• +90 312 425 81 93
  • [javascript protected email address]
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN VARLIK BARIŞINDA  SÜRE UZATILDI
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan  2013/5174 SAYILI Bakanlar Kurulu Kararı ile Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 31 Ekim 2013'e kadar uzatıldı.  

https://maliyepostasi.com/yurt-disinda-bulunan-varliklara-iliskin-varlik-barisinda-sure-uzatildiVergi Borçlu Listesindeki İlk 100'ün Borcu 31,3 Milyar Lira
Vergi Borçlu Listesindeki İlk 100'ün Borcu 31,3 Milyar Lira

Maliya Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 1 milyon liralık borcu olan vergi yüzsüzlerinin listesini açıkladı. Devlete toplam 30 bin 319 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor

https://maliyepostasi.com/vergi-borclu-listesindeki-ilk-100un-borcu-313-milyar-lira

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VARLIK BARIŞI YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VARLIK BARIŞI YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre yurt dışında ya da yurt içinde bulunan ve vergiye tabi tutulmamış para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamaların yapıldığı...

https://maliyepostasi.com/7143-sayili-kanun-kapsaminda-varlik-barisi-yapilmasi-hakkinda-teblig

YURT DIŞINDAN PARA GETİRENLERİN VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI
YURT DIŞINDAN PARA GETİRENLERİN VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

 7143 Sayılı  Kanuna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Sayısı: 48) Resmi Gazete'de yayımlandı. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışındaki şirketleri dolayısıyla 31 Mart 2019 tarihine kadar elde edecekleri gelirlerini 30 Haziran 2019 tarihine kadar yurda getirmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacak.

https://maliyepostasi.com/varlik-barisinda-degisiklik

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.

https://maliyepostasi.com/varlik-barisindan-yararlanma-suresi-uzatildi

ÖTV ve KDV İNDİRİMLERİNDE; İMAR BARIŞI BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI
ÖTV ve KDV İNDİRİMLERİNDE; İMAR BARIŞI BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

31 Aralık 2018 Tarihli 4. Mükerrer Resmî Gazete' yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilya ve konutta KDV indirimlerinin süresi 31 Mart 2019'a kadar uzatıldı. Tapu harçlarındaki indirim de 31 Mart 2019'a kadar  devam edecek.

https://maliyepostasi.com/otv-ve-kdv-indirimlerinde-imar-barisi-basvurularinda-sure-uzatildi

İMAR BARIŞINDA  ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
İMAR BARIŞINDA ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

1267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz 2019'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık 2019  tarihine kadar taksitle yatırabilecek.  

https://maliyepostasi.com/imar-barisinda-odeme-suresi-uzatildi

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI  HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla getirilen yurt dışında ve içinde bulunan varlıkların işletmelerin aktifine alınabilmesi imkanı hakkında uygulama esaslarının açıklandığı Tebliğ yayımlandı.

https://maliyepostasi.com/bazi-varliklarin-ekonomiye-kazandirilmasi-hakkinda-genel-teblig

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin süre 6 ay uzatıldı. Buna göre  31 Aralık'ta sona erecek söz konusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

https://maliyepostasi.com/varlik-barisindan-yararlanma-suresi-uzatildi-1

İmar Barışı İçin Ödenen Bedelin Gider Ya da Maliyet Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Şirketinize ait Kayseri'de bulunan taşınmaz için imar barışından yararlanılacağı, imar barışı kapsamında yapılacak %5 ödemenin gider yazılıp yazılmayacağı ya da taşınmazın maliyetine eklenip eklenmeyeceği hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri...

https://maliyepostasi.com/imar-barisi-icin-odenen-bedelin-gider-ya-da-maliyet-olarak-dikkate-alinip-alinmayacagi


3WTURK CMS v7.0