milyar (2015 yılı (%5,58) 13.478.000 TL) lirayı aşmayanlar, 1998 (2016) yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

https://maliyepostasi.com/vergi-beyannamelerinin-serbest-muhasebeci-ve-serbest-muhasebeci-mali-musavirlerce-imzalanmasi-hakkinda-genel-teblig

Vergisel Açıdan "En Çekici" Ülke Yüzde 90 ile Hollanda Oldu
Vergisel Açıdan "En Çekici" Ülke Yüzde 90 ile Hollanda Oldu

Vergisel açıdan "en çekici" ülke yüzde 90 ile Hollanda oldu. Bu ülkenin hemen arkasından yüzde 81,8 ile İsviçre, yüzde 80,3 ile Lüksemburg, yüzde 71,7 ile de Norveç geldi.

https://maliyepostasi.com/vergisel-acidan-en-cekici-ulke-yuzde-90-ile-hollanda-oldu

2017 Yılında Beyannamelerin Müşavirlere İmzalatılmasına İlişkin Hadler

Vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerce imzalanması hakkında 4 sıra nolu tebliğ ile düzenlenen hadler 2016 yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak ilgili tebliğe işlenmiştir.

https://maliyepostasi.com/2017-yilinda-beyannamelerinin-musavirlere-imzalatilmasina-iliskin-hadler

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE VERGİ İNDİRİMİ YAPAN KANUN
VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE VERGİ İNDİRİMİ YAPAN KANUN

Vergisini düzgün ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması , kaçak işçi çalıştırılması, genel sağlık sigortası prim affına ilişkin düzenlemeleri de içeren 6824 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/vergisini-duzenli-odeyenlere-vergi-indirimi-yapilacak

İZAHA DAVET MÜESSESESİ HAKKINDA TEBLİĞ
İZAHA DAVET MÜESSESESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Gelir İdaresi Başkanlığı, izaha davetin kapsamı ve şekli, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlendiği VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ'ni (SIRA NO: 482) yayımladı.

https://maliyepostasi.com/izaha-davet-muessesesi-hakkinda-teblig

VERGİSİNİN DÜZENLİ ÖDEYENLERE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ
VERGİSİNİN DÜZENLİ ÖDEYENLERE VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

Vergisini düzenli olarak ödeyen ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken vergiden indirebilecek.

https://maliyepostasi.com/vergisinin-duzenli-odeyenlere-vergi-indirimi-hakkinda-teblig

ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİL EDİLEBİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİL EDİLEBİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)yayımlandı. Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında usul ve esaslar açıklanıyor.

https://maliyepostasi.com/zor-durumdaki-mukelleflerin-borclari-tecil-edilebilmesi-hakkinda-teblig

İŞLETME ŞUBELERİNİN MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİ VERECEKLERİ YETKİLİ VERGİ DAİRELERİ - Altan YILMAZ

Şube bazında faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkifat sorumluluğu ile damga vergisi Kanunu uyarınca verilmesi gereken beyannameler ve tutulması gereken defterler yönünden şubelerin faaliyette bulundukları yer vergi dairesi nezdinde mükellefiyet tesis edip etmeyecekleri tereddüt konusu olmaktadır.

https://maliyepostasi.com/isletme-subelerinin-muhtasar-ve-damga-vergisi-beyannamelerini-verecekleri-yetkili-vergi-daireleri-altan-yilmaz

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  SERİ NO: 20 Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile ÖTV beyannamelerinde, bildirimlerinde, beyanname eklerinde , bildirim formalrında değişiklik yapıldı. (3A) ve (3B) numaralı ÖTV beyannamelerinin “Ekler”kısmına, tütün mamulleriyle alkollü içki üreticilerinin (bira dahil), ilgili beyan dönemine ilişkin bandrol ve bandrollü/kodlu ürün bilgilerini...

https://maliyepostasi.com/ozel-tuketim-vergisi-genel-tebligi

E Beyannamelerin Meslek Mensupları Tarafından Gönderilmelerine İlişkin Tebliğ
E Beyannamelerin Meslek Mensupları Tarafından Gönderilmelerine İlişkin Tebliğ

Elektronik beyannamelerin gönderilmesi hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (No:405) yayımlandı. 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı.Mükelleflerin vergi beyannamelerini, bildirim ve eklerini elektronik ortamda Bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali...

https://maliyepostasi.com/e-beyannamelerin-meslek-mensuplari-tarafindan-gonderilmelerine-iliskin-teblig

BANKALARIN MUHTASAR BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
BANKALARIN MUHTASAR BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bankaların, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemelerden tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin açıklamaların yapıldığı GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 281) Resmi Gazetede yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/bankalarin-muhtasar-beyannamelerine-iliskin-teblig

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Hakkında Vergi Usul Kanunu Tebliğ
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Hakkında Vergi Usul Kanunu Tebliğ

2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulanmasına ilişkin VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 414) Resmi Gazete’de yayımlandı.  

https://maliyepostasi.com/onceden-hazirlanmis-kira-beyanname-sistemi-hakkinda-vergi-usul-kanunu-teblig

2012 Ağustos Ayında verilmesi gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi <b class=red>Beyannamelerinin</b> Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması
2012 Ağustos Ayında verilmesi gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Gelir Vergisi Sirküleri/84 ile 23 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.Buna göre;    

https://maliyepostasi.com/2012-agustos-ayinda-verilmesi-gereken-muhtasar-ve-katma-deger-vergisi-beyannamelerinin-verilme-ve-vergilerin-odeme-surelerinin-uzatilmasi

GİB SİRKÜLERLERİ: Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.
GİB SİRKÜLERLERİ: Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 86 numaralı  Gelir Vergisi Sirküleri ,26 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 58 ve 59 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri yayımlandı.  Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü...

https://maliyepostasi.com/gib-sirkulerleri-gecici-vergi-beyan-suresi-uzatildi-

Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi <b class=red>Beyannamelerinin</b> Verilme Süreleri Uzatıldı
Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

25 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 24 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Gelir Vergisi Sirküleri / 88  yayımlandı. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 29 Mart 2013 Cuma  günü mesai saati bitimine , Şubat/2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi...

https://maliyepostasi.com/yillik-gelir-vergisi-ve-katma-deger-vergisi-beyannamelerinin-verilme-sureleri-uzatildi

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILACAK BİLDİRİM
SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILACAK BİLDİRİM

6 Sıra Numaralı “VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ” yayımlandı. Buna göre, 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan “elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan meslek...

https://maliyepostasi.com/serbest-muhasebeci-ve-serbest-muhasebeci-mali-musavirlerce-yapilacak-bildirim

Geçici Vergi Beynanname verilme süresi uzatıldı.
Geçici Vergi Beynanname verilme süresi uzatıldı.

  Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri/89 ile 14 Mayıs 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresini 17 Mayıs 2013 Cuma günü sonuna kadar uzattı. Beyan edilen vergiler kanuni süresi olan 17 Mayısta ödenecek.

https://maliyepostasi.com/gecici-vergi-beynanname-verilme-suresi-uzatildi-

Geçici Vergi Beynanname verilme süresi uzatıldı.
Geçici Vergi Beynanname verilme süresi uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri/90 ile 14 Ağustos 2013 günü akşamına kadar verilmesi ve 17 Ağustos 2013 tarihinde ödenmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme süresini  19 Ağustos 2013 Pazartesi sonuna kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/gecici-vergi-beynanname-verilme-suresi-uzatildi--1

Geçici Vergi Beynanname verilme süresi uzatıldı.
Geçici Vergi Beynanname verilme süresi uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri/90 ile 14 Ağustos 2013 günü akşamına kadar verilmesi ve 17 Ağustos 2013 tarihinde ödenmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme süresini  19 Ağustos 2013 Pazartesi sonuna kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/gecici-vergi-beynanname-verilme-suresi-uzatildi--2

Muhtasar ve KDV <b class=red>Beyannamelerinin</b> Verilme Süreleri Uzatıldı
Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri/91 ile 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini  25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/muhtasar-ve-kdv-beyannamelerinin-verilme-sureleri-uzatildi

Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.
Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri/94 ile 14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresini  17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna  kadar uzattı. Beyan edilen vergiler 17 Şubat 2014 tarihinde ödenecek.

https://maliyepostasi.com/gecici-vergi-beyannamesinin-verilme-suresi-uzatildi-

 Gelir Vergisi <b class=red>Beyannamelerinin</b> Verilme Süresi Uzatıldı
Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Gelir Vergisi Sirküleri/96  ile 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini  28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzattı. Elektronik ortamda beyanname veren mükellefler ise beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilecekler. Verginin  ödeme süresi uzatılmadı; 1. Taksit 31 Martta...

https://maliyepostasi.com/gelir-vergisi-beyannamelerinin-verilme-suresi-uzatildi

SOMA'DA BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATLDI
SOMA'DA BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATLDI

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı GVK-97 sayılı Sirküler ile Manisa’nın Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine münhasır olmak üzere, 14 Mayıs 2014 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresini 23 Mayıs 2014 günü sonuna kadar...

https://maliyepostasi.com/somada-beyanname-verme-suresi-uzatldi
MUHTASAR VE KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI
MUHTASAR VE KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı sirkülerler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi , Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerini 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/muhtasar-ve-kdv-beyanname-verme-sureleri-uzatildi

GELİR VERGİSİ ve SGK PRİM ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
GELİR VERGİSİ ve SGK PRİM ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile gelir vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı

https://maliyepostasi.com/beyanname-ve-bildirimleri-verme-sureleri-uzatildi

Artvin'in Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde mücbir sebep hâli ilan edildi
Artvin'in Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde mücbir sebep hâli ilan edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan duyuru ile 24.08.2015 tarihinde Artvin ilinin Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu ilçelerdeki mükellefler için mücbir sebep hâli ilan edildi.

https://maliyepostasi.com/artvinin-arhavi-borcka-ve-hopa-ilcelerinde-mucbir-sebep-hli-ilan-edildi

ŞANLIURFA VE MARDİN'İN BAZI İLÇELERİ  İÇİN BEYANNAME VE BİLDİRİM VERME İLE SGK PRİMİ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
ŞANLIURFA VE MARDİN'İN BAZI İLÇELERİ İÇİN BEYANNAME VE BİLDİRİM VERME İLE SGK PRİMİ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı  yayımladığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ 119  ile Şanlıurfa'nın  Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç İlçeleri ile Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin İlçelerindeki mükelleflerin beyan ve bildirim yükümlülüklerinin süresini uzattı.

https://maliyepostasi.com/beyannamelerin-verilme-sureleri-uzatildi-1


PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE BEYANI
PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE BEYANI

10.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun" ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi zorunluğu getirilmiştir.  Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından  "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"  ve Geri Kazanım Katılım Payına...

https://maliyepostasi.com/plastik-posetlerin-ucretlendirilmesi-ve-beyani


AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ
AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir önceki Yönetmeliği yürülükten kaldıran yeni bir Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yayımladı.

https://maliyepostasi.com/ar-ge-vetasarim-faaliyetlerinin-desteklenmesine-iliskin-uygulama-ve-denetim-yonetmeligi

Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Yıl İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubundan Arta Kalan Tutarın İadesi hk.

Daireniz vergi kimlik numarasında kayıtlı ltd. şti. hakkında alınan, ilgide kayıtlı yazınızda; ödevli şirketin ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinde bulunduğu, yasal süresi içerisinde vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesinde,

https://maliyepostasi.com/hesaplanan-kurumlar-vergisinden-yil-icinde-kesilen-vergilerin-mahsubundan-arta-kalan-tutarin-iadesi-hk-

1 NİSAN 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
1 NİSAN 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 115 ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerini yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzattı.

https://maliyepostasi.com/1-nisan-2019-tarihinden-itibaren-verilecek-beyannamelerin-verilme-surelerinin-uzatildi

POŞET BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
POŞET BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)  GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 1)'i  yayımladı. Tebliğ ile plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

https://maliyepostasi.com/poset-beyannamelerinin-verilmesi-hakkinda-teblig

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

Tebliğde yeminli mali müşavirlerin, düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi hakkında açıklamalar yapılıyor.

https://maliyepostasi.com/yeminli-mali-musavirlik-tasdik-raporlarinin-elektronik-ortamda-gonderilmesi-hakkinda-genel-tebligE-DEFTER , E FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA TEBLİĞLER
E-DEFTER , E FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA TEBLİĞLER

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin yayımlanmış tebliğleri tek bir tebliğ altında toplayan ve bu konuda yeni düzenlemeler getiren Vergi Usul Kanunu Tebliğ (Sıra No:509) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/elektronik-belge-duzenlenmesine-iliskin-teblig


Engellilere Vergi Dairelerine Gitmeden İşlem Yapma İmkanı
Engellilere Vergi Dairelerine Gitmeden İşlem Yapma İmkanı

Engelli mükelleflere, kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istisnası gibi vergisel avantajlardan faydalanabilmeleri için İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında da kolaylık sağlanmaya başlandı.

https://maliyepostasi.com/engellilere-vergi-dairelerine-gitmeden-islem-yapma-imkani3WTURK CMS v7.0